Cesarzowa

Cesarzowa

Znaczenie karty Cesarzowa:

Osoby, które oznacza karta:

Urodziwa, bardzo zmysłowa, pociągająca kobieta, matka, żona, również partnerka, kochanka. Oznacza także kobietę w ciąży, na wysokim stanowisku, z silną osobowością, zaradną, wpływową. Kobieta adorowana, w centrum uwagi, podziwiana, szanowana. Kobieta będąca ucieleśnieniem ideału dla mężczyzny.

Co może oznaczać pojawienie się karty:

Chęć założenia rodziny, płodność, ciąża, zmysłowość, wdzięk, kobieca seksualność, namiętność. Bezpieczeństwo materialne, powodzenie w interesach i wszelkich przedsięwzięciach, pozytywna prognoza, spełnienie. Komfort, poczucie piękna, dobry gust.

Karta w negacji:

Nadmierne epatowanie kobiecością, używanie swoich wdzięków w sprawach zawodowych, kokieteria, rozwiązłość, niewierność. Nieumiejętność sprawdzania się w roli matki, trudności z zajściem w ciąże, niechęć do noszonej ciąży. Ponadto karta oznacza zaborczość, zachłanność, żądzę władzy, chęć sprawowania kontroli, dominacja, zła prognoza dotycząca spraw zawodowych, niepowodzenie w przedsięwzięciach.

Źródło: strona internetowa: Strona główna – Tarot – Arkana Wielkie

Inna nazwa tej karty to Władczyni.

Archetyp – matka
Znaczenie ogólne – płodność, rozrost, życiowe siły, narodziny nowego, urodzajna ziemia
Praca – twórcza faza, zdrowie, nowe kierunki rozwoju, wspaniałe plany i intratna propozycja pracy, żywotność, różnorodność, urozmaicenie
Relacje/uczucia – pełen życia, zdrowy związek, który wrasta i dojrzewa, nowa miłość, która rozkwitnie, powiększenie rodziny
Świadomość – nowe rozumienie, zmiana obrazu świata
Sfera ducha – świadomość różnorodności
Cel – zachowanie i ochrona życia
Cień – zbytek, zachłanność, zniszczenie
Odwrócona – niepłodność, niedostatek

Źródło – H. Banzhaf: “Klucze do Tarota”

Praktycyzm. Ukochanie natury. Matczyność. Cierpliwość, stanowczość, zmysłowość. Dobra znajomość ludzi i ich problemów. Harmonia. Uwolnienie od kłopotów. Wdzięk, piękno. Matka, siostra, żona. Miłość macierzyńska. Uzależnienie od kobiety. Umiejętność kierowania innymi. Podjęcie właściwej decyzji w oparciu o poznanie i analizę faktów. Kobieta pracująca zawodowo, samodzielna i niezależna. Pewność siebie i swoich racji.

Odwrócona: Powolne działanie. Zmieszanie, zakłopotanie. Wyrażanie uczuć w sposób przesadny. Przegadanie. Lekkomyślność, niedocenianie faktów. Niemożność podjęcia decyzji. Brak postępów w pracy. Chwiejność. Wulgarność. Brak macierzyńskiej miłości. Zagubienie i bezradność. Niepowodzenie w sprawach zawodowych. Upór. Zaborczość. Skąpstwo. Złośliwość.

Źródło – Suliga Jan Witold “Tarot. Karty, które wróżą”

Drzwi otwierają się na ogród emocji i piękna. Masz możliwość pewne projekty, które są dla Ciebie ważne zrealizować. Karta może również wskazywać młodą matkę lub nowego przyjaciela.

Źródło – Znaczenia Wielkich Arkanów w Tarocie 78 Drzwi

 

OPIS – Jabłko – znak godności monarszej. Kłos żyta – żniwa, dobrobyt. Pozycja półleżąca – brak aktywności, przygotowanie do porodu.

ZNACZENIE – Surowość i panowanie nad sobą, uczucia matczyne, opieka.

KARTA ODWRÓCONA – Niezgoda, kłopoty domowe, kłótnia, problemy z seksem.

CESARZOWA. Cearzowa jest archetypem (symbolem) Matki Ziemi, żeńską cząstką psychiki człowieka. Cesarzowa to harmonia, piękno i bogactwo przeżyć, których jest ucieleśnieniem. Przejawia się wielością wewnętrznych doznań i symbolizuje bogactwo urodzaju. Jej podniesiona dłoń, trzyma berło, co demonstruje jej siłę i autorytet na Ziemi. Podczas gdy Kapłanka utożsamia nieświadomą część naszej psyche, Cesarzowa prezentuje, to co ziemskie – szczodrość i płodność. Jej znaczenie sugeruje bogactwo i satysfakcję z fizycznych potrzeb i pragnień. Jest tu potencjalna obfitość wszystkiego i być może należy się zastanowić, czy zbyt mocno nie jesteś przywiązany(a) do świata materii. Świat ducha i materialny musi być zrównoważony. Jeden nie powinien mieć przewagi nad drugim, dopiero wówczas satysfakcja z osiągnięć będzie pełna. Karta ta może wskazywać na kobietę z bliskiego otoczenia, może to być matka, żona, kobieta na ważnym stanowisku.

CESARZOWA – karta odwrócona. To co charakterystyczne to niedojrzałość uczuć, zahamowana ekspresja, niezdolność dawania innym, nieprzystosowanie, brak postępów w karierze, niesprecyzowane plany, kłótliwość w pracy i w domu, różne nieprzemyślane działania. Typ kobiety z Twojego otoczenia, która źle wpływa na Twoją psychikę.

Źródło – strona internetowa: Tarot

CESARZOWA PŁODNOŚĆ

W taliach, które podkreślają egipskie dziedzictwo, znajdujemy nazwy Królowa-Faraonów lub Izyda-Urania czy Władczyni. Władczyni siedzi na tronie, w ręku trzyma berło, czasami kłos żyta oraz jabłko stanowiące znak godności cesarskiej. Te symbole wskazują na zwrot ku ziemskim zadaniom. Często jest to karta matki, ale także szefowej lub innego kobiecego autorytetu. Wszystkie one okazują się kobietami pełnymi dyscypliny, zdają się wiedzieć, że mają za zadanie świecić przykładem. Rysunek na karcie wzbudza u każdego obserwatora respekt.

ZNACZENIE KARTY: już nazwa. Karty wskazuje na władanie i panowanie, dotyczy ono zwłaszcza panowania nad sobą, gdyż tylko ten, kto zapanował nad samym sobą, może panować nad innymi. Karta symbolizuje obowiązki, które każdy z nas ma wypełnić na ziemi, także ci, którzy sądzą, że mogą rozwijać się poza życiem społecznym. Każdy musi uczynić to, co konieczne, by przypodobać się władczyni. “Pra zasada matki” kieruje wypełnianiem zadań, co wymaga pewnej surowości. Władczyni uzmysławia więc, że nie może istnieć absolutna wolność, gdyż w takim przypadku nastąpiłoby wynaturzenie przejawiające się w anarchii. Karta ta porusza w nas dojrzałość. Zachowanie Głupca jest na tym etapie nie na miejscu. To matka decyduje o wychowaniu swych dzieci, które powinny uzyskać później uznanie w jej oczach. Liczba 3 wiązana z tą kartą ma wiele wspólnego z teoriami Pitagorasa, który uczył, że liczba ta jest pierwszą liczbą ziemską. Wskazuje ona jednak również na współgrę Słońca, Księżyca i Ziemi. Kto chce podążać drogą poznania, drogą prowadzącą do wnętrza, nie powinien tracić z oczu ziemskiej strony naszego bytu. Musi się także nauczyć akceptować rozwagę jako wartość. Dlatego karta ta wskazuje nie tyle na świat ezoteryki, lecz na ziemską rzeczywistość, a także uczy nas, by dążąc ku niebu nie tracić gruntu pod nogami.

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: żarliwe pragnienie prawdy i piękna powoduje, że stają się one udziałem człowieka. Pragnienia przeciwne – to bieg ku przepaści. Człowiek może mieć nadzieję na powodzenie swych przedsięwzięć pod warunkiem połączenia działania ze zrównoważoną myślą. Wynik przyniesie dobro. Karta ta wyraża symbolicznie: moc ewolucyjną płodnej natury. W swym znaczeniu elementarnym Cesarzowa reprezentuje siłę twórczej energii daną człowiekowi do dyspozycji. Może ona zrealizować się na planie fizycznym (np. ciąża) lub na planie mentalnym (twórczość intelektualna). Cesarzowa – pasywna siła świata materialnego (w uzupełnieniu do karty Cesarz, która wyraża siłę aktywną) reprezentuje zawsze krok naprzód.

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: stanowczość, ambicja, wiedza, twórczość. Intuicja, płodność, uczuciowość, przyjazny stosunek do ludzi, miłość matczyna.

ZNACZENIE UŻYTKOWE: liczne zmiany, zwykle korzystne. Decyzja, którą pytający po rozważeniu może podjąć. Konkretyzacja planów. Zapowiedź szczęśliwego życia. Polepszenie i odnowa sytuacji. Liczne, krótkotrwałe zmiany miejsca pobytu. Zalecany optymizm. Płodność. Karta ta symbolizuje również twórczość literacką i naukową, książki, publikacje, rękopisy, osoby związane z pisaniem i wydawaniem książek; nowiny z otoczenia. Może to być też oczekiwany list; sąsiednie karty określą jego treść. Cesarzowa dąży do wzmocnienia i powtórzenia efektów kart sąsiednich. Może też oznaczać po prostu kobietę z otoczenia pytającego.

 

Na karcie widnieje wizerunek urodziwej kobiety siedzącej na tronie. Na głowie Cesarzowa nosi koronę lub diadem, natomiast w rękach trzyma berło i niewielką tarczę z namalowanym na niej orłem. Podniesiona dłoń, trzyma berło, co demonstruje jej siłę i autorytet na Ziemi.
Często rycina, która ją przedstawia to kobieta w królewskich szatach, siedząca wygodnie na tronie na tle pól, łanów zbóż, kwiatów, owoców. Co oznacza? Przede wszystkim dobrobyt, stabilizację w życiu i zapowiedź dużych profitów.

Cierpliwość, praktyczność, zmysłowość, harmonia, stanowczość, wdzięk, piękno, brak kłopotów, znajomość ludzi i ich problemów, miłość macierzyńska, matka, siostra, żona, uzależnienie od kobiety, umiejętność kierowania innymi, pewność siebie, kobieta niezależna.
Cesarzowa jest archetypem (symbolem) Matki Ziemi, żeńską cząstką psychiki człowieka. Cesarzowa to harmonia, piękno i bogactwo przeżyć, których jest ucieleśnieniem. Przejawia się wielością wewnętrznych doznań i symbolizuje bogactwo urodzaju.

Podczas gdy Kapłanka utożsamia nieświadomą część naszej psyche, Cesarzowa prezentuje, to co ziemskie – szczodrość i płodność. Jej znaczenie sugeruje bogactwo i satysfakcję z fizycznych potrzeb i pragnień. Jest tu potencjalna obfitość wszystkiego i być może należy się zastanowić, czy zbyt mocno nie jesteś przywiązany do świata materii. Świat ducha i materialny musi być zrównoważony. Jeden nie powinien mieć przewagi nad drugim, dopiero wówczas satysfakcja z osiągnięć będzie pełna.
Karta ta może wskazywać na kobietę z bliskiego otoczenia, może to być matka, żona, kobieta na ważnym stanowisku. Bardzo często nazywana jest kartą małżeństwa. Reprezentuję macierzyńską troskę i płodność, może więc oznaczać małżeństwo własne lub w rodzinie, ciążę.

Nie zapominajmy, że to kobieta a więc dla mężczyzny może często symbolizować tą partnerkę, która zostanie przy jego boku i urodzi mu potomstwo. Natomiast jeśli osoba, która poprosiła nas o wróżbę jest kobietą to cesarzowa być może stanowi zapowiedź, że w niedługim czasie może zaistnieć jako matka i żona.

Karta odwrócona – charakterystyczne to niedojrzałość uczuć, zahamowana ekspresja, niezdolność dawania innym, nieprzystosowanie, brak postępów w karierze, niesprecyzowane plany, kłótliwość w pracy i w domu, różne nieprzemyślane działania. Typ kobiety z Twojego otoczenia, która źle wpływa na Twoją psychikę. Może też ostrzegać, aby nie począć na laurach, lenistwem, pasożytnictwem w związku jak również przed tym, że zajmując tak wygodną pozycję delektując się dobrobytem możemy nie zauważyć zagrożeń.

 

Cesarzowa – piękna kobieta, młoda mama, zmysłowość, płodność, usunięcie przeszkód, dobry gust, estetyka, piękno, komfort, gospodarność, zdrowa troska o to, co się posiada, partnerka, żona, szefowa.

Cesarzowa (odwrócony) – brak gustu, zła szefowa, nieodpowiednia partnerka, przesadne skoncentrowanie się na sferze materialnej, upór, zaborczość, złośliwość, skąpstwo lub rozrzutność, kochanka.

Alla Alicja Chrzanowska “Tarot prosty i skuteczny”

Rada z jednej karty:

Pozytywna karta na pytania dotyczące wszelkich obszarów: miłości, przyjaźni, pracy, finansów.
W karierze może pomóc Ci wpływowa kobieta. Pozwól, by świat pokazał Ci drogę. Nie wymuszaj nic na siłę. Finanse poprawią się niespodziewanie. Jeśli szukasz pracy, uwierz, że czeka już gdzieś na Ciebie. Przygotuj się tylko do rozmowy kwalifikacyjnej, byś wypadł profesjonalnie.
Jeśli obecnie masz jakieś trudności, karta zapowiada ich rozwiązanie.

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska “Przepowiednia z jednej karty Tarota”

Blaski: kobiecość, zmysłowość, płodność, ciąża, twórczość, niezależność, pewność siebie, poczucie piękna, ekspansja, przyjemność, wdzięk, kochanka.

Cienie: rozwiązłość, wulgarność, zaborczość, niewierność, niechęć do ciąży, brak uczuć macierzyńskich, nadmierna żądza władzy, bezradność.

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska “Przepowiednia z jednej karty Tarota”

Karta dniaIII Cesarzowa, Giermek Kielichów – mam córkę w wieku szkolnym i tego dnia było zebranie w szkole, gdzie występowałam w roli matki i “płatnika” 🙂

w pytaniu o relację – Cesarzowa+7 Mieczy – kobieta szpiegująca, zbierająca, pozyskująca informacje w sposób niejawny, w ukryciu

Co zrobić: Zadbać o swój wygląd i nie ma to znaczenia czy jesteś kobietą, czy mężczyzną.
Otwórz się na rozwój i twórczość w szerokim tych słów znaczeniu. Jeśli jesteś mężczyzną, zwróć uwagę na obecność lub brak kobiety w swoim życiu. Jeśli ją masz, sprawdź, czy przypadkiem nie poświęcałeś jej zbyt mało czasu. Jeśli nie, będziesz odczuwał jej brak. To Twoja wewnętrzna anima. Zadbaj więc o swoje uczucia, wewnętrzne piękno. Takiego Ciebie poszukuje kobieta Twojego życia. To symbol Wenus, który dopomina się realizacji.
Jeśli karta jest odpowiedzią na pytanie, czy to dobry czas na zajście w ciążę, odpowiedź brzmi: tak.

Czego nie robić: Jeśli jesteś tzw. silną kobietą, odpuść sobie. Pozwól sobie na słabość, na bycie kobietą, która może być słaba i to całkiem nie ujmuje jej wartości, ale nie zachodź od razu w ciążę.

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska “Przepowiednia z jednej karty Tarota”

III. Cesarzowa,
czyli bogini pomyślności
Trzecia karta z Wielkich Arkanów przedstawia królową, władczynię, siedzącą na tronie. Co ta karta oznacza? – tak najkrócej można powiedzieć: jest to bogini pomyślności!

Niektórzy autorzy kart podkreślają to znaczenie, rysując Cesarzową i jej tron na tle dojrzewającej pszenicy, bujnych ogrodów, kiści winogron i innych owoców. Sama postać kobiety na tronie niekiedy rysowana jest tak, iż można się domyślać, że jest ona w ciąży – a więc sama symbolizuje płodność, macierzyństwo, rozmnażanie – i zarazem pomnażanie bogactw. Postać przyszłej matki na tronie oznacza też materialną stabilizację i bezpieczeństwo: owo najwyższe bezpieczeństwo, jakiego doświadczyć może tylko dziecko w łonie matki.

Karta Cesarzowa zapowiada wszystkie te rzeczy: pomyślność i dobrobyt, bezpieczeństwo i rozkwit, pomnożenie bogactwa i przychodzenie na świat potomstwa. Oznacza przede wszystkim, że jesteśmy na dobrej drodze, że ogólna nasza sytuacje w świecie jest pomyślna, i nie należy ani szczególnie się martwić, ani jakoś “manipulować” przy własnych sprawach, bo można “przedobrzyć” i zakłócić naturalny rozwój rzeczy.

Nie należy ani przez chwile zapominać, że postać na tej karcie jest kobietą, i to sportretowaną w rozkwicie swojej kobiecości. Dlatego jeżeli wróżymy mężczyźnie, karta ta może oznaczać, że niedługo znajdzie on “pisaną sobie” partnerkę; a jeżeli wróżymy kobiecie – że ona sama wejdzie w rolę Cesarzowej, i zrealizuje się jako kochanka, żona, szczęśliwa pani domu – a może również jako matka.

Na niektórych taliach, dla przypomnienia, że karta ta oznacza materialne powodzenie i szczęście w miłości – jest obok Cesarzowej rysowany znak planety (i bogini) Wenus.

Nie jest też przypadkiem, że Cesarzowa siedzi, często w pozycji wręcz półleżącej (podczas gdy Mag stoi, a Głupiec idzie…). Oznacza to, że szczęście i pomyślność przychodzi z zewnątrz, jako dar Boga i czasu. Że jest teraz czas korzystania z dobrodziejstw, jakie niesie los, nie zaś czas pracy, starań, poszukiwań czy wątpliwości. Można więc wygodnie zasiąść – za stołem, do uczty… Nasza aktywność nie jest ani nam, ani nikomu, potrzebna do szczęścia.

Wszystkie te “pozytywy” tej karty w pewnych okolicznościach mogą stać się “negatywami”. I wtedy karta Cesarzowa będzie ostrzegać przed lenistwem, życiem na kredyt (lub na cudzy koszt), przed lekceważeniem zagrożeń. Może delikatnie przypominać, że okres pomyślności nieuchronnie kiedyś się skończy…

——————————————————————————–

Cesarzowa czyli kobieta jako symbol dobrobytu
Karta Cesarzowa (nr 3 w Wielkich Arkanach) symbolizuje dobrobyt rozumiany szerzej, niż to się zwykle przyjmuje: jako DOBRO-BYT, na co się składa nie tylko materialny komfort, ale także głębokie zadowolenie z tego, co jest, umiejętność cieszenia się życiem i jego radościami, głęboka i twórcza zgoda z własna naturą. Tak się w tradycji przyjęło, że z ową materialno-zmysłową stroną życia silniej od mężczyzn związane są kobiety, więc logicznym jest, że właśnie kobieta – i to nie byle jaka, bo władająca swoim imperium – jest rysowana na tej karcie.

Cesarzowa jako główna karta rozkładu, nr 1:

Pomyślna wróżba! Przy tym zapowiada satysfakcję, a nie wysiłek. Spoczynek, a nie ruch. Pomyślność w sprawach, które powoli dojrzewały a teraz zrealizowały się jakby same przez się. Ważne jest to, co jest, a nie plany i mrzonki. Spoczywająca postać Cesarzowej mówi o tym, że moment spełnienia dzieje się TERAZ.

Jako karta ostrzegająca, nr 2:

Spoczywając w błogim samozadowoleniu, przegapisz ważne szanse na przyszłość. Grozi ci lenistwo, wygodnictwo, przywiązanie do tego, co się osiągnęło. Karta ta w tej pozycji może też oznaczać, że z niekorzyścią dla siebie pozwoliłeś się zdominować pewnej kobiecie. (Choć ta niewola może być słodka.)

Jako karta działania, nr 3:

Działaj nie działając! Chińscy taoiści nazwali tę zasadę “wu-wei”, działaniem przez niedziałanie. A więc: nie śpiesz się. Czekaj, aż czas dojrzeje. Skup się na tym, co jest i ciesz się życiem takim, jakie ono jest. Nie spalaj się w akcjach niezgodnych z twoją naturą. Wykorzystaj sprzyjające okoliczności, pomoc innych, dobre rady, czyjąś przychylność. Ważne są teraz: miłość, przyjaźń, piękno, zmysłowe przyjemności.

Jako karta nr 4; wpływy z przeszłości, na ogół niekorzystne:

Masz za sobą epokę dobrobytu, satysfakcji i powodzenia. Pamięć o tym może być źródłem siły i pewności siebie, ale częściej rozleniwia, demobilizuje, skłania do postawy “i tak mi się należy”.

Jako karta partnerów, nr 5:

Wielka dawka “mocy” powodzenia, dobrobytu, zapewne też miłości i zmysłowej satysfakcji stała się udziałem pewnej bliskiej ci osoby…

Jako karta bliskiej przyszłości, nr 6:

Zbliża się czas dobrobytu, powodzenia, satysfakcji i pełni; czas kiedy będziesz mógł korzystać z uroków życia. Pomyślna wróżba!

Jako wskaźnik niespodzianek niezależnych od twojej woli, nr 7:

Na twojej drodze “czyha” niespodzianka w postaci materialnej satysfakcji, czasu spoczynku i wakacji; a także (być może) miłości, chociaż są to rzeczy, których teraz w ogóle nie bierzesz pod uwagę.

Jako wskaźnik rzeczy ważnych choć oczywistych, nr 8:

Na sprawy, o które pytasz, jest ci teraz ZBYT DOBRZE.

Jako wskaźnik rzeczy, w których możliwe jest osiągniecie mistrzostwa, nr 9:

Masz szanse ćwiczyć się i osiągnąć doskonałość w sztuce korzystania z życia; osiągania satysfakcji.

Jako karta nr 10; odpowiedź na pytanie: co z tego będą mieć inni?

Obdarujesz innych swoim powodzeniem, dobrobytem, możnością cieszenia się z życia.

Jako karta nr 11; odpowiedź na pytanie: co się nie uda?

Prawdziwa satysfakcja rozwieje się we mgle…

Jako karta nr 12; odpowiedź na pytanie: co jeszcze jest ważne w tej wróżbie?

Przemyśl wcześniejsze karty pod kątem: ku jakiej zmysłowej satysfakcji one prowadzą? Jako rodzaj dobrobytu zapowiadają?

Jako karta nr 13; odpowiedź na pytanie: co dalej?

Dalej, w odległej perspektywie, pozostaje dobrobyt, zmysłowa satysfakcja, pełnia zadowolenia z siebie. Co również oznacza, że na razie to nie będzie ci dane.

——————————————————————————–
Taraka: Astrologia, szamanizm, warsztaty, Słowianie. Nowości

na temat zdrowia
Cesarzowa
Ogolnie dobry stan zdrowia. Jeśli masz jakieś dolegliwości, to sam jesteś temu winny.
Cesarzowa lubi przyjemności, a one stają się przyczyną otyłości, zaburzeń trawienia,
uzaleŜnieniem od nikotyny czy alkoholu.
Jeśli chcesz zajsć w ciąze, to dobry okres. Jeśli nie, bądź uwaŜna. Często zdarza się, ze
kobiety zachodzą w ciąŜe w dni np.: niepłodne, zaŜywając srodki antykoncepcyjne.

CESARZOWA
Trzecia karta Tarota w Wielkich Arkanach. W symbolice średniowiecznej i renesansowej postaci kobiece były
zwykle alegoriami świętego Cesarstwa Rzymskiego, podobnie jak PapieŜyca – Państwa Papieskiego.
Mielibyśmy tu wówczas złoŜony układ dualistyczny, przeciwstawiający sobie nie tylko pierwiastek Ŝeński i
męski, ale takŜe materialny i duchowy (konflikt polityczny – walka o dominację w Europie). Symbolicznie moŜe
ono przedstawiać heretycką doktrynę walki dobra ze złem, znaną nie tylko z tekstów heretyckich, ale równieŜ z
kontaktów z licznymi sektami dualistycznymi związanymi z gnozą. Wiele postaci królowej występuje w
wyobraŜeniach alegorycznych w alchemii (element pary przeciwieństw król-królowa). Takie rozumienie łączyło
by tę kartę z symbolem macierzyństwa, a przez rozszerzanie – płodnością i wegetacją. Matka Natura
spokrewniona z bezkształtnym Chaosem, pierwotna, irracjonalna, zrodzona po męŜczyźnie namawia go do
spoŜycia zakazanego owocu, aby osiągnąć swój nieświadomy cel, z dala od statycznego, znieruchomiałego raju
zostać w rozkoszy i bólu nosicielką nowego Ŝycia. Kobieta symbolizuje Ziemię płodną, zapładnianą i uŜyźnianą
przez męskie Niebo albo Słońce, odbierające od nich niezbędne do Ŝycia światło i wodę, zaleŜną od nich,
spokojną i doznającą wstrząsów, dającą i niszczącą Ŝycie, które sama tworzy, mistrzynię czarów i magii.
Symbolizuje bóstwo, świętość, w wielu kulturach liczb. Niebo w przeciwieństwie do liczby Ziemi (4), jest
wyobraŜeniem wszechogarniającej zasady jako liczba doskonała, synteza jedności i dwójki (dziecka i pary
rodziców). Przedstawia początek, środek i koniec. W okultyzmie zwana Artystą, wyraŜała prawa miłości. Liczne
triady boskie. W alchemii trzy główne zasady, trzy hierarchie anielskie: 1. serafini, cherubini, trony; 2. Państwa,
Księstwa, Zwierzchności; 3. Mocarstwa, Aniołowie, Archaniołowie.
ZNACZENIE WRÓśEBNE KARTY
Umiejętność kierowania innymi i motywowanie ich do działania, pewność siebie, podjęcie właściwej decyzji,
wpływowa kobieta, zakończenie którego oczekujesz, wdraŜanie nowych planów ale i zbieranie plonów z
wcześniejszych działań, bogactwo, sukces, usunięcie przeszkód. Egoizm, niewierność, zbyt wolne działanie,
chwiejność, zagubienie, bezradność, skąpstwo, brak miłości macierzyńskiej, walka o władzę w domu,
nieumiejętność wykorzystania własnych zdolności. Powinieneś dokładnie uświadomić sobie wszystko, co jest
związane z Twoimi najbliŜszymi planami i posunięciami w Ŝyciu. Być moŜe zmęczyły cię sprawy związane z
codziennością, a mimo to nie wprowadzasz zmian. O nic nie trzeba walczyć, bądź jak Cesarzowa, w spokoju
przyjmij to, co przynosi ci los. III. Cesarzowa,
czyli bogini pomyślności
Trzecia karta z Wielkich Arkanów przedstawia królową, władczynię, siedzącą na tronie. Co ta karta oznacza? – tak najkrócej można powiedzieć: jest to bogini pomyślności!

Niektórzy autorzy kart podkreślają to znaczenie, rysując Cesarzową i jej tron na tle dojrzewającej pszenicy, bujnych ogrodów, kiści winogron i innych owoców. Sama postać kobiety na tronie niekiedy rysowana jest tak, iż można się domyślać, że jest ona w ciąży – a więc sama symbolizuje płodność, macierzyństwo, rozmnażanie – i zarazem pomnażanie bogactw. Postać przyszłej matki na tronie oznacza też materialną stabilizację i bezpieczeństwo: owo najwyższe bezpieczeństwo, jakiego doświadczyć może tylko dziecko w łonie matki.

Karta Cesarzowa zapowiada wszystkie te rzeczy: pomyślność i dobrobyt, bezpieczeństwo i rozkwit, pomnożenie bogactwa i przychodzenie na świat potomstwa. Oznacza przede wszystkim, że jesteśmy na dobrej drodze, że ogólna nasza sytuacje w świecie jest pomyślna, i nie należy ani szczególnie się martwić, ani jakoś “manipulować” przy własnych sprawach, bo można “przedobrzyć” i zakłócić naturalny rozwój rzeczy.

Nie należy ani przez chwile zapominać, że postać na tej karcie jest kobietą, i to sportretowaną w rozkwicie swojej kobiecości. Dlatego jeżeli wróżymy mężczyźnie, karta ta może oznaczać, że niedługo znajdzie on “pisaną sobie” partnerkę; a jeżeli wróżymy kobiecie – że ona sama wejdzie w rolę Cesarzowej, i zrealizuje się jako kochanka, żona, szczęśliwa pani domu – a może również jako matka.

Na niektórych taliach, dla przypomnienia, że karta ta oznacza materialne powodzenie i szczęście w miłości – jest obok Cesarzowej rysowany znak planety (i bogini) Wenus.

Nie jest też przypadkiem, że Cesarzowa siedzi, często w pozycji wręcz półleżącej (podczas gdy Mag stoi, a Głupiec idzie…). Oznacza to, że szczęście i pomyślność przychodzi z zewnątrz, jako dar Boga i czasu. Że jest teraz czas korzystania z dobrodziejstw, jakie niesie los, nie zaś czas pracy, starań, poszukiwań czy wątpliwości. Można więc wygodnie zasiąść – za stołem, do uczty… Nasza aktywność nie jest ani nam, ani nikomu, potrzebna do szczęścia.

Wszystkie te “pozytywy” tej karty w pewnych okolicznościach mogą stać się “negatywami”. I wtedy karta Cesarzowa będzie ostrzegać przed lenistwem, życiem na kredyt (lub na cudzy koszt), przed lekceważeniem zagrożeń. Może delikatnie przypominać, że okres pomyślności nieuchronnie kiedyś się skończy…

——————————————————————————–

Cesarzowa czyli kobieta jako symbol dobrobytu
Karta Cesarzowa (nr 3 w Wielkich Arkanach) symbolizuje dobrobyt rozumiany szerzej, niż to się zwykle przyjmuje: jako DOBRO-BYT, na co się składa nie tylko materialny komfort, ale także głębokie zadowolenie z tego, co jest, umiejętność cieszenia się życiem i jego radościami, głęboka i twórcza zgoda z własna naturą. Tak się w tradycji przyjęło, że z ową materialno-zmysłową stroną życia silniej od mężczyzn związane są kobiety, więc logicznym jest, że właśnie kobieta – i to nie byle jaka, bo władająca swoim imperium – jest rysowana na tej karcie.

Cesarzowa jako główna karta rozkładu, nr 1:

Pomyślna wróżba! Przy tym zapowiada satysfakcję, a nie wysiłek. Spoczynek, a nie ruch. Pomyślność w sprawach, które powoli dojrzewały a teraz zrealizowały się jakby same przez się. Ważne jest to, co jest, a nie plany i mrzonki. Spoczywająca postać Cesarzowej mówi o tym, że moment spełnienia dzieje się TERAZ.

Jako karta ostrzegająca, nr 2:

Spoczywając w błogim samozadowoleniu, przegapisz ważne szanse na przyszłość. Grozi ci lenistwo, wygodnictwo, przywiązanie do tego, co się osiągnęło. Karta ta w tej pozycji może też oznaczać, że z niekorzyścią dla siebie pozwoliłeś się zdominować pewnej kobiecie. (Choć ta niewola może być słodka.)

Jako karta działania, nr 3:

Działaj nie działając! Chińscy taoiści nazwali tę zasadę “wu-wei”, działaniem przez niedziałanie. A więc: nie śpiesz się. Czekaj, aż czas dojrzeje. Skup się na tym, co jest i ciesz się życiem takim, jakie ono jest. Nie spalaj się w akcjach niezgodnych z twoją naturą. Wykorzystaj sprzyjające okoliczności, pomoc innych, dobre rady, czyjąś przychylność. Ważne są teraz: miłość, przyjaźń, piękno, zmysłowe przyjemności.

Jako karta nr 4; wpływy z przeszłości, na ogół niekorzystne:

Masz za sobą epokę dobrobytu, satysfakcji i powodzenia. Pamięć o tym może być źródłem siły i pewności siebie, ale częściej rozleniwia, demobilizuje, skłania do postawy “i tak mi się należy”.

Jako karta partnerów, nr 5:

Wielka dawka “mocy” powodzenia, dobrobytu, zapewne też miłości i zmysłowej satysfakcji stała się udziałem pewnej bliskiej ci osoby…

Jako karta bliskiej przyszłości, nr 6:

Zbliża się czas dobrobytu, powodzenia, satysfakcji i pełni; czas kiedy będziesz mógł korzystać z uroków życia. Pomyślna wróżba!

Jako wskaźnik niespodzianek niezależnych od twojej woli, nr 7:

Na twojej drodze “czyha” niespodzianka w postaci materialnej satysfakcji, czasu spoczynku i wakacji; a także (być może) miłości, chociaż są to rzeczy, których teraz w ogóle nie bierzesz pod uwagę.

Jako wskaźnik rzeczy ważnych choć oczywistych, nr 8:

Na sprawy, o które pytasz, jest ci teraz ZBYT DOBRZE.

Jako wskaźnik rzeczy, w których możliwe jest osiągniecie mistrzostwa, nr 9:

Masz szanse ćwiczyć się i osiągnąć doskonałość w sztuce korzystania z życia; osiągania satysfakcji.

Jako karta nr 10; odpowiedź na pytanie: co z tego będą mieć inni?

Obdarujesz innych swoim powodzeniem, dobrobytem, możnością cieszenia się z życia.

Jako karta nr 11; odpowiedź na pytanie: co się nie uda?

Prawdziwa satysfakcja rozwieje się we mgle…

Jako karta nr 12; odpowiedź na pytanie: co jeszcze jest ważne w tej wróżbie?

Przemyśl wcześniejsze karty pod kątem: ku jakiej zmysłowej satysfakcji one prowadzą? Jako rodzaj dobrobytu zapowiadają?

Jako karta nr 13; odpowiedź na pytanie: co dalej?

Dalej, w odległej perspektywie, pozostaje dobrobyt, zmysłowa satysfakcja, pełnia zadowolenia z siebie. Co również oznacza, że na razie to nie będzie ci dane.

na temat zdrowia
Cesarzowa
Ogolnie dobry stan zdrowia. Jeśli masz jakieś dolegliwości, to sam jesteś temu winny.
Cesarzowa lubi przyjemności, a one stają się przyczyną otyłości, zaburzeń trawienia,
uzaleŜnieniem od nikotyny czy alkoholu.
Jeśli chcesz zajsć w ciąze, to dobry okres. Jeśli nie, bądź uwaŜna. Często zdarza się, ze
kobiety zachodzą w ciąże w dni np.: niepłodne, zaŜywając srodki antykoncepcyjne.

CESARZOWA
Trzecia karta Tarota w Wielkich Arkanach. W symbolice średniowiecznej i renesansowej postaci kobiece były
zwykle alegoriami świętego Cesarstwa Rzymskiego, podobnie jak PapieŜyca – Państwa Papieskiego.
Mielibyśmy tu wówczas złoŜony układ dualistyczny, przeciwstawiający sobie nie tylko pierwiastek Ŝeński i
męski, ale takŜe materialny i duchowy (konflikt polityczny – walka o dominację w Europie). Symbolicznie moŜe
ono przedstawiać heretycką doktrynę walki dobra ze złem, znaną nie tylko z tekstów heretyckich, ale równieŜ z
kontaktów z licznymi sektami dualistycznymi związanymi z gnozą. Wiele postaci królowej występuje w
wyobraŜeniach alegorycznych w alchemii (element pary przeciwieństw król-królowa). Takie rozumienie łączyło
by tę kartę z symbolem macierzyństwa, a przez rozszerzanie – płodnością i wegetacją. Matka Natura
spokrewniona z bezkształtnym Chaosem, pierwotna, irracjonalna, zrodzona po męŜczyźnie namawia go do
spoŜycia zakazanego owocu, aby osiągnąć swój nieświadomy cel, z dala od statycznego, znieruchomiałego raju
zostać w rozkoszy i bólu nosicielką nowego Ŝycia. Kobieta symbolizuje Ziemię płodną, zapładnianą i uŜyźnianą
przez męskie Niebo albo Słońce, odbierające od nich niezbędne do Ŝycia światło i wodę, zaleŜną od nich,
spokojną i doznającą wstrząsów, dającą i niszczącą Ŝycie, które sama tworzy, mistrzynię czarów i magii.
Symbolizuje bóstwo, świętość, w wielu kulturach liczb. Niebo w przeciwieństwie do liczby Ziemi (4), jest
wyobraŜeniem wszechogarniającej zasady jako liczba doskonała, synteza jedności i dwójki (dziecka i pary
rodziców). Przedstawia początek, środek i koniec. W okultyzmie zwana Artystą, wyraŜała prawa miłości. Liczne
triady boskie. W alchemii trzy główne zasady, trzy hierarchie anielskie: 1. serafini, cherubini, trony; 2. Państwa,
Księstwa, Zwierzchności; 3. Mocarstwa, Aniołowie, Archaniołowie.
ZNACZENIE WRÓśEBNE KARTY
Umiejętność kierowania innymi i motywowanie ich do działania, pewność siebie, podjęcie właściwej decyzji,
wpływowa kobieta, zakończenie którego oczekujesz, wdraŜanie nowych planów ale i zbieranie plonów z
wcześniejszych działań, bogactwo, sukces, usunięcie przeszkód. Egoizm, niewierność, zbyt wolne działanie,
chwiejność, zagubienie, bezradność, skąpstwo, brak miłości macierzyńskiej, walka o władzę w domu,
nieumiejętność wykorzystania własnych zdolności. Powinieneś dokładnie uświadomić sobie wszystko, co jest
związane z Twoimi najbliŜszymi planami i posunięciami w Ŝyciu. Być moŜe zmęczyły cię sprawy związane z
codziennością, a mimo to nie wprowadzasz zmian. O nic nie trzeba walczyć, bądź jak Cesarzowa, w spokoju
przyjmij to, co przynosi ci los.

a karta to karta pomyślności.

Często rycina, która ją przedstawia to kobieta w królewskich szatach, siedząca wygodnie na tronie na tle pól, łanów zbóż, kwiatów, owoców. Co oznacza? Przede wszystkim dobrobyt, stabilizację w życiu i zapowiedź dużych profitów.

Kiedy się pojawia to jest informacją, że możemy spuścić na luz i nie przejmować się, że nam na coś nie wystarczy, korzystać ze wszystkich dobrodziejstw jakie los nam przyniesie. Półleżąca postać kobiety świadczy o tym, że to co otrzymamy, nie będzie wynikiem wytężonej i mozolnej pracy tylko raczej darem od Boga.

Nie zapominajmy, że to kobieta a więc dla mężczyzny może często symbolizować tą partnerkę, która zostanie przy jego boku i urodzi mu potomstwo. Natomiast jeśli osoba, która poprosiła nas o wróżbę jest kobietą to cesarzowa być może stanowi zapowiedź, że w niedługim czasie będzie jej zaistnieć jako matka i żona.

Czy ta karta nas przed czymś może ostrzegać? Tak, przed spoczęciem na laurach, lenistwem, pasożytnictwem w związku jak również przed tym, że zajmując tak wygodną pozycję delektując się dobrobytem możemy nie zauważyć zagrożeń.

W pozycji prostej: zaspokojenie potzreb materialnych, marzeń i pragnień, spełnienie, pozytywna odpowiedź na pytanie, rozwiązanie trudności, wpływowa i przyjazna osoba, komfort materialny i dobrobyt, urok i wdzięk osobisty, spotkanie osoby poztywnej.
Odwrócona: niewierność, egoizm, żądza władzy, manipulacka dla zysku, zła kobieta.Źródło- Kizińczuk Sergiusz- ,,Tarot twój klucz do przyszłości”Cesarzowa – bardzo mocno nawiązuje do chorób kobiecych. Pokazuje problemy z gardłem, nerkami, układem moczowo płciowym oraz każe zwrócić uwagę na gruczoły przytarczyczne. Cesarzowa to również informacja o tym, że możemy mieć różnego rodzaju alergie szczególnie na pyłki kwiatów, drzew i innych roślin.
Osoba, która jest pokazana Cesarzową powinna zwrócić uwagę na swoje gardło oraz wprowadzić jakąś dietę aby uniknąć problemów z nerkami oraz układem moczowo płciowym. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie kuracji ziołami. Dobór oraz częstotliwość spożywania mieszanek ziołowych powinien ustalić wykwalifikowany zielarz. Cesarzowa to jedna z ważniejszych kart mówiących o chorobach kobiet. Gdy ta karta pojawia się w rozkładzie każda kobieta powinna udać się do lekarza w celu przeprowadzenia badań kontrolnych.Piotr Górski ,,Tarot a zdrowie”
Cesarzowa – Twój mężczyzna widzi w tobie źródło życia;
Jesteś muzą dla wszystkich jego pomysłów i dokonań;
Doceń radość i żywotność w jego życiu;
Bądź żoną, matką lub bratnią duszą w twoim związku z mężczyzną;
Odczuwasz instynkty macierzyńskie, co zawdzięczasz miłości do mężczyzny;
Rozgrywa się sprawa, kiedy założycie rodzinę;
Coraz bardziej przywiązujesz się do domu, a jest to wynik uporządkowanego życia z mężczyzną;
Miej o sobie jak najlepsze zdanie bez względu na to, co myślą o tobie mężczyźni;
Bądź twórcza we wszystkim, co robisz oraz w podejściu do każdego związku z mężczyzną;
W miłości jesteś obdarzona wyobraźnią;
Bądź zadowolona z najbardziej rutynowych codziennych zajęć, które wykonujesz dla niego i waszych dzieci;
Musisz wyjść z dobrymi pomysłami jak rozwiązać problemy, które was nurtują; on w ogóle jest pozytywnie nastawiony do kobiet;
Mężczyzna, który podziwia a nawet uwielbia kobiety;
Pod jego wpływem z dziewczyny przekształcasz się w prawdziwą kobietę;
Będąc z nim cieszysz się zmysłowością na nowym poziomie;
Mężczyzna, przy którym po raz pierwszy odkryłaś się w sprawach seksu;
Jesteś silną dojrzałą kobietą potrafiącą ocenić swoje związki z mężczyznami;
Jesteś gotowa podporządkować się do życia ze swoją bratnią duszą;
Jesteś jego idealnym kompanem lub kobietą z jego snów;
Nareszcie zrozumiesz swoją prawdziwą wartość, jako kobiety;
Ciesz się ze swojej kobiecościźródło
Nancy Shavick – Tarot a miłość i przyjaźńCesarzowaJako dobra rada:
Zaufaj naturze i polegaj na naturalnym, zdrowym rozwoju i wynikach. Nie buduj tam na drodze rzeki życia, lecz pozwól nowemu przyjść na świat gdzie i kiedy zechce.Jako ostrzeżenie:
Unikaj zbytku, ale jednocześnie nie przegap szans.Jako karta dnia:
Ciesz się dniem dzisiejszym. On obiecuje powrót do życia na zewnątrz. być może ciągnie Cię do przyrody, gdzie rozum i dusza mogą wypocząć. Ale także w dniu powszednim powieje nasilający się wiatr, który przyniesie ze sobą twórcze pomysły i owocne impulsy. Coś, co w Tobie już od dłuższego czasu kiełkuje, może dziś wyjrzeć na światło dzienne, a co dotąd było stagnacją, może zostać przeżyte z rosnącą siłą. Cokolwiek dziś zaczniesz, ma dobre widoki, żeby się wspaniale rozwinąć, ponieważ Twój rozsądek uksztaltowany w naturalnym procesie rozwoju pozwala Ci instynktownie i poprawnie postępować.

Jako karta na rok:
Przed Tobą owocny rok. Nadchodzące 12 miesięcy będą przebiegać pod znakiem kreatywnych zmian i radosnych możliwości rozwoju. Uprawiaj swe pole dobrze, byś na końcu mógł zebrać bogaty plon. To jest dogodny czas dla wielu obiecujących nowych pomysłów, w których w pierwszej kolejności, musisz dać więcej z siebie i wykazać się swymi umiejetnościami. Otwórz się na nadchodzące impulsy, które pozwolą Twemu życiu stać się bogatszym i piękniejszym. Ale także to, co już od dłuższego czasu w sobie nosiłeś, może przybrać teraz konkretny, realny kształt i dać Ci poczucie spełnienia. Zaufaj pomocnym i leczącym siłom natury.

H.B. – Klucze…

Matka Natura siedzi na tronie ozdobionym i otoczonym symbolami plodnosci:owoce granatu na jej szacie,lan zboza,las,rzeka-wszystkie one pokazuja,ze jest urodzajna ziemia,zrodlem,z ktorego wyplywa zycie.Dwanascie diamentow jej korony oznacza 12 miesiecy i ukazuje ja jako wladczynie por roku.Znak Wenus na tronie podkresla pelen pokoju aspekt Matki Natury,jej opiekuncze,troskliwe i plodne cechy.Jej dzika,nieokielznana strona,przejawiajaca sie w postaci katastrof zywiolowych na tej karcie wyraznie schodzi na dalszy plan.
Karta Cesarzowa symbolizuje kreatywnosc i zyciowa sile w czystej formie,niemal niewyczerpane zrodlo,z ktorego przez caly czas rodzi sie cos nowego.To czas tworczosci,intensywnego wzrostu i cyklicznej odnowy.Slowa-klucze:
Archetyp: matka (Matka Natura)
Zadanie: plodnosc,urodzenie czegos nowego
Cel: zyciowa sila i rozwoj,cykliczna odnowa,akceptacja zycia
Ryzyko: chaos,niestalosc
Odczucia: wejsc na urozajna ziemie,radosc zycia,wiedza o cyklach,ufnosc w sily zyciowezrodlo:
H.Banzhaf “Droga Tarota”CESARZOWAMilosc,kobiecosc,matczynosc,zmyslowosc,seks,przyje mnosc,radosc zycia,sztuka,piekno,matka,zona,kochanka,partnerka, szefowa,przywodczyni
Odwrocona: Zlosc,niewiernosc,odtracenie uczuc i milosci,rozwod,rozstanie,rozpad zwiazku,dominacja,niszczaca rywalizacja.
Karta Cesarzowa – czyli kobieta jako symbol dobrobytu – Karta ta oznacza umiejętność współżycia z ludźmi, zdarzenia po naszej myśli, to, co nas uwalnia od przeszłości.
Symbolizuje głębokie zadowolenie z tego, co jest, umiejętność cieszenia się życiem i jego radościami, głęboka i twórcza zgoda z własna naturą.Miłość. Trochę tolerancji dla niedoskonałości partnera pozwoli Ci bardziej cieszyć się miłością i przyjaźnią. Okaż więcej serca i naucz się przebaczać. Jeśli jesteś bez pary, uważaj, by niezwiązać się z osobą, do której szybko poczujesz niechęć. Wstrzymaj się z miłosnymi deklaracjami.Praca i pieniądze. Dobry czas na sprawdzenie, czy Twoje pomysły są cokolwiek warte. Nie przegap spotkania z ważną osobą – dzięki niej możesz awansować lub znaleźć lepszą pracę.Osoby, które oznacza karta:Urodziwa, bardzo zmysłowa, pociągająca kobieta, matka, żona, również partnerka, kochanka. Oznacza także kobietę w ciąży, na wysokim stanowisku, z silną osobowością, zaradną, wpływową. Kobieta adorowana, w centrum uwagi, podziwiana, szanowana. Kobieta będąca ucieleśnieniem ideału dla mężczyzny.Co może oznaczać pojawienie się karty:

Chęć założenia rodziny, płodność, ciąża, zmysłowość, wdzięk, kobieca seksualność, namiętność. Bezpieczeństwo materialne, powodzenie w interesach i wszelkich przedsięwzięciach, pozytywna prognoza, spełnienie. Komfort, poczucie piękna, dobry gust.

Reprezentuje kobietę, dobrze czująca się we własnej skórze, uwodzicielkę ciepłą, elegancką twórczą. Symbolizuje płodność, macierzyństwo, rozmnażanie – i zarazem pomnażanie bogactw.
zapowiada wszystkie te rzeczy: pomyślność i dobrobyt, bezpieczeństwo i rozkwit, pomnożenie bogactwa i przychodzenie na świat potomstwa.

Oznacza przede wszystkim, że jesteśmy na dobrej drodze, że ogólna nasza sytuacje w świecie jest pomyślna, i nie należy ani szczególnie się martwić, ani jakoś “manipulować” przy własnych sprawach, bo można “przedobrzyć” i zakłócić naturalny rozwój rzeczy.

Symbolizuje też kobietę wpływową, wolny zawód, ambicje zawodowe oraz ciążę, kobiecość, kochankę, pisarkę, człowieka sztuki, a ponadto matkę, żonę, szefową. Jest to karta bardzo korzystna dla wszystkich projektów, bez względu na dziedzinę życia.

Dlatego jeżeli wróżymy mężczyźnie, karta ta może oznaczać, że niedługo znajdzie on “pisaną sobie” partnerkę; a jeżeli wróżymy kobiecie – że ona sama wejdzie w rolę Cesarzowej, i zrealizuje się jako kochanka, żona, szczęśliwa pani domu – a może również jako matka.

Symbolizuje + Kreatywność, zapał twórczy, plany, projekty na przyszłość, zabawę i korzystanie z życia, ciąża, seksualność, kobiecość zmysłowość, kochanka, to co miłe, piękne i przyjemne, elegancja, dobrostan, pieniądze, dobre jedzenie, miłość, seks, dbanie o siebie, salon urody, fryzjer, kosmetyczka; estetka, naturalny wdzięk, szefowa, młoda mama, płodność, ciąża, kreatywność, artyzm, dusza towarzystwa, ekskluzywne sklepy, restauracje, biżuteria, wiedza zyciowa, matka ziemia, tworczość, kochanka, pory roku, cykle kobiece, fazy ksieżyca, silna kobieta świadoma własnej wartości i kobiecości,

Przesłanie. Nie możesz być wszędzie i wszystkiego osiągnąć. Zastanów się, co dla Ciebie jest najważniejsze i odpowiednio rozłóż siły. W przeciwnym razie czeka cię rozczarowanie.

CZAS: – marzec

wewnętrzne narządy płciowe kobiety, nerki, limfa, piersi, skóra

ZDROWIE: wyglad zewnetrzny, tradzik, łysienie ,bielactwo, zez, rozszczep wargi, cellulitis, blizny, oparzenia, dolegliwosci dermatologiczne, wysypki, egzemy,

Zdrowie. Ogranicz wszelkie używki, śpij przy otwartym oknie, a w wolnych chwilach pamiętaj o aktywnym wypoczynku np: dużo spaceruj.
__________________________________________________ ___________________________________________
NEGATYWNE ZNACZENIE

Pozycja odwrócona – brak planów i projektów na przyszłość, jałowość, negatywny obraz kobiety, zazdrość, zbytnie wymagania, osoba źle czująca się taką jaka jest, uwodzi interesownie, lawiruje aby egzystować, brak elegancji,bezguście, Doda-Elektroda, brak umiaru, brak kultury, tandeta, kicz, zaniedbanie, skąpstwo, otyłość, obżarstwo, życie ponad stan, narcyzm, rozwiązłość, upór, zaborczość, lenistwo, wulgarność, straty materialne

Karta w negacji:

Nadmierne epatowanie kobiecością, używanie swoich wdzięków w sprawach zawodowych, kokieteria, rozwiązłość, niewierność. Nieumiejętność sprawdzania się w roli matki, trudności z zajściem w ciąże, niechęć do noszonej ciąży. Ponadto karta oznacza zaborczość, zachłanność, żądzę władzy, chęć sprawowania kontroli, dominacja, zła prognoza dotycząca spraw zawodowych, niepowodzenie w przedsięwzięciach.

Poza tym oznacza również trudność w uzewnętrznianiu naszych pragnień, uczuć i emocji, niewierność, nerwowość i awanturniczość oraz być może choroby kobiece.
__________________________________________________ ____________________________________________
NIEKTORE SKOJARZENIA:

Cesarzowa + Mag – zwracanie na siebie uwagi, krzykliwość, samolubność, inwestowanie pieniędzy
Cesarzowa + Koło Fortuny – dobra passa (jeśli Gwiazda – bardzo dobra), znaczny przypływ gotówki
Cesarzowa + Śmierć – zmiana w wyglądzie (np. ścięcie włosów) lub otoczeniu, drastyczniej – poronienie, cesarskie cięcie, operacja, zerwanie związku
Cesarzowa + Słońce – osoba w blasku chwały, olśniewa otoczenie, sława, mama z dzieckiem, poród siłami natury
Cesarzowa + Cesarz – małżeństwo, wspólnicy, para
Cesarzowa + Umiarkowanie – ekologia, dbanie o czystość środowiska i otoczenia.

Cesarzowa a…:
Miłość: odrodzenie się uczuć, matczyna troska, chęć posiadania dzieci, namiętny seks, spełnienie, radość, satysfakcja.
Przyjaźń: dojrzałość, wsparcie, przyjemność, zabawa, dobra rada, zrozumienie.
Zawód: stanie na ziemi, płodność w pomysłach, plony pracy, konieczność wypełniania obowiązków, cierpliwość, poczucie satysfakcji i władzy.
Pieniądze: otrzymanie wypracowanych należności, możliwość ich rozmnożenia.
Zdrowie: ogólnie dobry stan zdrowia. Jeśli masz jakieś dolegliwości, to sam jesteś temu winny. Cesarzowa lubi przyjemności, a one stają się przyczyną otyłości, zaburzeń trawienia, uzależnieniem od nikotyny czy alkoholu. Jeśli chcesz zajść w ciążę, to dobry okres. Jeśli nie, bądź uważna. Często zdarza się, że kobiety zachodzą w ciążę w dni np. niepłodne, zażywając środki antykoncepcyjne.Źródło: B. Antonowicz – Wlazińska “Vademecum Tarota”

W biznesie- prognoza sprzyjająca w odniesieniu do podejmowanych działań i przedsięwzięc, ale sugerująca przemyślenie spraw partnerskich.

Źródło: ” Podstawy Tarota ” Jewgienij Kolesow

gacy of The Divine Tarot

Symbolika:
Centralna figura =Matka Ziemia (ciężarna kobieta jako symbol płodności i opieki nad potomstwem. Reprezentuje także przyjemność i piękno.
Archetyp macierzyństwa -macierzyństwo jako generalna metafora dawania życia -nie tylko jako narodzin potomstwa, ale także rezultatów naszej twórczej działalności, które także wymagają “matczynej” ochrony.
Matka Natura to dusza i duch wszelkiej bezgranicznej obfitości i dostatku. Tworzenie i ochrona życia we wszystkich jego formach (ziarno, owoce, zwierzęta wodne, lądowe i ptactwo =różnorodność form życia).

Cesarzowa to opozycja do:
Świata męskiej ręki -IV Cesarz
Zimnego mistycyzmu kobiety zawartego w karcie II Kapłanka

Znaczenie:
Moc kobiecości, siła kobiety. Reprezentuje wszystkie boginie matki, zwłaszcza Matkę Ziemię, która zapewnia rozwój życia i otacza je troską. Odnajdź sposób by zatroszczyć się o siebie i innych.

+ płodność, ciąża, Matka Ziemia, rozmnażanie, wychowanie i opieka, Wenus, narodziny, dostatek materialny, radość, satysfakcja, miłość, Matka Natura, macierzyństwo, hojność, piękno, wewnętrzna podpowiedź, rozkwit, przede wszystkim jednak ARCHETYP MATKI

– powierzchowność, lenistwo, nadopiekuńczość, tłamszenie, koncentracja na sobie, próżność, materializm, niewierność, hedonizm, rozwiązłość, ekstrawagancja

DARY: Rozwój, życie, szczodrość.

RADA: Czerp przyjemność z piękna i hojności świata.

R
ADA Z JEDNEJ KARTY;
Naucz się wyrażać swoje uczucia i potrzeby seksualne.Nie mówienie o nich nie jest najlepszym wyjściem w budowaniu związku.Wiele par rozpada się,bo nie potrafią w danej sytuacji szczerze ze sobą porozmawiać,wyrazić swoje obawy,lęki,aby nie narazić się na krytykę czy ośmieszenie ze strony partnera.źródło;Vademecum Tarota Barbara Antonowicz-Wlazińska.CESARZOWATa karta to płodność,obfitość,kobieca władza,ciąża.To symbol matki,dawczyni życia,kogoś,kto ma władzę i większe doświadczenie życiowe.Karta Cesarzowej to personifikacja matki,siostry,małżonki,szefowej.To też miłość macierzyńska,zmysłowość,seksualność,piękno,powab,h armonia,cierpliwość,pewność siebie,zdolność do kierowania ludźmi,trafne decyzje,prawidłowa ocena faktów,uporanie się z problemami.Negatywnie karta symbolizuje lekkomyślność,niezdolność podejmowania prawidłowych decyzji,chwiejność,myślenie o sobie,skąpstwo,upór,wulgarność,niezaspokojone potrzeby seksualne i brak matczynego ciepła.źródło”Jasnowidzenie w interpretacji kart tarota” Piotr Gońciarz

Cesarzowa

Cesarzowa reprezentuje odejście od dualistycznej filozofii pierwszych trzech Wielkich Arkanów, tak jak i od silnie duchowych nauk tych trzech kart. Bardziej niż zwykłą dychotomią (rozdwojeniem) na pozytywy i negatywy, Tarot zaczyna zajmować się teraz ujednoliceniem ducha, umysłu i ciała. Cesarzowa jest ostatnią nogą tej trójki, reprezentując fizyczne ciało i świat materialny. To od niej pochodzi cała przyjemność zmysłów i dostatek w każdej jego formie. Jest ona także archetypem matki, i poprzez nią pierwszy raz zauważamy potęgę miłości w Tarocie.

Świat cesarzowej jest idealnym i perfekcyjnie pięknym miejscem, całkowicie naturalnym, niedotkniętym przez sztuczne kolory, światła czy dźwięki. Jest to miejsce nagród i płodności, żywy okaz procesu tworzenia i narodzin, które Cesarzowa sama reprezentuje. Ona nie tylko żyje w tym miejscu, ona jest tym miejscem, tak samo jak Kapłanka jest równowagą, która rozdziela pozytywność i negatywność. Cesarzowa jest tak piękna jak kwiaty, które roztaczają swój zapach wśród jej pól, tak płodna jak ziemia, która leży u stóp jej tronu. Jeśli cokolwiek reprezentuje ideę Matki Ziemi w Tarocie, to jest tym Cesarzowa.

Jest podstawową mocą, jak w poprzedzających dwóch Arkanach, jest moc tworzenia. Ale jej tworzenie nie jest oparte na tworzeniu świata, w jakim chciałaby żyć, czy też osoby, którą chciałaby być, ponieważ ona posiada taki świat i jest taką osobą. Ona tworzy życie we wszystkich jego niezliczonych formach. Cesarzowa jest archetypem matki, najważniejszego twórcy i dawcy życia; dlatego też jej powiązania mogą być rozszerzona poza tworzenie – do płodności, ciąży i zastraszającej roli macierzyńskiej, którą ona zawsze wita z uśmiechem i radością w sercu. Czerpie przyjemność ze wszystkiego, w szczególności swoich własnych kreacji (stworzeń) – a wszystko w naturze jest stworzone przez nią.

Trzymające się tematu macierzyństwa jest pojęcie bezwarunkowej miłości, którą Cesarzowa także reprezentuje. Niczego nie wymaga, nie stawia żadnych warunków, po prostu kocha wszystko równo i z całą mocą jaką posiada. Od tego, można by rzec, pochodzi jej jedyna prawdziwa słabość, i jest to coś z czym mają do czynienia wszystkie matki w pewnym momencie. Jest często nadopiekuńcza w stosunku do tego co stworzy, i pragnie by nigdy nic złego się temu nie stało. To mogłoby zakłócić wieczną błogość i szczęście jej królestwa. Ale tak to jest, królestwo Cesarzowej jest zarówno obrazem piękna jak i stagnacji. Więc podczas, gdy miłość Cesarzowej może sprawić, że poczujesz się bezpieczny jakbyś był w ramionach matki, może się ona też zmienić w więzienie jeśli doświadczać jej będziesz zbyt długo.

Kiedy Cesarzowa pojawia się w twoim życiu, powinieneś specjalnie się postarać by otworzyć się na jej idealną i bezwarunkową miłość. To jest sposób, by stać się bardziej jak ona: delikatnym i czułym, pełnym wdzięku i elegancji. Takie cechy są często zaniedbywane, ale są także użyteczne w świecie surowości i apatii. Tak więc, zamiast harować przez całe życie, znajdź trochę czasu by się nim radować! Cesarzowa może czasem zwiastować poczęcie lub narodziny dziecka, i w tych okolicznościach jest nawet większy powód by świętować. Inspiruj innych by robili to samo; Cesarzowa jest przywódczynią, a moc, która sprawuje nad innymi ludźmi jest silna, ale kochająca. Pamiętaj o tym i rządź tak, jak ona by to robiła.

Wiedz także, że idealnie obfity świat Cesarzowej jest zawsze otwarty dla ciebie by się nim cieszyć. Nawet gdy wiesz, że w końcu będziesz musiał wracać do „prawdziwego świata”, wakacje od gorączkowego i sztucznego świata, które większość ludzi prowadzi w dzisiejszych czasach będą na pewno mile widziane. Spędź trochę czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu, radując się każdym aspektem stworzenia. A potem, kiedy powrócisz tam, skąd przyszedłeś, moc tworzenia i piękno Cesarzowej pozostaną, by inspirować cię i dawać ci siłę. Wzmocnij swoje wrodzone połączenie z kreatywnością Ziemi, a wzmocnisz, poprzez skojarzenie, swoją własną stworzycielską moc. Kultywuj swoją kreatywność i siej ziarna pod pełne nagród żniwa.

Źródło: Tarot Card Meanings
Tłumaczenie własne 🙂

Cesarzowa to karta zadowolenia i obfitości. jest oznaczona rzymską cyfrą III i występuje zaraz po Kapłance. Jest więc drugą kobietą, jaką Głupiec spotyka na swojej drodze. jest dla niego ziemską matką i uczy go, jak żyć dobrze, sprawiedliwie i dostatnio.
symbolika:
karta przedstawia pogodna i piękną kobietę, która siedzi zadowolona na tronie. jest otoczona symbolami dostatku i urodzaju. Panuje nad przestrzenią, do niej należy cały świat materialny, który ja otacza. Jest godna i wyrozumiałą władczynią. Cesarzowa oznacza stabilność, równowagę, płodność, obfitość,zadowolenie z życia, opiekę, matczyne instynkty i energię życiową w całym jej pędzie i mocy.
w popularnym Tarocie Waite’a Cesarzowa ma na głowie koronę ozdobioną dwunastoma gwiazdami (zodiak), a na tronie widnieje symbol planety piękna i kobiecości Wenus. Za jej plecami w lesie widzimy rzekę i wodospad, a woda to żywioł związany z uczuciami, intuicja, bezpieczeństwem i pięknem. To raj na ziemi, w którym każdy chce się znaleźć choćby tylko na chwilę.
znaczenie ogólne :
karta oznacza życie pełnia życia. Przedstawia archetyp kobiecości, świadomą zmysłowość, potrzebę opiekowania się innymi i życia w zgodzie z całym światem. Cesarzowa to karta płodności, matczynego instynktu i naturalnych potrzeb organizmu. przedstawia twórcza stronę naszej osobowości, potrzebę kontaktu z naturą, znalezienia sobie miejsca w świecie i stabilności. jest dobrą wróżbą dla artystów , oznacza bowiem inspirację, piękne prace i klientów dla swoich dzieł.
w pytaniach dotyczących codziennego życia karta oznacza lepsze dni, urlop i potrzebę wypoczynku od nieustannego zgiełku i pracy. może to być spotkanie osoby, która pomoże nam w wielu sprawach i ułatwi nam wykonywanie codziennych obowiązków. moze to byc wpływowa osoba , która otoczy nas swoja opieką. Cesarzowa to również świetny kompan do zabawy i rozrywki. oznacza luksus, ekstrawagancję, zycie ponad stan, nadmierne lub nie potrzebne wydatki.
miłość:
Cesarzowa przedstawia spełnioną życiowo kobietę. czuje się kochana i odwzajemnia uczucia, jakimi darzą ja inni. oznacza związek stabilny i szczęśliwy, w fazie rozkwitu i pełni mozliwości. potwierdza ze para kocha się i nie ma chwilowo żadnych problemów. karta możne zapowiadać nową miłość lub ustabilizowanie sie niepewnej sytuacji uczuciowej. oznacza tez pożądanie, otwartość na erotykę i własną seksualność, duże erotyczne potrzeby. w rozkładach na miłość wskazuje na matkę, żonę, oficjalna kochankę lub kobietę marzeń. jest też czasem sygnifikatorem mądrej i życiowej przyjaciółki, dobrej opiekunki, która sprzyja zakochanym.
praca i finanse:
to dobra karta w sprawach finansowych. oznacza dobrobyt, zysk,przypływ gotówki, stabilna sytuacje materialną, uzyskanie kredytu. możne być zapowiedzią awansu lub dostania wymarzonej posady. jako osoba symbolizuje dobra szefową, księgową, kogoś odpowiedzialnego za finanse i decyzje strategiczne w firmie. może być osobą organizującą integrację w firmie i dbającą o dobre relacje między pracownikami. opisuje twórcze zdolności i kreatywność potrzebną na samodzielnych stanowiskach. wskazuje też czasami na potrzebę relaksu i odpoczynku, które są niezbędne, aby odnowić swoje twórcze zasoby. w swoim negatywnym aspekcie może wskazywać na osobę chciwą, działającą bez skrupułów, której zależy tylko i wyłącznie na pieniądzach. opisuje ziemie i nieruchomości, ogród, rodzinne gospodarstwo lub sad (oraz płynące z nich zyski). związana jest takze z branzą spozywczą , z markowymi ubraniami, kosmetykami i dbaniem o urodę.
zdrowie:
Cesarzowa wskazuje na wszelkie choroby kobiece, ale o łagodnym przebiegu i niegroźnych konsekwencjach. oznacza też kłopoty z tuszą, cukrzycę, objadanie się. wskazuje na choroby skóry, zabiegi upiększające, operacje plastyczne. jest zapowiedzią ciąży, macierzyństwa.
źródło: kwartalnik Tarocista nr2(4)2010
I Cesarzowa L’Imperatrice
Czyli bogini Pomyślności
Trzecia karta z Wielkich Arkan przedstawia królową, władczynie, siedzącą na tronie.
W klasycznym Tarocie marsylskim pokazana jest, dojrzała kobieta siedząca na potężnym tronie, w koronie i naszyjniku, z berłem w jednym ręku i tarczą z herbem orła w drugim. Szata cesarzowej na jej rozchylonych kolanach układa się w obraz kołyski, lub gniazda orła. Koniec berła stale się symbolem fallusa, a kształt sukni, łona przyjmującego zasiew nowego życia. Wyżej, cząstki naszyjnika przedstawiają nasiona, a długie, splecione włosy Cesarzowej, łodygi roślin tworzące kłos, który przemienia się w koronę na jej głowie. Wystające oparcie tronu staje się obrazem kolan, spomiędzy których wydostaje się na świat nowe życie, główka dziecka.
Niektórzy autorzy podkreślając, iż jest to bogini pomyślności, rysują Cesarzową na tle dojrzewającej pszenicy, bujnych ogrodów, kiści winogron lub innych owoców. Sama postać kobiety na tronie rysowana jest tak, iż można się domyślać, że jest ona w ciąży- a więc sama symbolizuje płodność, macierzyństwo, rozmnażanie, a zarazem i pomnażanie bogactw.
Trójka, jako cyfra doskonała, przedstawia początek. Środek i koniec. Jest syntezą jedności i dwójki, czyli dziecka i pary rodziców. Wyraża liczne triady boskie, trzy hierarchie anielskie:
1. Serafini, cherubini, trony
2. Państwa, księstwa, zwierzchności
3. Mocarstwa, aniołowie, archaniołowi
Znaczenie ogólne
Karta Cesarzowa zapowiada pomyślność i
dobrobyt, bezpieczeństwo i rozkwit, pomnożenie bogactwa i przychodzenie na świat potomstwa. Oznacza przede wszystkim, że jesteśmy na dobrej drodze, że ogólna nasza sytuacja w świecie jest pomyślna i nie należy się martwić. Jeżeli wróżymy mężczyźnie, karta ta może oznaczać, że niedługo znajdzie on pisaną sobie partnerkę, a jeżeli kobiecie, że ona sama wejdzie w rolę Cesarzowej i zrealizuje się jako kochanka, żona, szczęśliwa pani domu, a może również jako matka.
W niektórych taliach, dla przypomnienia, że karta ta oznacza materialne powodzenie i szczęście w miłości, jest obok Cesarzowej rysowany znak planety i bogini Wenus. Nie jest też przypadkiem, ze Cesarzowa siedzi często wręcz w pozycji półleżącej, podczas gdy Mag stoi a Głupiec idzie. Oznacza to, że szczęście przychodzi z zewnątrz, że jest teraz czas dobrodziejstw, jakie niesie los, nie zaś czas pracy, starań, poszukiwań czy wątpliwości. Można więc wygodnie zasiąść za stołem do uczty. Nasza aktywność nie jest nam teraz ani nikomu potrzebna.
Ogólne znaczenie karty w pozycji pozytywnej:
– Cesarzowa przedstawia kochającą, opiekuńczą kobietę, stałą partnerkę.
– podkreśla wartość rodziny w życiu, stabilnej bazy, do której się wraca ze spokojem po burzach zewnętrznego życia
– może zapowiadać szczęśliwe małżeństwo
– zajście w ciążę
– uzdrowienie ciała i duszy
– skłóconym- pogodzenie się
– udane i długotrwałe pożycie seksualne
– ochrona własnej intymności
– miłość do siebie i innych
– zadowolenie i harmonia z naturą
Ogólne znaczenie karty w pozycji negatywnej:
Wszystkie wymienione wcześniej pozytywy, mogą stać się negatywami. I wtedy karta Cesarzowa będzie ostrzegać przed lenistwem, życiem na kredyt lub na cudzy koszt, przed lekceważeniem zagrożeń. Może delikatnie przypominać, ze okres pomyślności nieuchronnie kiedyś się kończy. Karta ta przedstawia uosobienie złej żony, kobiety niezadowolonej, wiecznie wtrącającej się.
Ustawienie postaci
Pozycja Cesarzowej siedzącej przodem wskazuje na jasne, zrównoważone działanie, przy równoczesnym zachowaniu pasywności.źródło: mój komputermożliwe, że pan ma plany matrymonialne lub też postrzega panią jako dobrą kandydatkę na żonę/partnerkę

III. Cesarzowa
Symbolizuje twórczą energię człowieka, pragnienie prawdy i piękna, moc tworzenia, ewolucję, urodzaj. Mówi, że jeśli człowiek połączy rozwagę z pragnieniami, może zrealizować soje plany. Do jej atrybutów należą: ambicja, stanowczość, uczuciowość.

Źródło: Życie Świata, numer 92, artykuł “Tarot”.

“III. Cesarzowa lubi piękno
Kochanek, kochanka o którym opowiada Cesarzowa ceni sobie estetykę zbliżenia. Lubi niekompletną koronkową bieliznę, biżuterię i piękne buty. Ceni sobie wykwintną pościel i okoliczności, w których nic kochanków nie będzie krępowało. Jest kochanką pewną siebie i swojej wartości, pozbawioną skrępowań, ograniczeń, kompleksów, jednak emocjonalnie bywa nieprzystępna, czasem może się wydawać oziębła i wyrachowana, co się bierze z fortyfikacji, jaką kochanek, kochanka otacza swoją godność. To ceniący siebie człowiek, który lubi mieć milczącą kontrolę nad sytuacją, a nawet czasem manipulować partnerem, sytuacją, związkiem. Lubi też inicjatywę ze strony kobiety i na pierwszym miejscu jest jej satysfakcja. Mężczyzna opisany kartą Cesarzowej, jest koneserem kobiecego piękna i fetyszystą dodatków- butów, szminki, bielizny.
Akt o którym opowiada cesarzowa jest namiętny i pełen adoracji kobiecego piękna i wzajemnego szacunku dojrzałych partnerów. Jako etap współżycia to ten czas, gdy oboje skupiają się na satysfakcji kobiety w łóżku, jak i wkracza do sypialni atmosfera finezji i dobrego gustu. Wskazuje też na zbliżenie z którego wynika poczęcie dziecka.
Pozycja – Kobieta na górze”

Joanna Eckert – ” tarot a sex”

Cesarzowa

Tak jak niebianscy rodzice symbolizuja pierwiastek meski i zenski w swiecie idei,tak ziemscy
rodzice rodzice ucielesniaja te zasady na konkretnym podlozu:jako Matka Natura(Cesarzowa)
i jako sila cywilizacji(Cesarz)Oboje sa w harmonijnej zgodzie,dzieki ktorej czlowiek moze
zyc chroniony i bezpieczny.Matka Natura,jako zrodlo calego zycia,pozwala rosnac nowym
owocom,a Cesarz zbiera plony.Kiedy Matka Natura ukazuje swe pierwotne okrucienstwo,
rozumie to Cesarz,budujac posrod rozleglego dzikiego pustkowia schrony,w ktorych czlowiek
czuje siezabezpieczony przed ingerencjami i kaprysami Matki Natury przysparzajacymi mu klopotow
w postaci zimna,goraca,wilgoci czy burz.Podczas gdy Matka Natura jestusposobieniem cyklicznych
zmian,Cesarz probuje te wahania wyposrodkowac.Ona moze przez wiele lat wydac obfite owoce,
a innym razem niespodziewanie pozwala swoim dzieciom glodowac.Dlatego Cesarz buduje silosy
na zboze i chlodnie,aby te wahania zrownowazyc,tworzy centralne ogrzewanie i klimatyzacje,by
zrownowazyc “jej” wahania temperatury.W odpowiedniej mierze jego dzialania sa dazeniem do praw-
-dziwego ucywilizowania Przyrody i do zlagodzenia jej pierwotnej dzikosci.
Jednak w nadmiarze sila Cesarza prowadzi do zaklucenia wszystkich cyklow,do rozregulowania rzek,
do powiekszenia pustyni i tworzenia betonowej i asfaltowej dzungli,do monotonnych parkow,czworokatnych
lasow i sterylnej,nienaturalnej pustki swiata tworzyw sztucznych.Z kolei kiedy jego struktury umacniaja sie,
Cesarzowa lagodzi je lub niszczy.Potworne sciany z betonu zaslania czule bluszczem,a ruiny obsypuje bogato
kwiatami.Co by on nie stworzyl,to wczesniej czy pozniej rdzewieje,niszczeje i ponownie powraca
do niej,gdyz ona nie pielegnuje i nie opiekuje sie swoimi dzielami.
Jako Matka Natura,Cesarzowa ucielesnia wszystko,co naturalne, zas Cesarz wszystko,co zostalo wytworzone
przez ludzi.Ona jest kolem,a prosta linia stanowi w jej swiecie wyjatek.
On jest wszystkim, co proste,jego rece lub maszyny tworza glownie rzeczy rowne i prostokatne.
Jej czas przezyc jes okragly,cykliczny bez poczatku bez konca,niezmienny.To jest bieg roku,
wiecznego powtarzania sie tego, co juz bylo.Jego czas jest natomiast liniowy.U niego wszystko ma
swoj poczatek i koniec,a rozwoj przebiegajacy w czasie nazywa postepem.Ona wie,ze w jej swiecie
wszystko to,co przemija wciaz powstaje od nowa i wierzy w wieczne kolo odrodzenia.On jest pewny,
ze w jego liniowym swiecie wszystko ma swoj poczatek i koniec,a my ludzie zyjemy tylko raz.

H.Banzhaf

Cesarzowa a numerologia

Liczba 3 to liczba Trojcy Swietej,Bostwa i swietosci,metafizycznegi i subiektywnego swiata,
doskonalosci determinujacej Wszechswiat(polaczenie Jedynki z Dwojka przezwycieza dualizm).
Jej materializacja przejawia sie w postaci trojkata.Wykracza poza dualizm swiata i wyraza Prawo
Trzech.W numerologi jest liczba reprezenzujaca kreacje i prokreacje,sily Ducha i plci.Kojarzy sie
z Jowiszem planeta ekspansji i prawa.
3-ka odzwierciedla wszechogarniajaca zasade jako liczba doskonala,synteze Jedynki i Dwojki
dziecka i pary rodzicow.Reprezenzuje,narodziny,wzrost i rozklad;czas i trzy swiaty(niebianski,
ziemski i piekielny);zycie fizyczne,umyslowe i duchowe;mysli,dzialanie,uczucie;mlodosc,dojrzalosc ,
starosc.
Jest to liczba pomyslna,magiczna i mistyczna;doskonala we wszystkich przejawach i dziedzinach zycia.

H.Rekus Numerologia-Symbolika liczb.

Cesarzowa o astrologia

Byk- namietnosc,instynkt,milosc,uroda,rozkosz korzystania ze wszystkiego.
Radosc zycia szczegolnie w miesiacu Mariji (maj).Talent organizacyjny
oraz szczegolny dar odpowiedniego laczenia przyjemnosci zycia i radosci
To Wenus z Milo posiadajaca niezwykla kobiecosc.Na pierwszym miejscu
w zyciu stawia milosc i zwiazek malzenski,ognisko domowe,rodzine i dzieci.
Byki to realisci i praktycy.Ich najwiekszy cel zyciowy to zgromadzenie
materialnych i duchowych dobr.

Cesarzowa

Inspiracja

W zgodzie i z pozytkiem dla wszystkich pzwalam plynac energii tworzenia przezemnie.

Kolory:

Zielony,krolewski niebieski,zoltawozielony

Kamienie(Mineraly)

Jade,Kwarc rozowy,karneol

Pytania:

Jestes na tyle otwarty aby zobaczyc bogactwo i pieknosc zycia oraz degustowac sie nim?
Dla Pan-Jaki stosunek masz do swojej kobiecisci?
Dla Panow-Jakie uczucia posiadasz w stosunku do kobiet i jak radzisz sobie z zenskimi energiami?

Czesarzowa ucieleśnia niewyczerpalną siłę natury, dzięki której ciągle powstaje nowe życie. Dlatego też oznacza żywotność, płodność, rozwój i narodziny nowego. Jest nieprzebranym źródłem kazdego życia, wskazuje na twórczy potecjał, zdolność do odbierania impulsów i kreowania nowej rzeczywistości. Na poziomie cielesnym znaczy rozwój i płodność, na poziomie duchowym artystyczną siłę tworzenia, na poziomie intelektu bogactwo idei, wynalazczość, zaś w obszarze świadomości dążenie do coraz doskonalszego poznania. Ciągłę narodziny nowego oznaczają nieustanne zmiany naszego życia, jak również konieczność znoszenia bólu tych narodzin.

w życiu zawodowym-Cesarzowa pokazuje, że znajdujemy się w fazie, w której wyzwala się w nas wielka energia. Jest to okres kreatywności dla artystów: pisarzy, muzyków i specjalistów od reklamy; czas nowych zaskakujących rozwiązań dla techników, inżynierów, projektantów; stadium zmian, rozwoju i większej żywotności w innych gałęziach zawodowych. Cesarzowa może też oznaczać, że powinniśmy się nastawić na zmienione warunki pracy, na to, że pojawi się coś nowego, co wyrwie nas z rutyny. Może być to nowy nauczyciel, przełożony, współpracownik lub też zmiana obszaru kompetencji. W niektórych przypadkach karta ta wskazuje na rozpoczęcie nowej drogi zawodowej lub objęcie nowego stanowiska. Nawet jeśli początki są trudne, zmiany zapowiedziane przez Cesarzowa są z reguły pozytywne.

Na poziomie świadomości– Cesarzowa zapowiada czas dociekań, czas dochodzenia do nowych przekonań. Mogę być one przyjemniej lub nieprzyjemnej natury. W każdym jednak przypadku czynią nas doskonalszymi. Skierują naszą uwagę na ciągły bieg życia i uczą, że nic nie jest wieczne- przeciwnie- ze wszystkiego co odchodzi, powstaje inne, nowe. Na głębszym poziomie Cesarzowa może oznaczać sprzeczność między dwoma aspektami obrazu matki. Matka to jasne, troskliwe i bezwarunkowo oddane źródło życia, posiadające jednak ciemną stronę (…)- dziką matkę pożądania.

W związkach osobistych– karta ta mówi o zmianach, nowościach- może oznaczać zarówno powiększenie rodziny jak i każdą inną formę zmian w związku. We wszystkich przypadkach wskazuje na witalność i przeważnie pomyślny rozwój. Nadto może wyrażać fazę matczynej miłości lub oznaczać pojawienie się warunków do narodzin nowego, żywotnego związku.”

Źródło: Hajo Banzhaf, Tarot dla każdego.

CESARZOWA

BLASKI: kobiecość, zmysłowość, płodność, ciąża, twórczość, niezależność pewność siebie, poczucie piękna, ekspansja, przyjemność, wdzięk, kochanka.

CIENIE: rozwiązłość, wulgarność, zaborczość, niewierność, niechęć do ciąży, brak uczuć macierzyńskich, nadmierna żądza władzy, bezradność.

Źródło: Barbara Antonowicz – Wlazińska “Karty Ridera Waite’a proste i skuteczne”

i tez wyszla cesarzowa na uczucia. Myslalam sobie , oo fajnie, chyba cos czuje – wszedzie mozna znalezc takie interpretacje
Nie robilam dodatkowych rozkladow, hmm tygodnie mijały i okazało sie, że facet był zainteresowany tylko i wylacznie seksem, dokladnie tak jak Euterpe napisala – ogromne pozadanie +znajomosc bez zobowiazan. A ja juz sie napalałam na cos wiecej:) dopiero potem postawilam karty i wychodzily same buławy więc na to też trzeba zwracac uwage

Karty dnia Cesarzowa + 2 bulaw
dowartosciowanie zainteresowaniem mężczyzny, fajny początek znajomości ,z jego inicjatywy

Karta dnia Cesarzowa w pozycji odwróconej i Król bulaw w p. Prostej :
deszczowy dzień , a co za tym idzie mialam zły humor,po wejściu do pray usłyszałam od chłopaków ze ładnie pachne i w ogóle byli dla mnie mili. Zareagowalam tez może nie agresywnie ale niezbyt miło ,pewien klient wyprowadził mnie z równowagi swoim zachowaniem .klienci mężczyźni też jakoś podejrzanie mi się przyglądali a na koniec usłyszałam od kolegi z pracy ze jestem piękna i od innego klienta również , strasznie się we mnie wgapial. Pgolnie dość fajny dzień a Cesarzowa zawszemi pokazuje mniejsze czy większe powodzenie u płci przeciwnej .

Cesarzowa: “Płodność”. Postępować z sercem,opieka nad innymi,praktyczność,zakorzenienie w rzeczywistości,dać wsparcie.
“The Sorcerers Tarot”Cesarzowa:
Szykujesz się do zainaugurowania okresu pełnego kreatywności,obfitości i produktywności.
Być może wkrótce zostaniesz rodzicem albo ukochana osoba spodziewa się dziecka.
Karta ta jest pomyślna jeśli zaangażowałeś się w nowe uczucie lub rozważasz wstąpienie w związek małżeński,ponieważ sugeruje,że więź ta będzie szczęśliwa,udana i długotrwała.
Jest to również dobra pora na przeprowadzkę lub spędzanie czasu na łonie natury.Położenie odwrócone:
Pojawiły się kłopoty domowe lub rodzinne albo źródłem zmartwień jest dziecko.
Być może jesteś rozczarowany domem albo frustracja wypływa ze zbyt rzadkiego przebywania na świeżym powietrzu.
Mogły zawładnąć Tobą emocje,zwłaszcza gdy nie wiesz,skąd się wzięły oraz jak sobie z nimi poradzić.
Niekiedy problemy mogą się wiązać ze sferą płodności i prokreacji.Z talii “The Destiny Tarot”Jak kocha Cesarzowa:
Osoba, o którą pytasz, jest „do tańca i do różańca”. Praktyczna i romantyczna, energiczna i komunikatywna, stanowi ucieleśnienie marzeń o kimś mocnym, przyjacielu/przyjaciółce, kochankowi/kochance w jednym. Dobrze dogaduje się z ludźmi. Nie najgorzej również troszczy się o siebie.Potrafi zarobić pieniądze (jeżeli nie uda się inaczej, poszuka bogatego sponsora) i zwykle dostaje, co chce. Interesuje się tymi, którzy coś sobą reprezentują. Jest silna, czuła, serdeczna, lecz niekiedy wychodzi z niej straszna despotka. Lubi być doceniona.

Przywiązuje wielką wagę do zewnętrznego wyglądu. MUSI też pięknie mieszkać, ale nie czeka z założonymi rękami, aż jej urządzą mieszkanko. W potrzebie zakasze rękawy, wymaluje, wytapetuje, a w końcu gustownie ozdobi wnętrza. Jest wszechstronna.
Wszystko załatwi, zaplanuje, zorganizuje. W kryzysie bez narzekania weźmie odpowiedzialność za bliskich. Natomiast naprawdę szczęśliwa poczuje się dopiero we własnym domu z ogródkiem. Nie bez znaczenia jest fakt, że kocha przyrodę i ma rękę do roślin.

Miłość, seks są dla niej ogromnie istotne. Czerpie z nich radość. W życiu kieruje się emocjami. Jeśli karta symbolizuje kobietę, jest dobrą mamą, a później niezłą teściową. Jeśli Twojego mężczyznę, oznacza to, że wybrałaś odpowiedniego kandydata na męża i ojca swoich dzieci.

Karta odwrócona:
Trafiłaś/eś na istotę agresywną i zachłanną. Kogoś, kto niewłaściwie gospodaruje pieniędzmi oraz swoim ciałem. Na tyrana albo wulgarną czy lekkomyślną dziwkę z charakteru – bez względu na płeć. Kiedy Cesarzowa symbolizuje mężczyznę, to z reguły pozostaje on w wyniszczającej relacji z matką i trudnych stosunkach z kobietami.

(Tarot Miłości,M.Bigoszewska)

Cesarzowa– Słowa Klucze:
PROSTA: płodność, kobiecość,obfitość,opieka,piękno,wygoda,luksus,mat ka

ODWROTNA: wykorzystywanie innych,lenistwo,brak zaangażowania,konsumpcja

(Dorota Dukowicz,”Tarot w praktyce”)

Cesarzowa
Astrologiczne odniesienia:
– WENUS
– Byk

“Astrologia i Tarot”,Dariusz Cecuda

Cesarzowa
– Kwintesencja kobiecości,kobiecej siły

Śmierć

Śmierć

Znaczenie karty Śmierć:

Co oznacza:

Koniec cyklu, ważne, nieuchronne przemiany, przejście z jednego etapu w drugi, które może okazać się niełatwe. Całkowita zmiana w życiu, przeprowadzka, która może wiązać się z bardzo wyraźną zmianą trybu życia, utrata ważnej osoby, zdecydowane odcięcie się od pewnych wydarzeń. Strata, zmiana, która nie będzie łatwa, ale może być drogą do zaznania w życiu czegoś zupełnie nowego, lepszego. Totalna transformacja, definitywne zakończenie długotrwałego związku, odcięcie się od przeszłości.

Karta w pozycji odwróconej:

Wydarzenia, które mogą wstrząsnąć, bolesne straty, ostrzeżenie przed bardzo niemiłymi zdarzeniami, niebezpieczeństwo, zagrożenie. Dotkliwa porażka, uparte trzymanie się przeszłości, żałoba, trudności w pogodzeniu się z tym, co było, rozwód, utrata ważnego stanowiska, poważne straty materialne, wielka klęska.

Źródło: strona internetowa: Strona główna – Tarot – Arkana Wielkie

Archetyp – śmierć
Znaczenie ogólne – zakończenie czegoś, ostateczne rozstanie, pożegnanie, naturalny koniec, początek procesu transformacji
Praca – zakończenie pracy lub jakiegoś projektu, koniec pewnego odcinka na drodze zawodowej, zwolnienie, przejście na emeryturę, bezrobocie
Relacje/uczucia – koniec związku lub tylko zakończenie jakiejś (nieprzyjemnej) fazy w nim, rozstanie, pożegnanie
Świadomość – uświadomienie sobie tego, że wszystko kiedyś się kończy
Sfera ducha – rozstanie z dotychczasowym wyobrażeniem o sobie i świecie
Cel – odejście, zwolnienie miejsca dla czegoś nowego
Cień – pozorna śmierć, strach przed śmiercią
Odwrócona – długotrwałe unieruchomienie, gwałtowny koniec

Źródło – H. Banzhaf: “Klucze do Tarota”

XIII Śmierć (w pozycji odwróconej!)

Karta ta nie mówi o konkretnej chorobie, ona oznacza ogólnie chorobę, czyli jest jej sygnifikatorem i to tylko w pozycji odwróconej!

W pozycji prostej oznacza brak problemów ze zdrowiem, dobrą kondycję organizmu albo szybką i pełną rekonwalescencję.

Znaczenie karty w naturoterapii:
• lek homeopatyczny – Aconitum,
• zioło – wilcze łyko,
• kamień – ametyst.

Źródło: “Tarot a zdrowie” – Alla Alicja Chrzanowska, Andrzej Piotr Załęski

Przejście z jednego etapu życia w drugi. Odnowienie. Odrodzenie. Ostateczne odcięcie się od starych problemów, powstawanie nowych. Śmierć. Koniec cyklu. Brak zabezpieczenia. Niepewność sytuacji. Możliwość nagłej, nieprzewidzianej zmiany. Chaotyczność. Lęk, później uspokojenie. Wyzdrowienie. Wyzwolenie. Nowe perspektywy. Niezależność. Wizjonerstwo. Niekonwencjonalność.

Odwrócona: Stagnacja. Brak harmonii. Poważny wypadek. Starość, stary człowiek. Nieuleczalna choroba. Niewola, uwięzienie. Kłopoty nie do rozwiązania. Depresja psychiczna. Rutyna. Strach przed śmiercią, kalectwem. Samobójcze myśli.

Źródło – Suliga Jan Witold “Tarot. Karty, które wróżą”

Strach, który może kryć się za tymi drzwiami pochodzi tylko i wyłącznie z tego, że niełatwo jest chcieć zmienić starą sytuację. A każdy koniec wiedzie do nowego początku. Taka jest natura rzeczy.

Źródło – Znaczenia Wielkich Arkanów w Tarocie 78 Drzwi

 

Jeśli tarocista wyciąga z układu Kartę Śmierci, nierzadko dreszcz przebiega po krzyżu. Wydaje się, że interpretacja będzie dosyć jednoznaczna: rychła śmierć czeka za progiem. Tymczasem ta karta oznacza zmiany: zakończenie starego rozdziału w życiu i początek czegoś nowego. Śmierć symbolizuje nie fizyczną śmierć człowieka, choć czasem tak jest, lecz najczęściej zakończenie pewnego etapu w jego życiu. Dla przykładu Karta Śmierci w układzie dla osoby samotnej może oznaczać zawarcie związku małżeńskiego lub inny sposób zakończenia samotnego życia. Każdy koniec nieuchronnie zapoczątkowuje coś nowego. Symbol szkieletu na karcie oznacza smutek i żal, towarzyszące przemianom. Rozstawanie się z dotychczasowym życiem i niepewność czegoś nowego rodzi smutek, nostalgię. To czas aby iść dalej, a okres żałoby zostawić za sobą. Nie należy się bać tej karty. Karta automatycznie sugeruje nowe życie, choć początek może być bolesny.

 

Należy pamiętać że Śmierć nie oznacza definitywnego końca (od tego jest Świat na końcu talii) – tutaj tylko forma się zmienia, istota pozostaje… Przejście z jednego do drugiego (analogicznie: Stary i Nowy Rok)…. zmiana zasad gry.
Korzystna zmiana na lepsze w sytuacji gdy stare uwiera.

W związkach, relacje – nie zawsze chodzi o zerwanie czy rozwód… równie dobrze nmoże oznaczać zaręczyny, małżeństwo (przejście do następnego etapu bez możliwości powrotu do stanu pierwotnego).

Krótko mówiąc – “bilet w jedną stronę”.

OPIS – Kościotrup – koniec starego. Biała róża – nowe życie. Kosa – symbolizuje żniwa.

ZNACZENIE – Korzystne zmiany, przeistoczenie związku, odradzanie się, pomyśne ukończenie wielu starań, koniec kłpotów.

KARTA ODWRÓCONA – urodziny, zapowiedź nieodwracalnego.

ŚMIERĆ. Jest to karta transformacji. Zmiany dotyczyć będą Twojej psychiki. Możesz czuć, że coś w Tobie umiera lub, że tracisz kontakt z tym co było Ci bardzo bliskie a co jakby powoli znikało, oddalało się. W tym czasie będzie Ci tego brakowało. Tak naprawdę żal Ci się z tym rozstać ale np. nie masz na to czasu, bo oto masz nowe obowiązki, a nowe pcha się i domaga się abyś się nim zajął(a). To co charakterystyczne to brak alternatywy, nie ma możliwości ominięcia tego procesu. Przemiany są generowane z głębi duszy i jest to nieodwracalne. Transformacja dotyczyć może sposobu myślenia, poglądów, starych przyzwyczajeń, często również miejsc, do których przywykłeś(aś), pracy. To musi odejść jako bezużyteczne dla dalszego rozwoju i ustąpić miejsca nowym, choć niepewnym możliwościom. W tym czasie możesz odczuwać wielki przypływ energii lub całkowitą bezsilność. Możesz np. odczuwać, że oto ubywa Ci lat i, że wszystko jest dla Ciebie osiągalne. Ta karta oznacza narzuconą Ci siłą transformację Ciebie samego, to co bezużyteczne jako niepotrzebne musi zniknąć i ustąpić miejsca nowej dla Ciebie osobowości. Już teraz lub wkrótce zaczniesz dostrzegać zmiany. Możesz tego nie rozumieć, ale musisz to zaakceptować.

ŚMIERĆ – karta odwrócona. Trudno jest Ci przystosować się do okoliczności, które aktualnie się wokół Ciebie wytworzyły. Nie nadążasz, a właściwie to nie masz ochoty w tym uczestniczyć. Może to mieć dla Ciebie przykre konsekwencje. W zależności od położenia karty w rozkładzie możesz wnioskować co to będzie. Sytuacja może stać się krytyczną, a wówczas wszystko będzie możliwe. Zaniedbujesz rozwój duchowy więc trudno jest Ci wartościować swoje potrzeby i obowiązki. Możliwe, że ktoś bliski oczekuje Twojej pomocy.

Źródło – strona internetowa: Tarot

ŚMIERĆ Transformacja.

Trzynasta karta Wielkich Arkanów nazwana została Śmiercią, a w’ Tarocie Egipskim Progiem / Przełomem. Karta ta, niestety, zawsze wywołuje lęk. Nigdy nie chodzi jednak o śmierć fizyczną, lecz o kwestie krążące tematycznie wokół śmierci symbolizującej wszelkiego rodzaju pożegnania, rezygnację, koniec miłości, otrzymanie wypowiedzenia itd. Chodzi więc o zakończenie pewnego etapu, a nie o koniec życia. Wiele rysunków przedstawiających śmierć z kart Tarota wywołuje grozę, a tym samym wątpliwa staje się ich przydatność. Dzięki takiej śmierci przekraczamy próg kierując się ku nowemu początkowi, co chyba najlepiej przedstawiono w Tarocie Ansata. Zawsze trzeba pamiętać, że coś musi umrzeć, by zrobić miejsce nowemu.

ZNACZENIE KARTY: koniec pracy, spotkań lub partnerstwa; koniec z pewnością bolesny, ale prowadzący ku nowemu. Gdyby w przyrodzie nie było miejsca na śmierć, którą zawiera w sobie jesień i zima, nie byłoby też wiosny i lata. Gdyby owoce nie opadły z drzew, drzewa nie wydałyby nowych. Oceniając ten proces karmicznie (a taką zasadę przyjmują wszystkie religie świata), to nie istnieje śmierć duszy ludzkiej. Także starzenie się powoduje obumieranie; tracimy młodzieńcze siły, ale to wielokrotnie wynagradzane zostaje doświadczeniem i dojrzałością. Śmierć oraz stawanie się towarzyszą nam na ‘każdym kroku. Goethe pisał: “nie umierając i nie stając się na nowo, jesteś posępnym gościem na mrocznej ziemi”. O tej mądrości przypomina na swój sposób trzynasta karta Tarota. Często powiada się, że trzynastka przynosi nieszczęście i dlatego nazwę Śmierć przyporządkowano tej karcie. Nic bardziej błędnego! Sumą cyfr składających się na liczbę 13 jest 4, a czwórka jest przecież liczbą przypisywaną planecie szczęścia_. Jowiszowi. “Obumieranie” choroby jest warunkiem zdrowienia i o tym trzeba zawsze pamiętać. Karta Śmierci jest więc wybawicielem mogącym poprowadzić nas ku nowym brzegom. Stara mądrość powiada: “kto idzie z czasem, zwycięża czas”. Myśl ta jest szczególnie aktualna dziś, ponieważ tylko ten, kto nie trzyma się kurczowo młodości, doświadcza uroków właściwych każdemu okresowi życia. Poza tym należy uwzględnić to, iż Śmierć nie leży na końcu talii, lecz w jej środku. A do końca jeszcze daleka droga.

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: to, co należy do tego świata, jest przejściowe i krótkotrwałe. Najsilniejsi ulegną ostrzu kosy, jak trawa na łąkach. Rozkład ciała fizycznego zaczyna się niepostrzeżenie. Nie należy w związku z tym odczuwać obawy, gdyż śmierć jest niczym innym, jak narodzinami w innym życiu. W kimś, kto poskramia swe instynkty, dusza we wspaniałej zgodzie z prawami uniwersalnymi tworzy nowego człowieka, człowieka boskiego przeznaczonego do nieśmiertelności. Karta ta oznacza transformację. Symbolizuje ona ruch, śmierć w celu odrodzenia. W swym znaczeniu elementarnym Śmierć przedstawia ewolucję stanu świadomości człowieka, która towarzyszy przechodzeniu kolejnych etapów życia. Karta ta jest jedną z najbardziej wpływowych i bez wątpienia jedną z najbardziej metafizycznych w całym Tarocie. Posiada ona dwoisty charakter: symbolizuje ukryte siły odnowicielskie oraz siły destrukcyjne, które niszczą bezpowrotnie.

USTAWIENIE POSTACI: Śmierć znajdująca się w ciemnej przestrzeni, symbolizującej ponure namiętności ludzkie oraz drogę ewolucji człowieka, który wciąż jeszcze błądzi w ciemnościach. Leżące na ziemi ręce i nogi nie są martwe, co oznacza, że śmierć uwalnia człowieka jedynie z życia fizycznego, nie pozbawiając go możliwości dalszego poruszania się. Ruch, przedstawiony przez stopę umieszczoną płasko, polega na przechodzeniu z jednej inkarnacji do drugiej. Ręce i nogi umieszczone na czarnym tle symbolizują związek życia i śmierci z ziemią, z której człowiek powstaje, aby umrzeć i znów się odrodzić. Dwie ręce wychylające się z czarnego tła oznaczają, że śmierć pobudza człowieka do uwolnienia się z materii i do wzniesienia się ku boskości. Dwie białe kości symbolizują nicość świata materii. Głowa dziecka o długich włosach symbolizuje pokonanie śmierci przez siłę umysłu oraz obecność w człowieku, począwszy od dzieciństwa, atrybutów boskości. Głowa z koroną oznacza, że za każdym razem, gdy przychodzi śmierć, człowiek wstępuje do królestwa, w którym nie ma ani dzieciństwa ani starości.

Śmierć ma tylko jedną stopę, co oznacza, że może działać tylko na planie fizycznym, plan duchowy pozostaje poza jej zasięgiem.

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: zdolności wróżbiarskie; siła psychiczna.

ZNACZENIE UŻYTKOWE: całkowite albo częściowe odnowienie pojęć, idei. Nastąpi coś, co wszystko przemieni. Oddalenie, rozproszenie miłości, oderwanie się od jakiegoś uczucia, od jakiejś nadziei. Zmiana nastąpi w twoim życiu, uczuciach, planach. Ewolucja duchowa i transformacja aktualnej sytuacji na dobre albo złe. Nieoczekiwana, poważna zmiana okoliczności. Usunięcie z życia tego, ‘co nieaktualne lub zbyteczne, w celu pójścia bez przeszkód naprzód. Całkowita zmiana w sferze interesów.

Karta ta może oznaczać śmierć fizyczną pytającego lub kogoś z jego otoczenia, ale orzeczenie to wymaga potwierdzenia przez inne karty rozkładu. Magia, bunt, rozkosz, zniszczenie, zburzenie. (Obok karty’ Księżyc – tłum, zbiegowisko; obok Cesarza – wojna lub fatalna, destrukcyjna decyzja; obok Koła Fortuny – wypadek; obok Diabła okultyzm itp.) Najbardziej ogólnie Śmierć wskazuje na destrukcję albo zmianę faktu, stanu lub sytuacji, i to często w znaczeniu szczęśliwym. Ani dobroczynna, ani złowróżbna, powoduje gwałtowne wtargnięcie planu tajemnego do naszego świata, stąd często destrukcja i trudne do przyjęcia zmiany.

 

Najbardziej znanym wizerunkiem Karty Śmierć jest postać ludzkiego szkieletu wędrującego z kosą. Często ziemia, po której kroczy Śmierć, jest pokryta ludzkimi kośćmi. Czasami zamiast kościotrupa na karcie występuje konny jeździec trzymający kosę, łuk albo miecz.
Zmiana, przekształcenie, odnowienie, odrodzenie, strata, porażka, ryzyko, pokonanie niekorzystnej sytuacji, ostrzeżenie, osłabienie, niespodziewane zmiany, zakończenie kłopotów i niekorzystnych sytuacji, zerwanie kontaktów lub zakończenie związku, strata finansowa, choroba, narodziny nowych pomysłów, wypadek, koniec marzeń i planów.
Jest to karta transformacji. Zmiany dotyczyć będą Twojej psychiki. Możesz czuć, że coś w Tobie umiera lub, że tracisz kontakt z tym co było Ci bardzo bliskie a co jakby powoli znikało, oddalało się. W tym czasie będzie Ci tego brakowało. Tak naprawdę żal Ci się z tym rozstać ale np. nie masz na to czasu, bo oto masz nowe obowiązki, a nowe pcha się i domaga się abyś się nim zajął. To co charakterystyczne to brak alternatywy, nie ma możliwości ominięcia tego procesu. Przemiany są generowane z głębi duszy i jest to nieodwracalne.
Transformacja dotyczyć może sposobu myślenia, poglądów, starych przyzwyczajeń, często również miejsc, do których przywykłeś, pracy. To musi odejść jako bezużyteczne dla dalszego rozwoju i ustąpić miejsca nowym, choć niepewnym możliwościom. W tym czasie możesz odczuwać wielki przypływ energii lub całkowitą bezsilność. To oznaka totalnej transformacji problemu, który nas dotyczy. Jest to z reguły proces bolesny, ale dotyka głównie naszej psychiki. Wskazuje na odrodzenie, odnowienie, dojrzewanie psychiczne i emocjonalne, uwolnienie się od starych obciążeń i obowiązków.
Mimo stereotypu, że Karta Śmierci oznacza śmierć w dosłownym znaczeniu, znaczenie karty dotyczy raczej przejścia – z jednego etapu życia w drugi.
Jeżeli ukaże się na początku układu, będzie oznaczała koniec problemów zdrowotnych wróżącego lub kogoś z jego bliskich (otaczająca karta poinformuje kogo). Jeżeli wróżący na przykład będzie obawiał się zabiegu czy operacji, karta Śmierć będzie sugerowała pozytywne rezultaty.
Pośrodku układu, będzie oznaczała zakończenie kłopotów finansowych, urzędowych lub legalnych. Jeżeli otaczające karty będą mówiły o pieniądzach, jej znaczeniem będzie zwrot poniesionych strat, zwrot długu, poprawa finansowa. Jeżeli w otoczeniu karty Śmierć znajdzie się karta Sprawiedliwość, będzie ona oznaczała zakończenie problemów prawnych (sąd, policja). Jeżeli otaczające karty będą mówiły o sprawach urzędowych oznaczać to będzie koniec tych problemów.
Na końcu układu – zakończenie lub drastyczne zmiany w sprawach osobistych. W zależności od otaczających kart, będzie widać czy zmiany te będą dotyczyły mężczyzny, czy kobiety. Mogą one także oznaczać koniec przyjaźni lub koniec miłości, negatywnie działającej na wróżącego. W wielu przypadkach karta Śmierć na końcu układu oznacza także koniec lub zmianę obecnego spojrzenia na życie, całkowite odrodzenie, zmianę wartości, odkrycie nowego celu w życiu.

W pozycji negatywnej – kłopoty, zmartwienia, ostrzeżenie przed wypadkiem (wymagana wyjątkowa ostrożność). Straty finansowe, kłopoty z odzyskaniem długu, strata pracy, niespodziewane wydatki, złe finansowe decyzje, kłopoty w sprawach urzędowych lub prawnych, przedłużenie, komplikacje, możliwość otrzymania niekorzystnej decyzji, kłopoty w sprawach osobistych spowodowane przez działanie ludzi negatywnych.

Jeśli smierć pojawia się w pozycji odwróconej a sąsiednie karty są pozytywne, to może to oznaczać , że jest to czas na czekanie i obserwowanie dalszych wydarzeń, takie działanie w niedziałaniu;)

 

Śmierć – zmiany na lepsze, wielkie porządki, uwolnienie się od starych obowiązków i obciążeń, dokonanie obrachunku z przeszłością, zakończenie starych spraw, poprawa zdrowia, rekonwalescencja.

Śmierć (odwrócona) – lęk przed zmianami, negatywna transformacja, chęć zachowania statusu quo, niepotrzebne gromadzenie bezużytecznych rzeczy lub spraw, utrata pracy lub pozycji, choroba.

Alla Alicja Chrzanowska “Tarot prosty i skuteczny”

Rada z jednej karty:

To czas na gruntowne zmiany w Twoim życiu, które napawają Cię lękiem. Musisz pożegnać się z przeszłością, dawnymi relacjami, poglądami, przekonaniami. Nic nie jest w stanie zatrzymać tego, co było. Możliwość pożegnania się ze wszystkim, co stare, daje Ci możliwość zrobienia miejsca na wszystko, co nowe.
To sygnał o bardzo ważnych zmianach osobowości. Bądź uważny na wszelkie wypadki i konflikty ze starszymi ludźmi.

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska “Przepowiednia z jednej karty Tarota”

Blaski: całkowita zmiana w życiu, odnowa, rozstanie, operacja, utrata kogoś, pożegnanie, nieuchronny koniec pewnego etapu życiowego, odejście z życia w przeszłość, powrót do zdrowia.

Cienie: strach przed zmianami, kurczowe trzymanie się starych związków; przekonań, poglądów, relacji przed wszystkim, co nowe, strach przez “puszczeniem”, stagnacja, nieuleczalna choroba, myśli samobójcze.

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska “Przepowiednia z jednej karty Tarota”

XIII. Śmierć
Karta radykalnych zwrotów i nieodwracalnych przemian
Zanim współcześni autorzy zaczęli karty taroka udziwniać i parodiować, karta Śmierć przedstawiała śmierć taką, jak rysowano ją od Średniowiecza: jako grozę budzącego kościotrupa z kosą, który kosi ludzi, tnąc ich ciała na kawałki. Tak wyglądała Śmierć w klasycznej drzeworytowej talii marsylskiej. W talii Waite’a Śmierć ubrano w czarną zbroję i posadzono na koniu, upodobniając ją do jednego z Czterech Jeźdźców Apokalipsy. Wydaje się jednak, że tradycyjny obraz lepiej przemawia do umysłu wróżbity.Karta Śmierć, nosząca feralny numer 13, zawsze budziła lęk. Dlatego w starych taliach nie pisano jej tytułu, lub nawet nie umieszczano numeru. Współcześnie autorzy wielu podręczników łagodzą wydźwięk tej karty nazywając ją “Wielką Przemianą”. Ale każdy, kto poważnie traktuje tarok, musi pamiętać, że podstawowym znaczeniem tej karty jest śmierć jako taka, po której ciało idzie do grobu (lub na stos), a dusza do niebios.Oczywiście, śmierć jest także metaforą: może w sposób przenośny oznaczać “śmierć”, czyli ostateczny koniec jakiejś prowadzonej właśnie sprawy; może też oznaczać otarcie się o śmiertelne niebezpieczeństwo. Może wreszcie oznaczać taką przemianę w życiu, po której wszystko zmienia się nie do poznania: ostateczne zniszczenie wszelkich pozostałości z przeszłości. Ale i tak trzeba pamiętać, że Śmierć to… śmierć.Kto boi się śmierci, bać się będzie też karty Śmierć. Jeżeli ta karta wzbudza twoje obawy, lepiej w ogóle nie baw się kartami taroka.

Karta ta kojarzy się z pewnymi prastarymi, szamańskimi wyobrażeniami. Człowiek, który miał zostać szamanem, doświadczał wizji, w których istoty z “tamtego świata” ćwiartowały go, piły krew, obdzierały ciało od kości. Tego rodzaju wizualizacyjne praktyki pozostały do dziś w buddyzmie tybetańskim. W końcu szaman widział siebie pod postacią gołego szkieletu – i wtedy stawał się pośrednikiem miedzy obu światami, ludzi i duchów. Śmierć jako szkielet jest w istocie obrazem tego, co w człowieku jest najtrwalsze i nieśmiertelne, i co przeżywa śmierć w danym wcieleniu.

Kiedy karta ta pojawia się w rozkładzie, to przede wszystkim po to, aby dać do zrozumienia, że sprawy, o które pytamy, nie są zabawą. Że nasze czyny i decyzje będą nieodwracalne. Że łatwo o krok, którego skutki będziemy odczuwać do końca życia. Że możemy sobie – lub komuś drugiemu – wyrządzić nieodwracalną krzywdę, albo uczynić coś, co w nieprzewidywalny sposób od podstaw odmieni nasze własne – lub czyjeś – życie. A zdarza się też, że karta Śmierć zwiastuje… śmierć.

——————————————————————————–

Śmierć czyli najgłębsza z możliwych przemian
Z kartą “Śmierć” wiąże się mnóstwo złych skojarzeń – no bo jakże inaczej, skoro przedstawia ona Kostuchę z Kosą, a w starych taliach, aby dodatkowo nie stresować klientów wróżbitów, nawet tytułu Śmierć” nie drukowano. Sam numer tej karty jest złowróżbny – trzynastka! Karty tej nie należy się jednak bać, bo przecież gdyby klienci umierali za każdym razem, kiedy wypadnie im “śmierć” w rozkładzie, to do tarocistów nikt by już nie przychodził. Trzeba tę kartę rozumieć chłodno i racjonalnie. Oznacza ona głęboką przemianę (często rzeczywiście bolesną), zapowiada zerwanie z czymś (lub z kimś) z czym jesteśmy tak związani, że stało się to niemal częścią nas samych. Zwykle jest to koniec czegoś – chociaż niekoniecznie od razu życia.

“Śmierć” jako pierwsza, najważniejsza karta w rozkładzie:

Sprawie, o która pytasz, pisany jest rychły koniec. Nastąpią nieodwracalne zmiany. Musisz się rozstać z czymś lub z kimś, do kogo (do czego) się przywiązałeś, i to będzie bolało. Twoje życie podporządkowane jest teraz pewnej przemianie, która jest w toku i która zmieni twój los nie do poznania.

Jako karta druga – ostrzegająca:

W tej pozycji karta “Śmierć” ostrzega przed naprawdę poważnymi zagrożeniami i stratami.

Jako karta trzecia – “co robić”:

Wokół ciebie dzieje się jakiś proces zniszczenia, który powinieneś przyspieszyć. Uważaj jednak, bo i ty sam narażony jesteś na poważne zagrożenia.

Jako karta czwarta – ograniczające doświadczenia i “zła pamięć” przeszłości:

Ciąży na tobie uraz związany z czyjaś śmiercią, albo z własnymi stratami, takimi jak np. bankructwo, uszkodzenie ciała, czyjeś odejście.

Jako karta piąta – partnerzy:

Ludzie, z którymi jesteś blisko związany, są źródłem poważnych niebezpieczeństw, które mogą dotkną ich samych, ciebie, lub obie strony.

Jako karta szósta – zbliżająca się przyszłość:

Wielka i trudna (bolesna) przemiana, zerwanie z czymś (kimś) co ci jest bliskie, “odcięcie” pewnej części twojej osoby – to cos, co się już dzieje, co jest w toku i czego nie można już zatrzymać.

Jako karta siódma – niespodziewane wypadki:

Całe twoje położenie ulegnie wstrząsom z powodu czyjejś śmierci albo zerwania.

Karta ósma – sprawy, które nie ulegną zmianie:

Nie zmieni się głęboka przyczyna strat, zerwania, bolesnych przemian.

Karta dziewiąta – to, w czym osiągniesz doskonałość:

Osiągniesz mistrzostwo w sztuce przechodzenia przez skrajnie trudne sytuacje.

Karta dziesiąta – pożytki dla innych:

Przez to, co się dzieje (o co pytasz), uchronisz pewnych ludzi przed skrajnymi i trudnymi doświadczeniami.

Karta jedenasta – co się rozproszy i nie będzie doprowadzone do końca:

Bolesne, ale i radykalne przemiany nie zostana doprowadzone do końca.

Karta dwunasta – ogólna ocena rozkładu kart:

Zwróć uwagę na wszystko, co wskazuje na trudne, głębokie, bolesne lecz nieuchronne przemiany.

Karta trzynasta – to co się “odwlecze a nie uciecze”:

W dalszej perspektywie możesz spodziewać się gruntownej i bolesnej przemiany (starty, zerwania, śmierci) – ale to jeszcze nie teraz.

zrodlo Taraka: Astrologia, szamanizm, warsztaty, Słowianie. Nowości

o zdrowiu
Śmierc
Niebezpieczeństwo powaŜnej choroby, kryzys zdrowotny, decyzja o operacji, znalezienie
wewnętrznych sił odradzających. NaleŜy uwaŜać na strach, który moŜe niweczyć efekty
leczenia. Konieczne rozmowy z przyjacielem lub terapeutą na temat sensu zycia i śmierci.
Jeśli choroba zakończy się ograniczeniem ruchowym czy w inny sposób, wpłynie na zmianę
jakości zycia, koniecznośc przygotowania się do nowego Ŝycia po chorobie czy operacji.

W pozycji prostej: nowe możliwości, nowe energie, umierają stare sprawy, układy, znajomości robiąc miejsce nowym. To wyjście z kłopotów. Jednocześnie zaakceptowanie nieuchronnych koniecznych zmian, przemiana, odnowa, koniec pewnego etapu życiowego, akceptacja koniecznych zmian.
Odwrócona: strach przed zmianami, stagnacja, choroba, negatywne myśli, niechęć do akceptacji czegoś nowego.Źródło: Kizińczuk Sergiusz- ,,Tarot twój klucz do przyszłości”Śmierć – to czas rekonwalescencji, odnowa duchowa i/lub fizyczna. Otoczona negatywnymi kartami daje potrzebę poddania się operacji lub zabiegu, wskazuje na problemy z układem kostnym oraz mówi o chorobach, które mogą być nieuleczalne. Trwanie bezczynne w karcie Śmierć powoduje poważne wyniszczenie organizmu oraz możliwość przeniesienia choroby na inne osoby.
Astrologia – narządy rozrodcze
Osoba pokazana Śmiercią powinna w szczególności zwrócić uwagę na swój stan zdrowia przede wszystkim jeżeli chodzi o układ kostny. Przy tej karcie zaleca się natychmiastową konsultację u lekarza rodzinnego lub specjalisty oraz rozwagę podczas kontaktów z innymi osobami, gdyż Śmierć nawiązuje również do chorób zakaźnych oraz nieuleczalnych w szczególności wirusowe zapalenie wątroby, wirus HIV. Osoba pokazana karą Śmierć powinna być pod stała opieką lekarza gdyż choroby czy też dolegliwości pokazywane przez Śmierć mogą być długotrwałe, falowe i wyniszczające organizm. Często także Śmierć wskazuje na konieczność poddania jakiemuś zabiegowi lub też operacji. Przy pozytywnych kartach osoba pokazana Śmiercią przechodzi okres rekonwalescencji a wszelkie procesy przebiegają w pożądanym kierunku.Piotr Górski ,,Tarot a zdrowie”

Śmierć w znaczeniu ogólnym

Atutowi Śmierć przypisano numer 13. O ile dwunastka odnosi sie do naturalnego porządku rzeczy symbolizowanego przez dwanaście znaków zodiaku, liczba trzynaście wykracza poza ten “obszar” i otwiera bramę wiodącą ku nowym wymiarom rzeczywistości. W dwunastym arkanie bohater złożył dobrowolną ofiarę z siebie, tu umiera naprawdę, nie w sensie fizycznym, lecz inicjacyjnym, poddając się mocy zniszczenia “starego człowieka” i stając się zalążkiem “człowieka nowego”. Musi najpierw umrzeć, by zmartwychwstać i osiągnąć wyższy stopień duchowego poznania. W procesie tym początek (narodziny) i koniec (śmierć) stają się jednością. Tam, gdzie początek, tam i kres – każde z nich ma to samo źródło. Zazwyczaj nazywa się je Bogiem, jednakże bezimienność Śmierci winna nam uzmysłowić, że także Bóg nie daje się w żaden sposób opisać, jest więc – podobnie jak ona – Bezimienny.
Atut XIII symbolizuje rozwój jaźni poddanej cyklicznemu procesowi rodzenia się i umierania. W tym sensie w alegorii tej trzeba widzieć archetypowy obraz przemiany jednego w drugie, takiej samej, jaką przechodzi poczwarka, zanim stanie się motylem, a ziarno nim przeistoczy się w roślinę.Odniesienia
astrologiczne: Skorpion, ósmy znak zodiaku zarządzający wyobraźnią i inteligencją; pozostające w koniunkcji planety Pluton i Mars
kabalistyczne Drzewo Życia: ścieżka dwudziesta czwarta (od Piękna[Tiphareth] do Zwycięstwa[Netzach])Znaczenie prognostyczne:pozycja prosta: Śmierć przepowiada nadejście czasu odnowy i zmian w życiu uczuciowym, duchowym lub zawodowym, transformację, która może być nieoczekiwana lub bolesna, ale bez której nie doszłoby do powstania nowego życia. Mówi o zakończeniu sprawy trwającej od lat, która mogła być przeszkodą w naszym rozwoju, takiej jak przyjaźń, związek z drugim człowiekiem lub praca. Wskazuje na zdolność do podejmowania radykalnych kroków w celu dokonania zmiany. Wbrew pozorom rzadko zapowiada śmierć fizyczną.

karta odwrócona: wskazuje na sytuację, która kończy się w bolesny sposób, na zastój w przebiegu choroby lub przedsięwzięcia, może też oznaczać jakąś stratę. Mówi o “kaprysie losu”, który sprawia, że wszystko idzie nam jak po grudzie. Oznacza pesymizm, bierność i negatywne zmiany, a także żałobę i nadmierną fascynację śmiercią.

Śmierć na różnych poziomach

Na poziomie psychologicznym:
wraz z atutem Śmierć człowiek styka się z jedną z wielkich tajemnic stworzenia, a spowodowany tym wstrząs owocuje radykalną przemianą punktu widzenia i wiedzie go ku poszukiwaniom wyższych wymiarów rzeczywistości. Karta ta symbolizuje głęboką zmianę w zachowaniu człowieka i zapowiada traumatyczne przeżycia.

Na poziomie intelektualnym:
karta Śmierć wskazuje na konieczność dokonania głębokiej przemiany, mówi o determinacji, wnikliwości i potrzebie odkrycia tajemnicy życia i śmierci, a także o nieuchronnych zmianach, które sprawią, że człowiek osiągnie lepsze rozumienie praw rządzących światem.

Na poziomie uczuciowym:
wskazuje na smutek spowodowany rozstaniem z najbliższymi, przymusową separację lub stratę ukochanej osoby, a także wdowieństwo i przygnębienie.

Na poziomie materialnym:
arkan Śmierci mówi o człowieku gotowym do podjęcia drastycznych decyzji. Wskazuje na odnowienie, zniszczenie lub zerwanie z przeszłością, a także na początek lub zakończenie działań.

Źródło: Przyszłość zaklęta w kartach Tarota – konsultacje J.W Suliga

Śmierć – Związek jest źródłem dramatycznych doświadczeń, które zmieniają cię na zawsze; pod jego wpływem stajesz się zdrowsza, ale będziesz przechodziła zmiany psychiczne;
Wiesz, że twoje życie z nim musi ulec odnowie od podstaw w przeciwnym razie rozpadnie się; Jesteś zrujnowana stratą kogoś, kogo gorąco kochałaś, ale ostateczne odejście jego lub jej przyśpieszy twój rozwój osobowy nawet, jeśli nie widzisz tego w czasie wróżby;
Związek, który potrzebuje całkowitej odnowy;
Upadek twojego staroświeckiej koncepcji miłości;
Wiedz, że twoje zaangażowanie w drugą stronę wpłynie na ciebie pozytywnie;
Nie znajdujesz radości w życiu, a wewnątrz czujesz się załamana, ponieważ on odszedł.
Nancy Shavick – Tarot a miłość i przyjaźńŚmierćJako dobra rada:
Nadeszła pora rozstania. Pozwól odejść temu, co stare, by zrobić miejsce dla nowego, które pojawi się wcześniej lub później.Jako ostrzeżenie:
Nie podejmój kroków, które nie mają przyszłości.

Jako karta dnia:
Dziś wszystko dobiega końca, coś wygaśnie lub minie. Być może jesteś zadowolony, że “to” w końcu przemija lub nie podoba Ci się, że musisz coś opuścić, co wiele dla Ciebie znaczyło. W każdym bądź razie wolno Ci wierzyć, że jest to właściwa pora na pożegnanie. Nie próbuj zatrzymywać tego, co już dawno umarło. Jeśli to sobie rzeczywiście uświadomisz, poczujesz się w końcu wolny i spokojny, chociaż w tym momencie ciężko jest Ci to sobie wyobrazić.

Jako karta na rok:
Ten rok może oznaczać ważny moment przełomowy w Twym życiu. Gdy coś umarło, gdy wyczerpały się treść i forma, jest to znak, iż należy się z tym rozstać, żeby dać przestrzeń dla nowego rozwoju. Odpuść sobie to, co być może sam już od dłuższego czasu odczuwałeś, że nawet największe wysiłki są bezskuteczne. Zostaw złe lub szkodliwe przyzwyczajenia ostatecznie za sobą i rozstań się przede wszystkim z tym, co nie służyło Ci dobrze. Im bardziej świadomie i z ochotą uwolnisz się od przestarzałych struktur, tym wcześniej może przyjść nowe. Jeśli ból rozstania i obawa przed niewiadomym towarzyszy tym doświadczeniom, po prostu przygotuj się na nie, bez heroicznego ich wypierania czy bagatelizowania.

H.Banzhaf – Klucze do tarota

Człowiek, którego reprezentuje arkan Transformacji, doznał niegdyś traumatycznych doświadczeń. Z tego powodu dowiedział się wiele o sobie oraz w ogóle o życiu. Cierpiał, ale przetrwał. Jednak niejednokrotnie jego lęk i ból są świadomie tłumione, zaś Trzynastka zachowuje się z ekstremalną nonszalancją, prowokując Los, jak gdyby śmierć nie istniała. Zatem nie dla niej mała stabilizacja, mozolne wspinanie się po szczeblach zawodowej kariery, chuchanie na rodzinę… Posiada intuicję – karta Transformacji często symbolizuje wróżbitów, jasnowidzów bądź wizjonerów. Nie znosi zakłamania. Bywa niekonwencjonalna i nieprzewidywalna. Przekracza tabu. Nie liczy się z konsekwencjami własnych czynów. Nie dba o to, że realizując jakiś swój cel, pomysł, może zaszkodzić sobie albo innym.
Trzynastka rozwija się przez utratę, cyklicznie. W potrzebie potrafi nieodwracalnie odciąć się od dawnego ja. Wybierając ją, musisz być przygotowany/a na każdą ewentualność. Pracuje tylko wtedy, gdy zajęcie wydaje się jej interesujące. Potem z dnia na dzień porzuca firmę, środowisko, partnera i szuka nowego wyzwania. W myśl tej reguły kocha się i żeni przeważnie więcej niż jeden raz. Jej związki są burzliwe, ponieważ rzadko zdobywa się na kompromis. Jeżeli chcesz się z nią połączyć, powinnaś wyrobić w sobie pokłady tolerancji. I wiedzieć, że Transformacja przeobraża się, dojrzewa i doskonali dzięki trudnym przejściom życiowym.Karta odwrócona
Możliwość dokonania bardziej istotnej zmiany budzi lęk. Odwrócona Transformacja za wszelką cenę czepia się tego, co ma, choć własna sytuacja męczy ją i pozbawia sił. Ona z kolei wysysa energetycznie bliskich.
W poważniejszych przypadkach poczucie beznadziei (depresja!) i obsesja śmierci mogą doprowadzić nawet do samobójstwa.

XIII(13) Śmierć Karta radykalnych zwrotów i nieodwracalnych przemian. Oznacza ona głęboką przemianę (często rzeczywiście bolesną), zapowiada zerwanie z czymś (lub z kimś) z czym jesteśmy tak związani, że stało się to niemal częścią nas samych. Zwykle jest to koniec czegoś – chociaż niekoniecznie od razu życia.

Co oznacza:

Koniec cyklu, ważne, nieuchronne przemiany, przejście z jednego etapu w drugi, które może okazać się niełatwe. Całkowita zmiana w życiu, przeprowadzka, która może wiązać się z bardzo wyraźną zmianą trybu życia, utrata ważnej osoby, zdecydowane odcięcie się od pewnych wydarzeń. Strata, zmiana, która nie będzie łatwa, ale może być drogą do zaznania w życiu czegoś zupełnie nowego, lepszego. Totalna transformacja, definitywne zakończenie długotrwałego związku, odcięcie się od przeszłości.

Kartę te interpretuje się jako koniec pewnego etapu życia, już wkrótce dojrzeje w Tobie całkiem nowa osobowość. Zmienia się twe myśli, cele i środowisko w jakim przebywasz.

Kiedy karta ta pojawia się w rozkładzie, to przede wszystkim po to, aby dać do zrozumienia, że sprawy, o które pytamy, nie są zabawą. Że nasze czyny i decyzje będą nieodwracalne. Że łatwo o krok, którego skutki będziemy odczuwać do końca życia. Że możemy sobie – lub komuś drugiemu – wyrządzić nieodwracalną krzywdę, albo uczynić coś, co w nieprzewidywalny sposób od podstaw odmieni nasze własne – lub czyjeś – życie.

Wbrew pierwszemu wnioskowi, ta karta rzadko wskazuje na fizyczną śmierć. To oznaka totalnej transformacji problemu, który nas dotyczy. Jest to z reguły proces bolesny, ale dotyka głównie naszej psychiki. Wskazuje na odrodzenie, odnowienie, dojrzewanie psychiczne i emocjonalne, uwolnienie się od starych obciążeń i obowiązków.

Niemożność zaakceptowania nowych form życia, myśli samobójcze, zagrożenie poważną chorobą, najczęściej przewlekłą, zakaźną, nieuleczalna choroba, myśli samobójcze, wypadek. Tylko w niektórych układach śmierć fizyczna.

Miłość. Karta ta oznacza zmianę. Jeśli jesteś w związku, w którym od dawna nie masz nic do powiedzenia partnerowi, należy z niego zrezygnować. Jeżeli kochasz naprawdę, twój związek może wkrótce zakończyć się ślubem.

Praca i pieniądze. Zwolnij tempo. Będziesz miał(a) wiele spraw do załatwienia, więc lepiej nie nakładaj na siebie nowych obowiązków. Czekają cie drobne nieporozumienia w pracy – nie dopuszczaj do niedomówień, a wątpliwości rozstrzygaj na bieżąco.

Symbolizuje + radykalne i szybkie zmiany, agresywność świadomą lub nieświadomą, szkielet ludzki, wielkie zmiany, uwolnienie od problemów, pozytywna zmiana, pozytywna metamorfoza, transformacja, rewolucyjna zmiana, regeneracja, przemiana wewnętrzna, oczyszczenie sytuacji, całkowiata odmiana w zyciu, odnowa, operacja, utrata kogos lub czegos, pożegnanie, powrót do zdrowia, stare musi odejść, wyjazd

Przesłanie. Nie bój się zmian. Są potrzebne, abyś mogla(mógł) pozbyć się wszystkiego co płytkie i błache. Przed tobą nowy etap w życiu. Zacznij go z czystym sumieniem i głową otwartą na ważne sprawy.

CZAS: – wiosna( 2lata)

narządy rodne,

ZDROWIE: nie mowi o konkretnej chorobie a w pozycji prostej oznacza dobre zdrowie

Zdrowie. Dobre, jeśli sam(a) go nie nadwyrężysz. Pamiętaj o relaksie i ruchu na świeżym powietrzu. Dolegliwości wkrótce miną.
__________________________________________________ ___________________________________________
OBAWY

Pozycja odwrócona – może sygnalizować niebezpieczeństwo, agresję, złość, odmowę. radykalnych zmian, depresja, myśli samobojcze, utrata nadziei i wiary w sens zycia, zmiana na gorsze, operacja, koniec czegoś na czym nam zależy, problemy ze zdrowiem, nieuchronny koniec, kurczowe trzymanie sie przeszłości, nieuleczalna choroba, wypadek, lęk przed gruntownymi zmianami, strach przed wszystkim,

W położeniu odwróconym oznacza to, że taka transformacja niedawno się dokonała, lub nienależy się do niej śpieszyć, gdyż zmiany i tak nastąpią we właściwym czasie. We wróżbie biznesowej oznacza to, że należy natychmiast zamknąć małą firmę i otworzyć nową w innym miejscu, lub zmienić nazwę dużej

Karta w pozycji odwróconej:

Wydarzenia, które mogą wstrząsnąć, bolesne straty, ostrzeżenie przed bardzo niemiłymi zdarzeniami, niebezpieczeństwo, zagrożenie. Dotkliwa porażka, uparte trzymanie się przeszłości, żałoba, trudności w pogodzeniu się z tym, co było, rozwód, utrata ważnego stanowiska, poważne straty materialne, wielka klęska.
__________________________________________________ ________________________________________
NIEKTÓRE POWIĄZANIA:

Śmierć + Kapłan – radykalna zmiana w światopoglądzie i filozofii życiowej
Śmierć + Mag – zapowiedź nowego początku
Śmierć + Rydwan – uwolnienie się od czegoś, np. bagażu przeszłości, zmiana pojazdu (jeśli Słońce – zakup nowego), zmiana kierunku
Śmierć + Cesarzowa – odrodzenie, wiosna, nowe życie

XIII ŚMIERĆ
Ta karta zawsze wzbudzała wiele kontrowersji, złych skojarzeń oraz emocji.I to nie tylko ze względu na numer jakim jest opatrzona a jest to 13-tka. Śmierć rysowana z kosą kojarzona jest jednoznacznie. Ale czy tak jest w rzeczywistości? Oczywiście można ją rozumieć dosłownie ale w końcu każda karta jest odpowiedzią na pytanie, które zadajemy. A więc jeśli zapytamy o związek to Śmierć będzie mówiła o rozpadzie tego związku, jeśli zapytamy o pracę to odczytać ją należy, że w niedługim czasie ją utracimy. Może również oznaczać kres kłopotów lub kres jakieś sprawy, z którą nie mogliśmy się uporać wcześniej.
mierć a…
Miłość: rozstanie, rozwód, nieuchronne zmiany w relacji, przemijanie, potrzeba nowych impulsów dla związku, który ma przetrwać.
Przyjaźń: kryzys w relacji, potrzeba zbudowania nowych fundamentów, przejście przyjaźni w nowy etap.
Zawód: najczęściej przejście na emeryturę lub rentę zdrowotną, totalna zmiana pracy warunków, konieczność rodzaju pracy, związany z utratą statusu, warunków finansowych, zmuszający do głębokich zmian wewnętrznych, prawdopodobieństwo przeżywania depresji.
Pieniądze: należy uważać z wydatkami, zaciąganiem kredytów, dokonywaniem inwestycji; możliwe dotkliwe straty, zmuszające do zmiany poziomu życia.
Zdrowie: niebezpieczeństwo poważnej choroby, kryzys zdrowotny, decyzja o operacji, znalezienie wewnętrznych sił odradzających. Należy uważać na strach, który może niweczyć efekty leczenia. Konieczne rozmowy z przyjacielem lub terapeutą na temat życia i śmierci. Jeśli choroba zakończy się ograniczeniem ruchowym czy w inny sposób wpłynie na zmianę jakości życia, konieczność przygotowania się do nowego życia po chorobie czy operacji.Żródło: “Vademecum Tarota” B. Antonowicz – Wlazińska
RADA Z JEDNEJ KARTY;
Nie ignoruj niczego,co obecnie dzieje się w Twoim życiu.Nie chodzi o to,byś się przestraszył.Strach nie pomaga w niczym,a zazwyczaj paraliżuje.Teraz zresztą nie jest dobrym towarzyszem życia.Zmiany,które zaczynasz przeczuwać albo już się dzieją,albo są nieuniknione.Nie warto więc inwestować sił w ich zatrzymanie.Zmiany muszą nastąpić.Musisz zrewidować swoje przekonania,poglądy,związki,tryb życia.Paradoksalnie zmiany symbolizowane kartą Śmierci prowadzą do odnowy,regeneracji,weryfikacji sensu życia.Mimo,że bolą,przynoszą pozytywy,nawet jeśli trudno Ci je obecnie dostrzec.Każdy woli w takiej chwili utrzymać”wszystko po staremu”.Stare daje poczucie bezpieczeństwa,a nowe niesie strach.Karta Śmierci symbolizuje przejście z jednego etapu życia na drugi,odnowienie i przemianę wewnętrzną,transformację,koniec i początek,zmianę.Karta rzadko wskazuje na fizyczną śmierć.To oznaka totalnej transformacji problemu,który nas dotyczy i który czasem jest procesem bolesnym,a niekiedy uwalniającym od problemu.
W negatywie oznacza brak harmonii,starość,nieuleczalną lub przewlekłą chorobę,myśli samobójcze,kłopoty,których nie można się pozbyć,zagrożenie.Źródło”JASNOWIDZENIE W INTERPRETACJI KART TAROTA” Piotr Gońciarz.
III Śmierć
Czyli radykalne zwroty i najgłębsza z możliwych przemianZanim powstało wiele udziwnionych talii, karta Śmierć, przedstawiała śmierć taką, jaką rysowano ją od średniowiecza: jako grozę budzącego kościotrupa z kosą, który kosi ludzi tnąc ich ciała na kawałki. W talii klasycznej, drzeworytowej marsylskiej, kościotrup bez jednej stopy kosi trawę i głowy ludzkie. Głowy najwyraźniej żyją.
Posuwa się ku przyszłości: obojętnie, obowiązkowo, niewrażliwie.
Trzynastka uważana jest za liczbę pechową, złowróżbną, ale i świętą. Na Bliskim Wschodzie uważa się ja za liczbę świata podziemnego, w kabale występuje trzynaście złych duchów.
W starych taliach nie pisano jej tytułu, lub nawet nie umieszczano numeru.
Znaczenie ogólne
Podstawowym jej znaczeniem jest śmierć jako taka, po której idzie się do grobu. Oczywiście jest także metaforą, może w sposób przenośny oznaczać ostateczny koniec prowadzonej właśnie sprawy, może oznaczać otarcie się o śmiertelne niebezpieczeństwo.
Pojawia się w układzie, by dać nam do zrozumienia, że sprawy, o które pytamy, nie są zabawą, że nasze czyny i decyzja będą nieodwracalne. Że łatwo o krok, którego sutki będziemy odczuwać do końca życia. Że możemy sobie lub komuś wyrządzić nieodwracalną krzywdę, co w nieprzewidywalny sposób od podstaw odmieni nasze własne, lub cudze życie.
Oznacza głęboką przemianę, często rzeczywiście bolesną, zerwanie z czymś lub kimś, do kogo jesteśmy przywiązani.
Ogólne znaczenie karty w pozycji negatywnej:
W tej pozycji oznacza niemożność dokonania radykalnej i potrzebnej zmiany, długotrwałą chorobę, kalectwo, melancholię, tendencje samobójcze. Materialistyczne poglądy, odwracanie się od duchowej strony życia.
Może symbolizować człowieka upośledzonego, inwalidę, reumatyzm.
Ustawienie postaci
Postać zwrócona profilem całkowicie w prawo wskazuje przeobrażenie, odnowienie. Śmierć znajduje się w ciemnej przestrzeni, symbolizującej ponure namiętności ludzkie i drogę ewolucji człowieka, który wciąż jeszcze błądzi w ciemnościach.
Leżące na ziemi ręce i nogi nie są martwe, co oznacza, że śmierć uwalnia człowieka jedynie od życia fizycznego, nie pozbawiając go możliwości dalszego poruszania się. Ruch, przedstawiony przez stopę umieszczoną płasko, polega na przechodzeniu z jednej inkarnacji do drugiej, ręce i nogi umieszczone na czarnym tle symbolizują związek życia i śmierci z ziemią, z której człowiek powstaje by umrzeć i znów się odrodzić.
Dwie ręce wyłaniające się z czarnego tła oznaczają, że śmierć pobudza człowieka do uwolnienia się z materii i do wzniesienia się ku boskości. Białe kości symbolizują nicość świata materii.
Głowa dziecka o długich włosach symbolizuje pokonanie śmierci przez siłę umysłu oraz obecność w człowieku, począwszy od dzieciństwa, atrybutów boskości. Głowa z koroną oznacza, że za każdym razem, gdy przychodzi śmierć, człowiek wstępuje do królestwa, w którym nie ma ani dzieciństwa ani starości.
Śmierć ma tylko jedną stopę, co oznacza, że może działać tylko na planie fizycznym, a plan duchowy pozostaje poza jej zasięgiem.źródło: mój komputer

 

Śmierć, oznacza pożegnanie, prawdziwe uwolnienie się, koniec. Jest zwiastunem czegoś nowego, nadchodzącego. Na początku Śmierć stawia nam przed oczami Koniec. Może się zdarzyć, ze rozchodzi się tu o długo przez nas oczekiwane, uwalniające zakończenie, chociaż naturalnie temat tej karty przynosi bolesne doświadczenia. W przeciwieństwie do 10 mieczy, która mówi o niespodziewanym, a co za tym idzie, przedwczesnym końcu- karta Śmierci oznacza zawsze oznacza naturalny koniec i jest znakiem, że nadszedł czas, aby się od czegoś uwolnić. Niesłusznie Śmierć należy do kart wzbudzających najwięcej lęku. Wieczni <<upiększacze>>, (…) interpretują ją wyłącznie jako zapowiedź Nowego. Pozbawiają nas tym samym głębokiego przezywania rozstania i związanych z tym, afirmujących życia doświadczeń.(…)

W życiu zawodowym Śmierć oznacza z reguły koniec dotychczasowego zajęcia. Wzywa nas, abyśmy pożegnali się z obowiązkami i pozycją zawodową, abyśmy stworzyli wewnętrzną pustkę po to aby z gotowością oczekiwać na coś innego, coś co nas spotka. Nie oznacza to, że całą uwagę powinniśmy przedwcześnie skierować na przyszłość, lecz że w spokoju i w zgodzie z samym sobą mamy zamknąć przeszłość, zadając sobie pytanie, czy spełniliśmy to, czego od nas oczekiwano. Tylko w ten sposób możemy z uczuciem spełnienia pożegnać się z tym co było.

Na poziomie świadomości karta ta oznacza, że dotarliśmy do końca pewnego procesu rozwoju i teraz musimy pożegnać się ze starym światopoglądem lub ze starą tożsamością. Przy tym często chodzi tu o nastawienie, poglądy, przekonania, które w rzeczywistości nie wywodzą się z naszej własnej istoty, lecz we wcześniejszym czasie zostały zapożyczone, bezkrytycznie przejęte od rodziców, wychowawców lub innych osób które kiedyś uważaliśmy za godne naśladowania. Chodzi tu jednak także o wykreowany przez nas obraz własnej osoby. Często ważne role pełniły tam nakładane maski, które teraz zostaną zerwane, aby prawdziwa istota wyszła na światło dzienne i mogła się rozwijać. Na głębszym poziomie karta ta oznacza, że pozyskaliśmy nowy obraz śmierci(…).

W osobistych związkach Śmierć wskazuje, że pewna faza rozwoju zmierza ku końcowi, co często oznacza również rozstanie z towarzyszem życia. Nawet wówczas, gdy doświadczenie to jest bardzo bolesne, nie możemy od niego uciec. Nie powinniśmy uchylać się od rozstania, ale nie należy zrywać związku w pośpiechu, ponieważ <<kto ucieka, winnym się staje>>. (…)”

Źródło: Hajo Banzhaf,Tarot dla Każdego

 

Witajcie,

Karta Smierc oznacza zmiany, koniec starego etapu, coś umiera śmiercią naturalną, symboliczna śmierc starego.
Karta Smierc to takze transformacje.
Karta Smierc to tez bezsilnosc, poddaliśmy się, cos zostalo, czy zostanie pogrzebane, to rezygnacja, bo skoro juz cos umiera, to powinnismy pozwolic temu odejsc.
Coś nas zgładzi.

W zaleznosci od rozkladu, od pytan, od otaczajacych kart, karta Smierc moze zwiastowac dobre zmiany, albo złe; lecznajczesciej sa to nieprzyjemne zmiany.
To duzo zalezy w szczegolnosci od tego, czy my jestesmy gotowi na zmiany, na symboliczna smierc czegos.

Przyklad:

Polaczeniekarty Smierc i Kochankowie moze mowic o koncu zwiazku, rozwodzie. Jesli ktos nie jest gotowy na te zmiany, i chce nadal trzymac ten zwiazek, karta smierc bardzo mocno przetransformuje spohrzenie, oraz emocje tej osoby, a osoba bedzie sie czula,jakby wewnetrznie umierała – tak żle.

Jesli z kolei ktos chce zmian, chce sie od czegos uwolnic to karta smierc moze zapowiadac dla tej osoby uwolnienie sie przez smierc naturalna od danej sytuacji badz osoby.

Przyklad:

W konkretnym rozkladzie oraz pytaniu, “kiedy zakończa sie moje klopoty ze zdrowiem”? Ja zadalam ostatnio takie pytanie moze, 7 miesiecy temu.

Spojrzmy ze w pytaniu jest kluczowe slowo “zakoncza” a karta smierc symbolizuje koniec.

karte smierc wylosowalam na lipiec roku 2013, polozylam jedna karte na kazdy miesiac, i w licku wyszla karta smierc, wiecw licpu zakonczyly sie moje klopoty ze zdrowiem, symboliczna smierc (Karta smierc) tych klopotow.

Karta dnia.

-raz gdy wylosowalam ta karte, nie wydarzylos ie nic zlego, akurat wtedy konczylam pewien projekt, zakonczenie (karta smierc).
-w innym dniu gdy wylosowalam ta karte, dzien nie byl udany, gdyz zemdlałam (smierc, cos mnie polozylo na lopatki).

Inne przyklady:

karta smierc plus sprawiedliwosc – zakonczenie spraw prawnych, urzedowych, sadowych.
karta smierc plus moc – koniec klopotow zdrowotnych, oraz odzystanie sily, mocy (karta moc).
karta smierc plur arcykaplan – koniec jakiejs nauki, albo zmiany naszej nauki, zmiany na poziomie wiary (arcykaplan), transformacje naszych zasad moralnych, jakis koniec u starszej osoby (arcykaplan), to tez bedzie zalezalo od karta otaczajacych.
Pozdrawiam.

 

Śmierć: “Transformacja”. Oczyszczenie,zaskoczenie,koniec i początek,pójście dalej,podjęcie decyzji,zmiana.
Z mojej talii “The Sorcerers Tarot”

Śmierć:
Karta oznacza,że dawny porządek rzeczy ustępuje miejsca nowemu.Jakaś epoka dobiega końca.
Zyskujesz okazję,by coś rozpocząć,wejść w nową fazę życia i zostawić przeszłość za sobą.
Nawet jeśli jest to w danej chwili bolesne,w końcu i tak zdasz sobie sprawę,że wyszło Ci to na dobre.
Śmierć jest kartą pomyślną,jeśli w aktywny sposób zmieniasz swoje życie.
Rezultaty wtedy będą bardzo pozytywne.

Położenie odwrócone:
Myśl o zmianach w chwili obecnej nie budzi w Tobie entuzjazmu.
Być może masz ku temu uzasadnione powody,niemniej jednak powinieneś dać się ponieść nurtowi niż opierać się temu,co nieuniknione.
Zadaj sobie pytanie,co jest niepokojącego czy groźnego w zmianach,przed którymi stanąłeś.
Przeanalizuj te transformacje w chłodny i pozbawiony emocji sposób.

Z talii “The Destiny Tarot”

Jako kocha Transformacja:
Człowiek, którego reprezentuje arkan Transformacji, doznał niegdyś traumatycznych doświadczeń. Z tego powodu dowiedział się wiele o sobie oraz w ogóle o życiu. Cierpiał, ale przetrwał.

Jednak niejednokrotnie jego lęk i ból są świadomie tłumione, zaś Trzynastka zachowuje się z ekstremalną nonszalancją, prowokując Los, jak gdyby śmierć nie istniała. Zatem nie dla niej mała stabilizacja, mozolne wspinanie się po szczeblach zawodowej kariery, chuchanie na rodzinę…
Posiada intuicję – karta Transformacji często symbolizuje wróżbitów, jasnowidzów bądź wizjonerów. Nie znosi zakłamania. Bywa niekonwencjonalna i nieprzewidywalna. Przekracza tabu. Nie liczy się z konsekwencjami własnych czynów. Nie dba o to, że realizując jakiś swój cel, pomysł, może zaszkodzić sobie albo innym.

Trzynastka rozwija się przez utratę, cyklicznie. W potrzebie potrafi nieodwracalnie odciąć się od dawnego ja. Wybierając ją, musisz być przygotowany/a na każdą ewentualność. Pracuje tylko wtedy, gdy zajęcie wydaje się jej interesujące. Potem z dnia na dzień porzuca firmę, środowisko, partnera i szuka nowego wyzwania. W myśl tej reguły kocha się i żeni przeważnie więcej niż jeden raz.

Jej związki są burzliwe, ponieważ rzadko zdobywa się na kompromis. Jeżeli chcesz się z nią połączyć, powinnaś wyrobić w sobie pokłady tolerancji. I wiedzieć, że Transformacja przeobraża się, dojrzewa i doskonali dzięki trudnym przejściom życiowym.

Karta odwrócona:
Możliwość dokonania bardziej istotnej zmiany budzi lęk. Odwrócona Transformacja za wszelką cenę czepia się tego, co ma, choć własna sytuacja męczy ją i pozbawia sił. Ona z kolei wysysa energetycznie bliskich. W poważniejszych przypadkach poczucie beznadziei (depresja!) i obsesja śmierci mogą doprowadzić nawet do samobójstwa.

(Tarot Miłości,M.Bigoszewska)

Śmierć – Słowa Klucze:
PROSTA: zakończenie,nieuchronność zmian,bolesne uwolnienie,odnowa

ODWROTNA: lęk,strata,niechęć do zmiany życia,poczucie zagrożenia,stagnacja,destrukcja

(Dorota Dukowicz,”Tarot w praktyce”)

Śmierć
Astrologiczne odpowiedniki:
– PLUTON
– Skorpion,Uran,Wodnik

“Astrologia i Tarot”,Dariusz Cecuda

Śmierć
Kolejny raz pokazała mi i potwierdziła przemianę wizerunku na facebooku (dokładnie – zmiana zdjęcia profilowego oraz zdjęcia w tle).
Transformacja na portalu społecznościowym.

“Co ktoś o kimś myśli?” – Odpowiedz: “Śmierć”
Czyli – Że ów osoba zmieniła wizerunek.Przetransformowała się ;).

Śmierć:
Miłość: świeże uczucie? -Nieodwołalne, bolesne rozstanie.
Karta odwrócona: brak nadziei. Wygaśnięcie miłości.

(Maria Bigoszewska)

Śmierć jako karta dnia.
Późnym popołudniem namówiłam ukochanego na romantyczny spacer ;-), koniecznie chciał skrócić drogę i dałam się namówić. Droga wykierowała nas na manowce, szliśmy przez jakieś opuszczone działki ogrodnicze, widać, że pomieszkiwali tam ludzie. Robiło się coraz ciemniej, okolica wyglądała na starą i niebezpieczną. W rezultacie doszliśmy do zaułku i musieliśmy się wracać tą samą drogą. Czas i trasa się wydłużyła, a do tego przyszedł straszny ziąb, było mi przeraźliwie zimno. Potem byłam chora.

XIII Śmierć + 8 pałek
pokazały przelew na złe konto

W pytaniach dotyczących czasu,
karta XIII Śmierć pokazała mi czas zrobienia czegoś na ostatnią/ ostateczną chwilę wyznaczonego terminu oraz pokazała też wielokrotnie koniec roku.

Kier

Kier

KIER

Kiery mówią o szczęściu, miłości i o odnoszeniu sukcesów.
Opowiadają o sprawach sercowych, o oświadczynach i ślubie, o domu i życiu rodzinnym, o małżeństwie, przyjaźni, o seksie i prokreacji oraz o radościach i przyjemnościach.

Figury kier to osoby to osoby bliskie sercu, te z najbliższej rodziny, domownicy.
Zazwyczaj są ciepłe, serdeczne, życzliwe, pomocne, przyjazne, kochliwe, wesołe, hojne, odważne, emocjonalne, wybuchowe, etyczne, prawe. Dbają o dom i rodzinę.

Jeśli kiery dominują w układzie
to zapowiadają szczęśliwy czas, radość, sukces, gorące uczucia i emocje, miłość, związek, spełnienie marzeń, udane życie rodzinne, czas wesela i śmiechu, miłej zabawy, przyjemne towarzystwo.
Informują, że pytającego teraz najbardziej interesują sprawy sercowe lub emocjonalne, związane z domem, miłością, rodziną, bliskimi osobami, dobra zabawa lub wesołe towarzystwo, kontakty i związki.

Gdy się odwracają
mówią o złych uczuciach, nieszczerych, o rozczarowaniu, niepokoju miłosnym, o zdradzie, egoizmie, nienawiści, o niespokojnym lub nieszczęśliwym domu, sygnalizują kłopoty domowe, rodzinne, kłopoty związane z bliskimi sercu osobami, ogólnie: zapowiadają jakieś niedobre zawirowania uczuciowe, miłosne lub domowe.

Każda karta kier mówi o sukcesie, szczęściu, uczuciach, związkach, bliskich osobach.

Wszystkie figury kier oraz niektóre inne kiery mogą wskazywać na “złą miłość”, jeśli są w niekorzystnym towarzystwie kart wskazujących na: nieopanowaną chuć, demoralizację, przestępstwo, przemoc, wymuszanie, narkotyki (GHB!) itd.
Zła miłość to nie tylko niezdrowe pożądanie, chorobliwa zazdrość, nękanie, ale też gwałt, pedofilia i wszelkie zboczenia. Nie jest zboczeniem homoseksualizm.

Źródło: własne

 

As kier
Wielka radość w domu. Będziesz niespodziewanie świętować szczęśliwe wydarzenia. Znajdziesz się w towarzystwie życzliwych osób. Dobra atmosfera w domu i sprawach sercowych.
Karta odwrócona – Troski rodzinne. Pojawią się nieporozumienia, które będą wymagały wyjaśnień. Możliwe miłosne rozczarowanie albo zawód na kimś z rodziny.

Król kier
Zaufana osoba. Spotkasz atrakcyjnego mężczyznę blondyna, który złoży ci propozycje. Nie krępuj się przyjąć od niego pomocy. Nie oczekuj jednak zbyt wiele. W rozkładach kart może reprezentować samego pytającego.

Dama kier
Przyjaciółka, narzeczona, dziewczyna. Kobieta która sprawi ci radość i pomoże w kłopotach. Ma jasne włosy i naturę kobiety romantycznej, uczuciowej. Może dać dobrą radę.

Walet kier
Młody człowiek serdeczny i uczuciowy. Ta karta symbolizuje spotkania przyjacielskie, radość lub szczęśliwy przypadek. Zapowiada okres szczęśliwy dla spraw sercowych. Dobry przyjaciel. Młody młodzieniec godny zaufania. Spełnienie planów.

10 kier
Wielka radość w miłości. To wróżba wspaniałej uroczystości, zaręczyn, ślubu. Karta też może symbolizować podróż we dwoje lub wiadomość od ukochanej osoby. Postaw na pierwszym miejscu miłość, właśnie dzięki niej będziesz szczęśliwa. Symbolizuje miłość, stabilizację, szczęście małżeńskie. Może być także zapowiedzią miłej niespodzianki.

9 kier
Otoczenie cię podziwia. Będziesz traktowana z szacunkiem i spotka cię wiele zaszczytów. Chwilowa radość może się zmienić w trwające szczęście. To przyjazna karta. Znamionuje pomyślność, przyjemność, radosną niespodziankę. Mówi o uczuciach. Dziewiątka odwrócona jest sygnałem przejściowych nieporozumień zakochanych.

8 kier
Skrywana miłość. To karta intymności, rozterek uczuciowych i tego co się obawiamy ujawnić. To karta zdrady, porzucenia, rozstania, trójkątów małżeńskich. Symbolizuje też dziewczynę o jasnych włosach.

7 kier
Myśli o miłości. Szansa na wielkie uczucie ale jest ryzyko złudzeń. Nie idealizuj ludzi bo możesz się rozczarować. Marzenia o nowym partnerze mają szanse się spełnić pod warunkiem że będziesz się twardo trzymać rzeczywistości. Może symbolizować oszustwo uczuciowe, miraż który zaraz się rozpłynie w powietrzu.

6 kier
Harmonia i trwałość związku małżeńskiego. Bezinteresowna przyjaźń. Wierność, stałość, harmonia, równowaga. Działalność charytatywna. Uzdolnienia artystyczne, aktorskie i literackie. Optymizm, wrażliwość, czułość i stałość.
Odwrócona: Niewierność. Przestroga przed powtórnym małżeństwem. Zły instynkt, fałsz. Brak umiaru i harmonii. Egoizm, zahamowania emocjonalne. Interesowność w partnerstwie i przyjaźni. Zagrożenie rozpadem małżeństwa.

5 kier
to ważna , przełomowa decyzja trzeba to uczynić z rozwagą. pospiech przyniesie przykre konsekwencje. trzeba liczyc tylko na siebie , nie oczekiwać pomocy i wsparcia od innych . najblizsza rodzina i przyjaciele mogą nas nie zrozumieć. nie należy mieć zbyt dużo oczekiwań

4 Kier
Zapowiada sie ogolne polepszenie sytulacji. Zmiana moze objac spsob zycia dotychczasowe zwyczaje lub zawod. Karta sygnalizuje przeprowadzke, a w niektórych przypadkach w gre wchodzi wyjazd za granice. niewykluczone jest zawarcie malzenstwa, powrot dawnego zwiazku jezeli para rozstala sie lub pokłóciła. 4 kier to karta nagradzajaca oznacza, ze klijent uzyska satysfakcje i przyjemnosc pomagajac innym zwlaszcza tym ktorych kocha. Najprawdopodobniej bedzie tez zadowolony z wykonywanej pracy. ogólnie karta 4 kier oznacza duze zamieszanie i duze zmiany. moze oznaczac osobe, ktora poprzewraca nam zycie do gory nogami….

3 Kier
Obrazuje niepokoj zapowiada niestabilny okres, w ktorym warto zachowac daleko idaca ostroznosc i powsciagliwosc, uwazac na to co sie mowi, gdyz inaczej powstana konflikty i nieporozumienia, których mozna głeboko zalowac nalezy przełozyc wazniejsze decyzje na pozniej. Nie podejmowac ich samodzielnie, ewentualnie rozwazyc je bardzo dokładnie. 3 kier wskazuje na niepowodzenia i rozczarowanie zwykle w miłosci. Ostrzega przed pochopnym działaniem, uniknieciem błedów przez własciwe zapalnowanie sobie wszystkiego.

2 Kier
Zwiastuje sukces, pomyslnosc i szczesliwe dni, zapowiada nowa przyjazn, daje nadzieje na długotrwały zwiazek, zareczyny, a nawet malzenstwo, korzysci beda wieksze niz sie przewiduje. 2 kier oznacza cicha, spokojna przyjemnosc. Tradycyjnie karta ta oznacza dobre nowiny w milosci lub romansie. 2 kier ogolnie jest bardzo dobra karta mówi, ze juz niedługo wszystko sie ułozy.

Źródło – strona internetowa: Strona Domowa (by truskawka)

Wisielec

Wisielec

Wisielec:
Symbolizuje zmianę,zwykle jednak dotyczy ona psychicznego nastawienia,nie zaś zewnętrznych uwarunkowań.
Wyróżnia się dwa znaczenia: pierwsze wskazuje na stan zawieszenia,w jakim się znalazłeś.Pewien rozdział w twoim życiu dobiega końca,a nowy rozpocznie się lada moment.
Zachowaj cierpliwość i wykorzystaj czas na refleksję.
Druga interpretacja wiąże się ze spojrzeniem na życie z innej perspektywy.
Często wiąże się to z przesunięciem ku sferze duchowej,kosztem materialnej.

Położenie odwrócone:
Czynisz wysiłki,by zrozumieć,co się dzieje dookoła Ciebie.
Wydaje Ci się,że postrzegasz sprawy z właściwej perspektywy,gdy w rzeczywistości zostałeś sprowadzony na manowce.
Być może wierzysz w dobrowolne poświęcenie,choć w głębi ducha odczuwasz niechęć lub tęsknotę za kimś,kto będzie w stanie dostrzec skalę twoich wyrzeczeń.

Z talii “The Destiny Tarot”

Kiedyś, gdy kładłam karty na kogoś w pozycji co ukrywa wyszedł mi Wisielec. Jednak z forumowiczek napisała, ze uzależnienia…Dziś się dowiedziałam, ze facet jest uzależniony od : alkoholu, narkotyków, hazardu,seksu i Bóg wie czego jeszcze…

 

Zgadzam się :).I bardzo trafnie karty Tobie Inez to pokazały.Uzależnienia to swojego rodzaju “zawiśnięcie” i trwanie w danym stanie: alko,narko,hazardo,sekso -holizmie i Bóg wie,czym jeszcze ;).

Jak kocha Wisielec:
Karta Wisielca symbolizuje człowieka, który zapewne powiedziałby o sobie, że „żyje jak w klatce”, po czym z rozpaczą zapytał: i co ja mam teraz zrobić?!… Niestety, nie zna odpowiedzi. Ce****e go pasywna postawa wobec losu.

Od dawna męczy się i miota wewnętrznie, ale z tej szarpaniny nie wynika nic konstruktywnego. Dojmującym stanem psychicznym Wisielca jest rezygnacja. Zaakceptował beznadzieję i – często – brak miłości. Dlatego bywa smutny i pozwala się źle traktować. Jeżeli jest zdradzany – ignoruje bądź przemilcza oczywiste fakty.
Ten etap swoistego zawieszenia potrwa jeszcze przez jakiś czas. Na razie okoliczności nie sprzyjają realizacji zamierzeń, niemniej trzeba uczciwie przyznać, że Wisielec nie jest na nie gotowy. Załatwienie spraw, jakie ułatwiłyby mu wyjście z dołka, odkłada na później z lęku, apatii oraz niedostatku wiary we własne siły. Ponadto dźwiga na sobie obciążenia z dzieciństwa, a także nieprzepracowane problemy karmiczne. Psychiczny ból uśmierza alkoholem, prochami albo wycieczką w wirtualny świat.

Jeżeli walczy, to w borykanie się z przeciwnościami wkłada mnóstwo wysiłku, natomiast efekty jego zmagań są naprawdę znikome. Próby kontaktu z płcią przeciwną biorą się z chęci zapomnienia o zmartwieniach lub ucieczki przed kłopotami. W jego/jej życiu nie ma jeszcze miejsca na miłość, czego dowodzi m.in. blokada seksualna. Może umawiać się na randki, lecz brak w nim ognia.

Nowy partner/ka zostanie obsadzony w roli plastra na zranione serce. Wisielec zacznie mu się wypłakiwać i marzyć, że ten ktoś w cudowny sposób weźmie go i zabierze do siebie. A potem milcząco zrzuci na niego odpowiedzialność za niepowodzenie. W związek z Wisielcem możesz się zaangażować uczuciowo pod warunkiem, że dzięki terapii, medytacji ewentualnie afirmacjom dojrzał wreszcie do zmian.

Karta odwrócona:
Ucieka w chorobę. Czerpie cichą satysfakcję z własnego poświęcenia, jest dumny z siebie jako ofiary. Czasami miota nim bezproduktywna zazdrość. Wszechstronne zahamowania mogą trwać nawet do końca życia.

(Tarot Miłości,M.Bigoszewska)

Wisielec – Słowa Klucze:
PROSTA: zawieszenie,ograniczenie,poświęcenie,odłożenie spraw

ODWROTNA: opóźnienie,rezygnacja,ucieczka od rzeczywistości,niezdecydowanie

(Dorota Dukowicz,”Tarot w praktyce”)

Wisielec
Astrologiczne odpowiedniki:
– NEPTUN
– Ryby,Saturn,Koziorożec

“Astrologia i Tarot”,Dariusz Cecuda

Wisielec:
Miłość: samotność. Niespełnienie. Lęk przed zmianą. Powtarzalność reakcji i relacji.
Karta odwrócona: zdrada. Niemożność odejścia od kogoś, kto Cię krzywdzi.

(Maria Bigoszewska)

 

Znaczenie karty Wisielec:

Znaczenie ogólne:

Opóźnienia, okres czekania, zawieszenia w sprawach, o które pytamy, brak motywacji do działania. Może wskazywać na osobę, która jest bierna, nie podejmuje działań, tylko czeka, na to, jak potoczą się sprawy. Czas rozmyślania, planowania, patrzenia na świat z zupełnie innej strony, ucieczka w świat myśli, analizowanie pewnych spraw, przy jednoczesnym braku działań, szukanie nowych koncepcji. Karta oznacza również konieczność poświęcenia czegoś, rezygnacji z pewnych celów, wyrzeczenia, wyciszenie, izolacja.

Karta w pozycji odwróconej:

Niespełnione pragnienia, apatia, zniechęcenie, zmęczenie, które nie pozwala działać, spadek kondycji psychofizycznej, ucieczka w nałogi, zaburzony kontakt z rzeczywistością, rezygnacja z celów, wyraźny spadek motywacji, smutek, pozostawanie w martwym punkcie, niemożność wybrnięcia z trudnych sytuacji, życie iluzjami, snucie nierealnych planów, zdecydowany brak działania, aktywności, bierność. W skrajnych przypadkach może oznaczać również myśli samobójcze, odcięcie od świata, poczucie wyalienowania, depresja, nieodwzajemniona miłość.

Źródło: strona internetowa: Strona główna – Tarot – Arkana Wielkie

Archetyp – ofiara, niewola
Znaczenie ogólne – stagnacja, bezsilność, choroba, powiesić się lub pozwolić na bycie powieszonym, utkwić w błędnym kole, potrzeba odwrócenia, ponieść ofiarę i spojrzeć na świat z nowej perspektywy
Praca – bezsilność, bezrobocie, konflikt interesów, utkwienie w martwym punkcie, bycie na niewłaściwym miejscu, fałszywe oczekiwania lub nieodpowiednie zachowanie
Relacje/uczucia – skomplikowana i zawikłana sytuacja, błędne koło, nieumiejętność połączenia sprzecznych interesów, konieczność zaczyniania wszystkiego raz jeszcze, zupełnie inaczej, z odwrotnej strony
Świadomość – dotarcie do istoty rzeczy, nowe spojrzenie na świat
Sfera ducha – inicjacja, droga do mądrości
Cel – zrozumienie, zmiany w życiu, odzyskanie wolności
Cień – zmęczenie, “zawiśnięcie” w próżni
Odwrócona – brak zrozumienia, negacja dojrzałości

Źródło – H. Banzhaf: “Klucze do Tarota”

XII Wisielec (w pozycji odwróconej!)

Choroby psychiczne – autyzm, psychozy, paranoje, manie wszelkiego rodzaju (np. prześladowcza, wielkości), schizofrenia, stany maniakalno-depresyjne, zespoły urojeniowe.

Uzależnienia od środków zmieniających świadomość – alkoholizm, narkomania, lekomania oraz choroby powstające na tym podłożu, np. delirium tremens, padaczka poalkoholowa, zespół Korsakowa, wycieńczenie organizmu, psychozy powstające na tle uzależnienia, zespoły abstynencyjne.

Karta ta sama w sobie oznacza narkozę.

Znaczenie karty w naturoterapii:
• lek homeopatyczny – Nux vomica,
• zioło – tatarak,
• kamień – akwamaryn.

Źródło: “Tarot a zdrowie” – Alla Alicja Chrzanowska, Andrzej Piotr Załęski

Spokój. Odcięcie się od świata. Powstrzymanie aktywności. Penetracja własnej jaźni. Medytacja, kontemplacja. Ofiara, samoofiara. Dążenie do uspokojenia i harmonii. Rezygnacja z rozwiązywania problemów życiowych. Zdanie się na innych. Marazm. Melancholia. Smutek. Zadumanie. Senność. Niespełniona miłość. Ucieczka od odpowiedzialności. Szczyt kariery zawodowej. Planowanie. Metodyczność.

Odwrócony: Niepełny sukces. Nierealne plany. Utrata zaufania. Brak szczerości. Zdrada. Przebudzenie z marazmu. Niemożność zachowania spokoju. Szarpanina. Niemożność zrealizowania dążeń i pragnień. Chorobliwa zazdrość. Nerwowy tryb życia. Ciężka praca i niezadowolenie ze statusu społecznego i zawodowego. Formalizm.

Źródło – Suliga Jan Witold “Tarot. Karty, które wróżą”

Możesz czuć się tak, jakbyś nie mógł znaleźć odpowiedniego klucza, aby wydostać się z tej sytuacji. Moment jeszcze nie nadszedł. Nie żałuj czasu na refleksję nad przeszłością, ufając, że drzwi się otworzą w odpowiednim momencie.

Źródło – Znaczenia Wielkich Arkanów w Tarocie 78 Drzwi

 

PIS – Pozycja wisząca – obserwowanie świata z innej strony lub świat postawiony na głowie, zerwanie kontaktu z materialną rzeczywistością.

ZNACZENIE – W miłości konieczność poświęceń, interesujące spotkanie, w pracy – podporządkowanie.

KARTA ODWRÓCONA – Ból, kara.

WISIELEC. Karta przedstawia człowieka, który przez swoje dotychczasowe działania uwikłał się w sprawy, które postawiły go w sytuacji bez wyjścia. Okoliczności zmusiły go do zaprzestania działań i choć nie jest pewny swojej obecnej sytuacji, musi akceptować to, aby nie pogorszyć swojej doli. Wycofanie takie często jest konieczne i ma na celu przemyślenie swoich uczynków, aby wypracować sobie nowe metody działań w przyszłości. Zdarza się, że jakiś uczynek, występek lub często zaślepienie jakąś sprawą wyzwala lawinę niekorzystnych dla ogółu zdarzeń, a to przynosi kompromitację, posądzenie o zdradę i w efekcie izolowanie od społeczności. W innym znaczeniu, mówi o konieczności zaprzestania swoich działań, aby w spokoju przemyśleć je i zobaczyć do czego one prowadzą. Pozwala to zmniejszyć straty, tak moralne jak i materialne.

WISIELEC – karta odwrócona. W tym okresie ce****e Cię niechęć do działania, brak motywacji, niepewność jutra, apatia i zniechęcenie. Zajmujesz się tylko sobą, nie możesz nic robić.

Źródło – strona internetowa: Tarot

Xll. WISIELEC Zawieszony

Zawieszony jest dwunastą kartą Wielkich Arkanów. To chyba nazwa najwłaściwsza – w języku francuskim Le Pendu, w języku angielskim The Hanged Man. Są też talie, w których ta karta nazywana jest Ukrzyżowany, co nie jest określeniem właściwym, ponieważ mężczyzna, którego widzimy na obrazku, powiesił się dobrowolnie na gałęzi. Także stosowanie nazwy Egzamin wydaje się błędne. O dobrowolności w wyborze tej pozycji świadczy najlepiej położenie nóg. To najwyższa pora, by pozwolić dopłynąć krwi do głowy, co należy oczywiście rozumieć symbolicznie. Także i głowy nie można bez przerwy odwracać od ziemi, wręcz przeciwnie, przy dążeniu ku duchowym wyżynom nie możemy tracić kontaktu z ziemią. Często to na rysunku ręce mężczyzny są świadomie skrzyżowane lub też wiszący gra na fujarce. Odnalazł na nowo muzykę, która jego radością

ZNACZENIE KARTY: ta karta wskazuje, że myśleć i postępować powinniśmy świadomi wewnętrznej siły. Symbolizuje ona stawianie przez nas wszystkiego na głowie lub też kwestionowanie wszystkiego wokół nas. A przecież chodzi o to tylko, by spojrzeć na otaczający nas świat z innej perspektywy, by nie stracić z oczu drugiej strony. Decydującym zwrotem w naszym życiu jest moment gdy świadomie spoglądamy na dół, ponieważ także tam tkwią wartości, które musimy poznać. Ta karta może mówić o miłości lub wierności do ojczyzny. Miejsce naszego urodzenia odgrywa zawsze ważną rolę. Wyrażenie Matka – Ziemia nie jest przypadkowe. W tym przypadku należy je rozumieć dosłownie. Mężczyzna, który wisi na drzewie, przypomina nam zarówno o drzewie życia, jak i o drzewie genealogicznym, a więc o przeszłości, o pochodzeniu, którego nigdy nie wolno nam się wyprzeć. Ta karta sprawdza, czy jesteśmy zdolni do przyjęcia nowej postawy w życiu, do stworzenia czegoś nowego, do rozpoczęcia czegoś od nowa.

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: Karta ta przedstawia symbolicznie przerwę albo zahamowanie w pracy ewolucyjnej człowieka. Przedstawienie tego zahamowania przez obraz człowieka odwróconego wskazuje, że to, co na górze, jest takie, jak to, co na dole i że wszystkie działania człowieka na planie materialnym znajdują swe odbicie na planie duchowym. Człowiek przyciąga ducha ku materii i na odwrót, materię ku duchowi, aby umożliwić związek tych dwóch aspektów kosmicznych. W swym znaczeniu elementarnym Wisielec przedstawia człowieka inicjującego działania służące rozwojowi duchowemu i świadomego konieczności oczekiwania i wyrzeczeń.

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: niezdecydowanie, szczególnie w wyborach uczuciowych, błędne sądy, zmienność, strach. W sprawach zdrowotnych: możliwe zaburzenia krążenia, rozwój.

ZNACZENIE UŻYTKOWE: przymus zewnętrzny, trudności spowodowane przez ludzi przez wydarzenia (wypadki), albo z własnej winy. Nie spełnione nadzieje i ich złudzenia. Jest to karta blokady, zahamowania, opóźnienia we wszystkich sprawach. Ale opóźnienie to jest dobroczynne w skutkach, gdyż umożliwia dojrzewanie planów. Seria prób, które wróży pojawienie się tej karty w rozkładzie, jest często wynikiem przeszłych błędów, a zapowiadane fakty są zwykle nieuniknione. Jest to również karta kary albo poświęcenia, które trzeba udźwignąć, nadszedł bowiem moment zapłaty. Wskazuje na wyzwoleni przez ofiarę. Karta ta symbolizuje też sprawy niedostatecznie dojrzałe. Porzucenie czegoś, zrzeczenie się. Niepewne plany: Chwilowa bezsilność. Żmudna praca, ogólne zmęczenie. Sentymentalne złudzenia. Rozczarowanie. Czasem oznacza brzemienność i narodziny. W sąsiedztwie karty reprezentującej osobę fizyczną symbolizuje oddalenie albo wiarołomstwo.

Źródło: Tarot (VIII – XIV) : Satanorium.pl

 

arta przedstawia młodego mężczyznę powieszonego za lewą nogę, z rękami za plecami. Charakterystyczną cechą wizerunku przedstawianego na Karcie Wisielca jest to, że twarz powieszonej postaci nie wyraża cierpienia.
Zmiana decyzji, osamotnienie, niewiadoma, niepewność, poświęcenie, odrodzenie, obiektywność, załamanie, słabość, rozwój umysłowy, możliwość odrodzenia, zmiana poglądu czy ideologii, samotność, poprawa sytuacji, ale nie całkowite jej zakończenie.
Karta Wisielca oznacza zastój, brak działania. Jest symbolem medytacji i rozmyślań, duchową izolacją od świata i skupieniem się na własnym wnętrzu. Czasem bywa kojarzona z człowiekiem rozmyślającym nad własnymi problemami. Wyraz twarzy postaci na karcie pozwala też interpretować ją jako symbol błogości i zadowolenia z ustabilizowanego życia.
Przedstawia człowieka, który przez swoje dotychczasowe działania uwikłał się w sprawy, które postawiły go w sytuacji bez wyjścia. Okoliczności zmusiły go do zaprzestania działań i choć nie jest pewny swojej obecnej sytuacji, musi akceptować to, aby nie pogorszyć swojej doli. Wycofanie takie często jest konieczne i ma na celu przemyślenie swoich uczynków, aby wypracować sobie nowe metody działań w przyszłości. Zdarza się, że jakiś uczynek, występek lub często zaślepienie jakąś sprawą wyzwala lawinę niekorzystnych dla ogółu zdarzeń, a to przynosi kompromitację, posądzenie o zdradę i w efekcie izolowanie od społeczności. Nowy etap w życiu, zbytnia uległość, ostrzeżenie przed podeptaniem pozytywnych uczuć osoby z bliskiego otoczenia.
Karta wisielec na początku układu odgrywa bardzo ważną rolę we wróżbie, ponieważ daje wróżącemu znać, że nadszedł czas na poważne zmiany w jego życiu. Bez względu na to, czy wróżący jest na nie zdecydowany czy nie, karta ta będzie silnie sugerowała pełną zmianę dotychczasowego życia jak i sposobu myślenia. Lekceważąc te sugestię, wróżący naraża się na niepowodzenie i problemy. Dotyczy to zwłaszcza sposobu podejścia do spraw finansowych, rodzinnych lub towarzyskich. W tej pozycji sugeruje głęboką analizę wszystkiego i aktualną decyzję odsunięcia od siebie złych nawyków czy negatywnych przyjaciół. Zmiana stosunku do spraw materialnych. Pieniądze zawsze były, są i będą ważne w życiu ludzkim, ale nie najważniejsze. Zdrowie radość, i zadowolenie z życia jest ważniejsze. Nadszedł czas, żeby zadowolenie i satysfakcja osobista wzięła górę nad materialną stroną życia.

Pośrodku układu, będzie oznaczała zakończenie kłopotów lub negatywnego związku z kimś bliskim. Mimo to, że wróżący nie będzie jeszcze gotowy, aby ten związek został zerwany lub będzie się w jakiś sposób obawiał jego zakończenia, Wisielec będzie sugerował szybką decyzję w celu usunięcia tego związku z życia wróżącego. Lęk przed samotnością i problemami będzie trwała krótko, lekcja odebrana z niego zostanie na całe życie. Nowy i pozytywny związek czeka wróżącego w niedługiej przyszłości.
Na końcu układu,zawiadamia o nadejściu nieprzyjemnych, nawet bardzo kłopotliwych niespodzianek w krótkim czasie. Jej zadaniem jednak nie jest tylko informacja, ale także właściwe przygotowanie wróżącego do reakcji na nią. To, co w pierwszej chwili będzie wyglądało na omen, mówi karta Wisielec. Przykładem takiego układu może być sytuacja kiedy karta ta będzie sugerowała zwolnienie z pracy; oczywiście pierwszą reakcją jest złość, a następnie przychodzi strach przed przyszłością – gdzie ja znajdę nową pracę? Czy zarobki będą niższe? A co z ubezpieczeniem? To są pytania które będą gnębiły wróżącego. Tymczasem wisielec będzie informował o nowej i to dużo lepszej pracy niż poprzednia. ,,niema tego złego, co by na dobre nie wyszło”; są to słowa wisielca w tym położeniu.

W pozycji odwrotnej, będzie oznaczała upór, niechęć do zmian, lęk przed zmianą, niepotrzebne poświęcenie, pyszałkowatość, strach przed nowością, strach przed życiem, brak wiary we własne możliwości. Wróżący pragnie zmiany, poprawy, ale boi się zaryzykować. Pokazuje, że nadszedł czas na zmiany, mimo to że będzie krótki czas przykrości i problemów. Ostrzega przed niepotrzebnym poświęceniem. Łatwiej jest zaakceptować ciężką sytuację niż ryzykować zmianę. Nadszedł czas będzie mówił wisielec, żeby zakończyć przebijanie głową muru. Nadszedł czas aby poszukać i zaakceptować ten kłopot, i szukać pomocnych rąk w celu usunięcia go z życia.

Chciałam też zwrócić uwagę na pozycję w jakiej znajduje się wisielec. W sztuce jogi pozycja ta nazywana jest pozycją drzewa, pozwala ona na odzyskanie równowagi psychicznej. A dlaczego wisielec wisi? Bo żeby tą równowagę odzyskać potrzebuje czasu. Pewien natłok zdarzeń i chaos myśli nie pozwalał mu działać. Musi spojrzeć na sytuacje z dystansu i czasami z punktu widzenia tej drugiej osoby ,a przede wszystkim musi wyciszyć się. W ten sposób przygotowuje się do zmian o czym mówi następna karta. Ten stan nie trwa wiecznie, w końcu minie, kiedy już odzyska równowagę, emocjonalną stabilność i będzie mógł z powrotem stanąć na nogi. Jeśli również weźmiemy pod uwagę , że arkan ten następuje po karcie sprawiedliwości, możemy stwierdzić , że tak mu nakazuje własne sumienie, on już wie co przeskrobał i wie , że szybko tego nie naprawi, musi poświęcić sprawie trochę czasu, rozmyślając nad prawidłowym rozwiązaniem sytuacji. W żaden sposób nie uważam tej karty za negatywną, dlatego , że oznacza ona kontemplacje nad naszymi przeszłymi uczynkami, czasami sami musimy zrozumieć co zrobiliśmy źle, bo nikt inny nam tego nie powie, wszystkie odpowiedzi tkwią w naszej własnej przeszłości.

Nie widzę sensu w dzieleniu kart na dobre i złe, żadna nie jest zła. Każda karta po prostu oddaje obraz naszych odczuć (czasem lepszych , czasem gorszych ) odnośnie tylko do sytuacji w jakiej się znajdujemy (takie życie – wiadomo, nie zawsze kolorowe) , tarot daje nam rady, wgląd i wskazówki, tak abyśmy wiedzieli co się dzieje i daje również możliwość naprawienia sytuacji . Tarot nie jest wyrocznią. Na wszystko mamy wpływ wyłącznie my. Tarot obrazuje sytuacje które nie koniecznie muszą być zawsze czarne albo białe, jest wiele odcieni, tak samo jak wiele jest sytuacji…No to tyle:) gracias:P

 

Wisielec – modlitwa, medytacja, wizualizacje, kontemplacja, zagłębienie się we własne wnętrze, skłonność do głębokiej analizy, pogodzenie się z losem, wrażliwość emocjonalna, wyciszenie.

Wisielec (odwrócony) – skłonność do nałogów, izolowanie się od ludzi, nerwowy tryb życia, niepokój, załamanie psychiczne, toksyczny wstyd, depresja, melancholia, ucieczka w świat wewnętrzny.

Alla Alicja Chrzanowska “Tarot prosty i skuteczny”

Rada z jednej karty:

Coś takiego zdarzyło się w Twoim życiu, co wywróciło go do góry nogami. Bądź cierpliwy i nie poddawaj się. Ucz się. Nie zastygaj w starych poglądach i przekonaniach. Słuchaj ludzi, ich doświadczeń. Możesz się z tego bardzo dużo dowiedzieć. Bądź uważny na wszelkie uzależnienia, o których myślisz, że mogłyby Ci pomóc w przetrwaniu tego okresu: alkohol, narkotyki, lekarstwa, nadmierna praca i ucieczka w sen. Karta informuje o opóźnieniach w sprawie, o którą pytasz. Życie będzie wymagało od Ciebie teraz dużego poświęcenia. Musisz więc wiedzieć, co tak naprawdę ważne jest w Twoim życiu.

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska “Przepowiednia z jednej karty Tarota”

Blaski: zatrzymanie w życiu, opóźnienie, przewartościowanie, zwrócenie się do świata duchowego poprzez modlitwę czy medytację, wycofanie ze świata materialnego, odłożenie spraw na później, okres czekania na wszystko.

Cienie: ucieczka z rzeczywistości do wnętrza, nadużywanie wszelkich używek zaburzających kontakt z rzeczywistością: alkoholu, lekarstw, narkotyków, rezygnacja, zobojętnienie, zazdrość, zdrada, strach przed utratą wartości materialnych, apatia, kryzys, stagnacja, skłonności masochistyczne, smutek.

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska “Przepowiednia z jednej karty Tarota”

 

XII. Wisielec
Po minięciu karty nr 11, Moc, natrafiamy na Wisielca (nr 12) – i jesteśmy w samym środku najbardziej tajemniczej i mistycznej środkowej części Wielkich Arkanów. Tu właśnie – pomiędzy Mocą a Gwiazdą – tarok wyświetla swoje najbardziej ezoteryczne treści i mówi to, czego nie powie żadna nauka, ideologia ani religia. Te karty opowiadają o wewnętrznym życiu duszy.

Karta nr 12 przedstawia obraz, który poza tarokiem nigdzie nie jest znany. Oto młody mężczyzna – którego głowę otacza aureola – wisi na gałęzi drzewa (lub na szubienicy uczynionej z gałęzi) za nogę głową w dół. Nie widać, aby przy tym cierpiał. Przeciwnie, wygląda, jakby oglądał coś, czego nie widzi nikt prócz niego.

Jedyna znana z mitologii historia, która choć trochę przypomina postać Wisielca, to islandzki mit o Odynie, który powiesił się na gałęzi jesionu i przez siedem dni i nocy wisiał złożony w ofierze samemu sobie, dzięki czemu uzyskał wiedzę o wróżeniu z run. Opowieść ta – jak i obraz Wisielca – jest echem starych praktykach szamańskich, kiedy to szamani poprzez poddanie się cierpieniu, odosobnieniu i stanom bliskim śmierci zyskiwali wiedzę o rzeczach ukrytych, i moce niedostępne dla zwykłych ludzi.

Karta Wisielec zwiastuje ważny etap w życiu duchowym. Wisielec widzi wszystko odwrócone – co znaczy, że zaczynamy dostrzegać świat z odmiennego niż dotąd punktu widzenia; że sprawy dotychczas najważniejsze przestają nas obchodzić, i odwrotnie. Wisielec wisi, zerwał kontakt z ziemią – co oznacza dla tego, kto tę kartę wyciąga, że i on traci kontakt z materialną rzeczywistością, sprawy jedzenia i zarabiania przestają być najważniejsze, a jego stan można nazwać stanem “zawieszenia”. Karta ta zapowiada też taki etap w życiu, kiedy człowiek poznaje rzeczy nowe (gdyż Wisielec ma oczy szeroko otwarte) – ale nie działa.

Karta ta zwykle oznacza, że oto przyszedł moment, kiedy musimy przerwać naszą codzienną gonitwę, wyłączyć się na jakiś czas z czynnego życia, i przyjrzeć się światu na odmiennych zasadach niż dotąd. Wisielec oznacza zatem rewolucję w naszych poglądach na świat i na siebie samego!

Karta ta kojarzy się z ofiarą. Oznacza, że aby iść swoją ścieżką dalej, musimy zatrzymać się i złożyć coś w ofierze. Najczęściej taką ofiarą jest to, że musimy zrezygnować z jakichś swoich celów, do których byliśmy wcześniej bardzo przywiązani.

Karta ta oznacza odwrót od “świata tego”, i zwrócenie się ku światu ducha. Dla ludzi zbyt silnie zanurzonych w codziennej, “gospodarczej” działalności, karta Wisielec może być zapowiedzią sporych przykrości! Bo nie każdy przecież ma ochotę i na wyrzeczenia, i na rozwój duchowy. Wiec również owo “zerwanie związku ze światem materii”, które jest zapisane w tej karcie, może się w życiu wypełnić jako choroba, bankructwo, ograniczenie swobody ruchów, a także niemożność zdecydowania się na cokolwiek.

Ta karta – jak pozostałe ze środka Wielkich Arkanów – ma w sobie coś z silnego lekarstwa. Jeżeli ktoś dojrzał do przyjęcia jej energii, zobaczy nową rzeczywistość. Dla nie przygotowanych, ta sama energia może okazać się niszcząca.

——————————————————————————–

Wisielec
Młody człowiek wisi głową w dół, ale jego twarz nie wyraża cierpienia, lecz zachwyt nad rzeczami, które ujrzał w tej dziwnej pozycji. Karta Wisielec opisuje więc kogoś, kto pozostaje w stanie zawieszenia i oderwania od normalnego rytmu życia. Ale w warunkach oderwania od codzienności inaczej widzimy świat: widzimy rzeczy, z których normalnie nie zdajemy sobie sprawy, albo ich nie dostrzegamy. Karta Wisielec może też ostrzegać, że za chwile twój świat zostanie wywrócony do góry nogami.

Wisielec jako pierwsza karta w rozkładzie:

Twoje problemy nie maja prostych rozwiązań. Tego, co robisz, nie da się kontynuować idąc po prostu krok za krokiem. Pozostajesz w stanie zawieszenia; wszystko jest inaczej niż być powinno. To, co się teraz dzieje, nie jest stanem normalnym, ale wyjątkiem (jakby świat stanął na głowie). Ale obecne położenie daje ci szansę zobaczyć wszystko z nowej perspektywy i odkryć rzeczy, których normalnie nie widzisz.

Wisielec jako karta druga, czyli ta, w której zapisane są ostrzeżenia:

Nic wokół ciebie nie jest pewne. Wszystko może znaczyć cos dokładnie przeciwnego. Cały twój świat może w każdej chwili zostać wywrócony do góry nogami. Konieczna jest przeogromna ostrożność, bo nie masz twardego gruntu pod nogami.

Wisielec jako karta trzecia, mówiąca co robić:

Jeżeli tylko możesz, nie działaj. Nie wykonuj praktycznych kroków. Nie podejmuj decyzji. Dla praktycznego działania ta karta jest bardzo niepomyślnym znakiem. Za to wykorzystaj obecną wyjątkowa sytuację (“sytuację zawieszenia”) do tego, aby dobrze zorientować się w otaczającej cię rzeczywistości, bo teraz widać rzeczy które normalnie były ukryte.

Jako karta czwarta – mówiąca o tych rzeczach z przeszłości, które są mechanicznymi nawykami, obciążeniami i przeszkodami:

Nosisz ze sobą bagaż złych nawyków, które każą ci czekać, pozostawać w stanie zawieszenia i niezdecydowania. Masz nawyk fantazjowania zamiast działać. Czyżbyś chciał całe życie spędzić “chwiejąc się na wietrze”?

Jako karta piąta – twoi partnerzy:

Towarzyszy ci ktoś, kto jest niezdecydowany, niechętny do działania, i jego “zawieszenie” może udzielać się tobie. Karta ta może też oznaczać, że twoje związki są niepewne, chwiejne, że wyniknie z nich cos innego, niż sądzisz.

Jako karta szósta – zbliżająca się przyszłość:

Zajdziesz się w sytuacji “zawieszania” – ważne praktyczne decyzje trzeba będzie odsunąć na później. To, co już teraz się chwieje, jest niepewne, zostanie obalone; możliwe też że dostaniesz nowe informacje, które sprawią, że spojrzysz na świat z zupełnie innego punktu widzenia.

Karta siódma – niespodzianki w przyszłości:

Przyjdą nowe wiadomości, takie których teraz w żaden sposób nie możesz się spodziewać, które biegunowo zmienia twoja sytuację.

Karta ósma – co się na pewno nie zmieni:

Nie zmieni się twoja sytuacja zawieszenia, niezdecydowania, oderwania od życia – to jest silniejsze od ciebie.

Dziewiąta – karta mistrzowskich osiągnięć:

Wisielec w tej pozycji pokazuje, że możliwe są wysokie osiągnięcia w takich dziedzinach, jak abstrakcyjne myślenie, wymyślanie teorii pozornie dalekich od życia, odkrywanie rzeczy, których normalnie nie widać. Karta ta w tej pozycji może też wskazywać na praktykę jogi.

Dziesiąta – karta “ogólnego pożytku”:

Twoje postępowanie da innym czas do namysłu i uchroni przez bezpośrednim naporem życiowych konieczności. (Sytuacja podobna do tej, kiedy np. rodzice ciężko pracują, w zamian za co dzieci mogą się nie martwić o materialne warunki.)

Jedenasta – rzeczy zaczęte i nie skończone; szanse, które “rozwiały się jak dym”:

Była szansa oderwania się od istniejących ograniczeń i konieczności, spojrzenia inaczej na świat – ale to się rozwiało…

Dwunasta – dodatkowe wskazówki do interpretacji:

Zwróć uwagę na wszystko, co każe ci zwlekać i pozostawać w stanie niezdecydowania.

Trzynasta – co dalej?

Czeka cię jeszcze stan oderwania i wyzwolenia od życiowych konieczności, możliwość życia, kiedy się buja w obłokach – ale to jeszcze nieprędko.

o zdrowiu

Wisielec
MoŜliwość uzyskania postępu w leczeniu choroby w przypadku wykorzystania
alternatywnych metod leczenia. Dobre efekty przyniesie medytacja, wizualizacja, afirmacja,
grupy wsparcia, modlitwa, rozmowy z kapłanem; po chorobie konieczność wprowadzenia
kategorycznych zmian w trybie zycia i odŜywianiu; w przypadku kryzysów emocjonalnych
nie naleŜy znieczulać się alkoholem, tabletkami czy narkotykami.

 

W pozycji prostej: opóźnienie, odwlekanie, medytacja, okres oczekiwania.
Odwrócony: ucieczka od rzeczywistości, wszelkie używki- narkotyki i alkohol, rezygnacja, strach przed stratami, apatia, smutek.

Wisielec – pokazuje nam problemy natury umysłowej w tym depresje, nadużywanie leków czy też uzależnienia. Wisielec to również możliwość wystąpienia dolegliwości nerek.
Osoba pokazana tą kartą często nie jest w stanie zauważyć problemu w którym się obecnie znajduje. Często Wisielec pokazuje po prostu choroby typowo umysłowe w tym depresje z których sama osoba wyjść nie potrafi i jest konieczna pomoc terapeuty. Bardzo często przy przeciwstawianiu się Wisielcowi jest pomocna medycyna naturalna, bioenergoterapia, masaże energetyzujące, techniki wizualizacyjne. Należy zachęcić klienta aby poddał się takim terapiom gdyż w znaczący sposób pomogą one we wzmocnieniu energetycznym ciała i duszy a z tym powrocie do równowagi pierwotnej organizmu.

Piotr Górski ,,Tarot a zdrowie”

 

Wisielec

Osoba, którą symbolizuje Wielki Arkan XII: jest tym, kto chce, ale nie może (nie umie) zmienić swojego losu.
Karta odwrócona: ofiara sytuacji. Nerwicowiec. Materialista.
Cech charakteru: smutek, żal, melancholia. Brak zdecydowania. Wewnętrzna aktywność. Mądrość. Zdolności adaptacyjne. Samolubstwo.
Karta odwrócona: błędne wnioski. Lękliwość. Bierność. Nieufność. Uleganie złudzeniom. Chwiejność.
Sytuacja albo sprawa: “zawieszenie”, wymuszona przerwa w działaniu. Przeszkody. Uciążliwość. Poczucie izolacji. Konieczność zaakceptowania losu. Rozwój duchowy. Wyrzeczenia. Kłopoty. Niespełnione nadzieje.
Karta odwrócona: brak spokoju. Bezproduktywna szarpanina. Zdrada. Porażka. Znużenie. Uwięzienie. Upadek. Uwikłanie się. Stagnacja.
Zdrowie: problemy z ciśnienie i krążeniem.
Karta odwrócona: osłabienie. Długa choroba.
Miłość: samotność. Niespełnienie. Lęk przed zmianą. Powtarzalność reakcji i relacji.
Karta odwrócona: zdrada. Niemożność odejścia od kogoś, kto Cię krzywdzi.
Praca: ciężki, jałowy trud. Mało płatna, monotonna praca. W przyszłości szansa na usamodzielnienie się.
Karta odwrócona: Konieczność ciągłych ograniczeń. Bieda.
Karma: obecne trudności stanowią twoją lekcję karmiczną. Przepracuj ją świadomie i mądrze.
Karta odwrócona: ponowne karmiczne długi. Przepracowanie ich jest możliwe, ale zajmuj całe lata.
Rada: zastanów się czemu służą opóźnienia. Daj się prowadzić własnej nieświadomości. Nie rób nic na siłę.
Gdy karta Cię przyciąga: z ufnością oczekuj nadejścia tego, co stwarzasz w własnym umyśle. Zasłużyłaś na zmiany
Gdy karta Cię odpycha: czujesz się osaczona. Szamoczesz się bez planu. Poszukaj drogi. Wyzwolenie na pewno nadejdzie.

Karta Wisielca symbolizuje człowieka, który zapewne powiedziałby o sobie, że „żyje jak w klatce”, po czym z rozpaczą zapytał: i co ja mam teraz zrobić?!…Niestety, nie zna odpowiedzi. Ce****e go pasywna postawa wobec losu. Od dawna męczy się i miota wewnętrznie, ale z tej szarpaniny nie wynika nic konstruktywnego. Dojmującym stanem psychicznym Wisielca jest rezygnacja. Zaakceptował beznadzieję i – często – brak miłości. Dlatego bywa smutny i pozwala się źle traktować. Jeżeli jest zdradzany – ignoruje bądź przemilcza oczywiste fakty. Ten etap swoistego zawieszenia potrwa jeszcze przez jakiś czas. Na razie okoliczności nie sprzyjają realizacji zamierzeń, niemniej trzeba uczciwie przyznać, że Wisielec nie jest na nie gotowy. Załatwienie spraw, jakie ułatwiłyby mu wyjście z dołka, odkłada na później z lęku, apatii oraz niedostatku wiary we własne siły. Ponadto dźwiga na sobie obciążenia z dzieciństwa, a także nieprzepracowane problemy karmiczne. Psychiczny ból uśmierza alkoholem, prochami albo wycieczką w wirtualny świat. Jeżeli walczy, to w borykanie się z przeciwnościami wkłada mnóstwo wysiłku, natomiast efekty jego zmagań są naprawdę znikome.
Próby kontaktu z płcią przeciwną biorą się z chęci zapomnienia o zmartwieniach lub ucieczki przed kłopotami. W jego/jej życiu nie ma jeszcze miejsca na miłość, czego dowodzi m.in. blokada seksualna. Może umawiać się na randki, lecz brak w nim ognia. Nowy partner/ka zostanie obsadzony w roli plastra na zranione serce. Wisielec zacznie mu się wypłakiwać i marzyć, że ten ktoś w cudowny sposób weźmie go i zabierze do siebie. A potem milcząco zrzuci na niego odpowiedzialność za niepowodzenie. W związek z Wisielcem możesz się zaangażować uczuciowo pod warunkiem, że dzięki terapii, medytacji ewentualnie afirmacjom dojrzał wreszcie do zmian.

Karta odwrócona
Ucieka w chorobę. Czerpie cichą satysfakcję z własnego poświęcenia, jest dumny z siebie jako ofiary. Czasami miota nim bezproduktywna zazdrość. Wszechstronne zahamowania mogą trwać nawet do końca życia.

 

Wisielec – Związek jest w stanie rozkładu;
Wyprowadzasz się od mężczyzny, którego skostniały styl życia przestał ci odpowiadać;
Koniec pewnej fazy romansu, w którym mogłabyś się głębiej zaangażować;
Będziesz musiała całkowicie się dla niego poświęcić;
Czekasz, co związek może przed tobą odkryć;
Tracisz nadzieję na prawdę w związku;
Zacieśniacie wasze więzi oparte o powinowactwo dusz;
Miłość bez dotrzymywania wierności lub z obowiązku;
Pożegnanie z mężczyzną, którego romantyczne ideały nie pasują do twoich;
Ktoś będzie musiał pójść na kompromis, jeśli wasz związek ma funkcjonować;
Będziesz musiała zrezygnować z kogoś lub czegoś, co bardzo cenisz, ponieważ twój mężczyzna nie aprobuje twojego zaangażowania;
Twoje całkowite poświęcenie innej osobie umożliwia ci uwolnienie się od własnych egoistycznych nawyków;
Jesteś w stanie zaoferować mężczyźnie bezwarunkową miłość, co jest wynikiem wyrozumiałości i mądrości
Nancy Shavick – Tarot a miłość i przyjaźń

Wisielec

Jako dobra rada:
Nie próbuj trzymać się kurczowo starego. Tylko przez odwrót, przez zmianę punktu widzenia i całkowicie nowy sposób postrzegania będzie możliwe coś nowego.

Jako ostrzeżenie:
Uleganie zwątpieniu, rezygnacja z siebie i kurczowe trzymanie się przeszłości nie ma żadnego sensu.

Jako karta dnia:
Dziś Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Albo będziesz z czymś zwlekał, o co tak czy owak już od dłuższego czasu zabiegasz, albo sprawa zatrzyma się niespodziewanie, choć nawet nie brałes tego pod uwagę. Nie próbuj usilnie uwolnić się od takich problemów. To sprawi tylko, że staną się jeszcze bardziej zagmatwane. Być może wystarczy, jeśli zmienisz swój punkt widzenia, żeby zobaczyć całośc w zupełnym świetle. Jeśli to nie pomoże, chcąc nie chcąc, musisz ponieść ofiarę, po czym przyjdzie postęp w sprawie.

Jako karta na rok:
Ten rok będzie punktem zwrotnym w Twoim życiu. Zagalopowałeś się w ślepy zaułek i musisz chcąc nie chcąc zawrócić. Jeśli masz uczucie, że utkwiłeś w beznadziejnej sytuacji, nie pozwól się “powiesić”, bo to pogłębi jeszcze bardziej ów kryzys. Równie niewiele pomoże wymuszanie zmian wszelkimi możliwymi środkami. To jest jak ruchome piaski, im bardziej próbujesz z nich wyjść, tym wchodzisz głębiej. Chodzi o to, że potrzebujesz więcej cierpliwości, zdecydowania, gotowości poświęcania starych przyzwyczajeń i zastanowienia się nad problemem tak długo, aż jego rozwiązanie stanie się jasne i oczywiste. To jest zupełnie proste. Ale takie rzeczy uświadamiamy sobie zwykle po tym, jak znajdziemy juz te rozwiązania.

H.Banzhaf – Klucze do tarota

 

II WISIELEC
Tu widzimy młodzieńca, który wisi uwiązany za jedną nogę i świat ma odwrócony do góry nogami.

A więc widzi wszystko z innej perspektywy. Nie ma na jego twarzy ani śladu bólu ani też żadnego grymasu, który byłby dowodem na to, że wisielec cierpi. Przeciwnie, twórcy tarota czasem dodają tutaj fujarkę na której gra. Nigdzie się nie spieszy a cała karta emanuje jakby jednym wielkim spokojem. Jeśli pytamy o konkretną sprawę a wypadnie nam Wisielec to znak to niechybny, że cała sprawa albo stoi w miejscu albo dużo wody jeszcze upłynie zanim ją załatwimy. W odniesieniu do naszego świata wewnętrznego – duchowego oznacza, że sprawy tego świata przestaną nas na jakiś czas dotyczyć, być może pochłonie nas coś co da nam zupełnie inne spojrzenie na wszystko co nas otacza. W praktyce utożsamiany jest wisielec często z chorobą, naszą lub czyjąś przez którą nabierzemy dystansu do wielu spraw.

 

Wisielec a…
Miłość: okres blokad w rozwoju miłości, kryzys, brak porozumienia, rezygnacja, apatia, konieczność wprowadzenia zmian, konieczność przewartościowania
Przyjaźń: zawieszenie starych przyjaźni i otworzenie się na nowe, niechęć do kontaktów, spotkań
Zawód: chęć zmiany pracy, wszelkie ważne sprawy potrzebują czasu, konieczność wykazania ogromnej cierpliwości. Oczekiwanie na wszelkie decyzje, życie w niepewności
Pieniądze: utrata pieniędzy, przegrana, nie należy inwestować pieniędzy w żadne podejrzane interesy
Zdrowie: możliwość uzyskania postępu w leczeniu choroby w przypadku skorzystania z alternatywnych metod leczenia; dobre efekty przyniesie medytacja, wizualizacja, afirmacja, grupy wsparcia, modlitwa, rozmowy z kapłanem; po chorobie konieczność wprowadzenia kategorycznych zmian w trybie życia i odżywianiu; w przypadku kryzysów emocjonalnych nie należy “znieczulać” się alkoholem, tabletkami czy narkotykami

Źródło: “Vademecum Tarota” B. Antonowicz – Wlazińska

Dla biznesmenów Wisielec w prostym położeniu to najczęściej rada, że nadszedł czas na rozszerzenie działalności o nowe formy biznesu. Jeśli jest on odwrócony, to jedno z dwóch: albo firma jest bogata i ma mocną pozycję, a w takim wypadku należy dążyć do utrzymania tego stanu rzeczy i nie wolno niczego zmieniać nawet na jotę we wcześniej zawartych umowach (dzięki temu osiągnie się sukces), albo jest to maleńka firma, która dużo ryzykuje. W tym drugim wypadku lepiej od razu zdać się na “miłosierdzie zwycięzcy”, to znaczy tego, kto przyszedł pierwszy i zaproponował konkretną sumę pieniędzy za jej przejęcie.

Źródło: ” Podstawy Tarota ” Jewgienij Kolesow

 

RADA Z JEDNEJ KARTY;
Bez względu na to,jakiego obszaru Twojego życia dotyczy ta karta,musisz wziąć nerwy na postronki i wykazać największą cierpliwość.Najdrobniejsze bowiem sprawy mogą wymagać kilkakrotnego podchodzenia do ich załatwienia.Możesz odczuwać w związku z tym okresy wzmożonego gniewu na wszystko i wszystkich,upatrując tam przyczyn swojego niepowodzenia i pecha.Wykorzystaj lepiej ten czas do zajrzenia w siebie,dokonania przeglądu aktualności poglądów,przekonań,systemu wartości.Więcej na tym skorzystasz,bo i tak w niczym nie przyspieszysz zmian,na jakie przygotowuje Cię los…Twój własny,a nie sąsiada.Nie podejmuj żadnych decyzji o zerwaniu związków,przyjaźni czy znajomości.Możesz żałować takiej decyzji,gdyż po jakimś czasie może się okazać,że podjąłeś ją niesłusznie,w gniewie czy złości.

źródło;Vademecum Tarota Barbara Antonowicz-Wlazińska

Karta oznacza odcięcie się od świata,brak aktywności,rezygnację z rozwiązania problemów życiowych i zdanie się na pomoc innych.To też olśnienie,widzenie sprawy z innej strony,a zarazem metodyczność,planowanie i osiągnięcie szczytu kariery zawodowej.Obok niekorzystnych kart określa stan melancholii,marazmu,smutku,który bardzo często wynika z niespełnionej miłości.Karta w negatywie oznacza przeszkody,zwłokę,nierealne plany i narkomanię spowodowaną nerwowym trybem życia,niezadowolenie ze swojego statusu społecznego i zawodowego.To karta niespełnionej miłości i zdrady,karta samobójcy,karta osoby,która osiągnęła szczyty w karierze zawodowej,ale musi zacząć od nowa.Oznacza zdradę,opóźnienie,lawiranta życiowego.

Źródło”JASNOWIDZENIE W INTERPRETACJI KART TAROTA” Piotr Gońciarz.

 

XII Wisielec
przeszkody, zwłoka, olśnienie, zobaczyć spawy z innej strony
źródło:Kursy tarota – bezpłatny samouczek – wróżka wróżki wróżby tarot horoskop magia czary los przeznaczenie

+ korzystna zmiana, dobry los, aktywność, zdrowie, nowy cykl, przezwyciężenie niesprzyjających okoliczności, powodzenie, wygrana, szczęśliwy traf
– nieoczekiwane odwrócenie się na gorsze, przeciwności, osłabienie sił, przegrana, niepowodzenia, kłopoty, problemy seksualne, pech

źródło:Strona Domowa

“Ta karta w rozkładach prognostycznych zawsze zapowiada opóźnienia czasowe w realizacji przepowiedni. To karta przeżyć wewnętzrnych, emocji, które odczuwamy na głębokich poziomach, poznania siebie. Wskazuje na czas, który trzeba poświęcić sobie, czasami nawet postawić dotychczasowy świat i wyznawane zasady na głowie, dokonać radyklanych zmian, ale w swoim wnętrzu. Owszem, jeśli się tego dokona, to i świat zewnętrzny ulegnie zmianie zgodnie z prawem fizyki – “Jest akcja, jest reakcja”, ale do tego dochodzi w następnej karcie Śmierć. Zmiany te jednak nie są możliwe, bez prawidłowego przejścia karty Wisielca. Chcę też podkreślić, że w naszych czasach nieustannego i często niczym nieuzasadnionego pośpiechu, znalezienie czasu dla siebie, na przemyślenia, refleksje, zastanowienie się nad sobą, swoim wnętrzem, swoimi emocjami jest konieczne.
Wisielec to też modlitwa, medytacja, kontemplacja. Warto się zastanowić, czy umiemy się modlić. Nie klepać zdrowaśki, a modlić się z głębi serca, rozmawiać z Bogiem, prosić go o Łaskę i Miłosierdzie. A czy jeśli nasze modliwty zostają wysłuchane, czy umiemy być wdzięczni? Tak prawdziwie, z głębi duszy?
Niestety, rzadko tak się realizuje ta karta w naszych czasach. Częściej wskazuje na różne uzależnienia od środków zmieniających świadomość, w tym także od telewizji i innych środków masowego przekazu. Bardzo trafnie pokazuje to karta Wisielca z talii Zodiak Tarot”

źródło:Ezoteryka i ja: Wisielec

XII Wisielec Le Pendu
Karta dwunasta Wielkich arkan przedstawia młodego mężczyznę z rękami założonymi z tyłu i jedną nogą zgiętą w kolanie, wiszącego na sznurze, przywiązanego za stopę do poprzeczki, rozpiętej między dwoma pętami przyciętych drzew. Oznacza koniec starego a początek nowego cyklu, przypomina bowiem nieco dziecko w łonie matki, czekające na chwilę porodu i odcięcia pępowiny.
Wisielec powstrzymuje się dobrowolnie od kontaktów z otoczeniem i zachowuje neutralność wobec świata zewnętrznego, na który patrzy z pozycji wiecznego opozycjonisty.
Niegdyś powieszenie za nogi było tradycyjną karą dla zdrajców. Często malowano Wisielca trzymającego dwie sakiewki, co może stanowić aluzję do srebrników Judasza. W klasycznej talii Tarota marsylskiego, narysowane guziki symbolizują pieniądze wysypujące się z kieszeni.
Druga interpretacja, to znana z mitologii historia Odyna, który powiesił się na gałęzi jesionu, przez siedem dni i nocy wisiał tak, dzięki czemu uzyskał wiedzę o wróżeniu z run.
Znaczenie ogólne
Zwiastuje ważny etap w życiu duchowym. Wisielec widzi wszystko odwrócone, co oznacza, że zaczynamy dostrzegać świat z odmiennego niż dotąd punktu widzenia, że sprawy dotychczas najważniejsze przestają nas obchodzić, i odwrotnie.
Karta ta kojarzy się z ofiara. Oznacza, że aby iść swoją ścieżką dalej, musimy zatrzymać się i złożyć coś w ofierze. Najczęściej tą ofiara jest to, że musimy zrezygnować z jakiś celów, do których byliśmy wcześniej bardzo przywiązani.
Zapowiada dłuższy okres stagnacji, którą trzeba cierpliwie znieść, aby nie przysporzyć sobie niepotrzebnego bólu, stresu. Związek partnerski, w którym jest się tym trzecim, niemającym szansy na wspólnotę oficjalną z ukochaną osobą, uczucie platoniczne.
Ogólne znaczenie karty w pozycji negatywnej:
Karta w tej pozycji pokazuje osobę szarpiącą się w bardzo niewygodnej dla niej pozycji i sytuacji życiowej, bezradną, sfrustrowaną, niemożność odcięcia się od nieprzyjemnych ludzi.
Ustawienie postaci
Jego skrzyżowane nogi mówią o wytrwałości lub bierności w cierpieniu, i aktywność wewnętrzną.

źródło: mój komputer

XII(12) Wisielec – Karta ta zwykle oznacza, że oto przyszedł moment, kiedy musimy przerwać naszą codzienną gonitwę, wyłączyć się na jakiś czas z czynnego życia, i przyjrzeć się światu na odmiennych zasadach niż dotąd. Wisielec oznacza zatem rewolucję w naszych poglądach na świat i na siebie samego!, może ostrzegać, że za chwile twój świat zostanie wywrócony do góry nogami.

Opóźnienia, okres czekania, zawieszenia w sprawach, o które pytamy, brak motywacji do działania. Może wskazywać na osobę, która jest bierna, nie podejmuje działań, tylko czeka, na to, jak potoczą się sprawy. Czas rozmyślania, planowania, patrzenia na świat z zupełnie innej strony, ucieczka w świat myśli, analizowanie pewnych spraw, przy jednoczesnym braku działań, szukanie nowych koncepcji. Karta oznacza również konieczność poświęcenia czegoś, rezygnacji z pewnych celów, wyrzeczenia, wyciszenie, izolacja.

zatrzymanie w życiu, opóźnienie, przewartościowanie, zwrócenie się do świata duchowego poprzez modlitwę czy medytację, wycofanie ze świata materialnego, odłożenie spraw na później, okres czekania na wszystko.

Karta Wisielec zwiastuje ważny etap w życiu duchowym. Wisielec widzi wszystko odwrócone – co znaczy, że zaczynamy dostrzegać świat z odmiennego niż dotąd punktu widzenia; że sprawy dotychczas najważniejsze przestają nas obchodzić, i odwrotnie. Wisielec wisi, zerwał kontakt z ziemią – co oznacza dla tego, kto tę kartę wyciąga, że i on traci kontakt z materialną rzeczywistością, sprawy jedzenia i zarabiania przestają być najważniejsze, a jego stan można nazwać stanem “zawieszenia”.

A więc widzi wszystko z innej perspektywy. Nie ma na jego twarzy ani śladu bólu ani też żadnego grymasu, który byłby dowodem na to, że wisielec cierpi. Przeciwnie, twórcy tarota czasem dodają tutaj fujarkę na której gra. Nigdzie się nie spieszy a cała karta emanuje jakby jednym wielkim spokojem. Jeśli pytamy o konkretną sprawę a wypadnie nam Wisielec to znak to niechybny, że cała sprawa albo stoi w miejscu albo dużo wody jeszcze upłynie zanim ją załatwimy.

W odniesieniu do naszego świata wewnętrznego – duchowego oznacza, że sprawy tego świata przestaną nas na jakiś czas dotyczyć, być może pochłonie nas coś co da nam zupełnie inne spojrzenie na wszystko co nas otacza. W praktyce utożsamiany jest wisielec często z chorobą, naszą lub czyjąś przez którą nabierzemy dystansu do wielu spraw.

Karta ta zapowiada też taki etap w życiu, kiedy człowiek poznaje rzeczy nowe ale nie działa. Niemożność uzyskania harmonii i spokoju, ciężka, nie satysfakcjonująca praca, niski status społeczny spowodowany mało ambitnym zajęciem.

Miłość: okres blokad w rozwoju miłości, kryzys, brak porozumienia, rezygnacja, apatia, konieczność wprowadzenia zmian, konieczność przewartościowania

Przyjaźń: zawieszenie starych przyjaźni i otworzenie się na nowe, niechęć do kontaktów, spotkań

Zawód: chęć zmiany pracy, wszelkie ważne sprawy potrzebują czasu, konieczność wykazania ogromnej cierpliwości. Oczekiwanie na wszelkie decyzje, życie w niepewności

Pieniądze: utrata pieniędzy, przegrana, nie należy inwestować pieniędzy w żadne podejrzane interesy

Działalność i towarzystwo, które nie tylko nie dają satysfakcji, ale i bardzo nas nudzą. Zmiany, które rujnują nasze układy, ale są korzystne i oczyszczające, bo płyną z naszego wnętrza.

Zatrzymanie, akumulacja, odosobnienie – zatrzymanie to może być spowodowane chorobą a może oznaczać również dobrze potrzebę zmiany punktu widzenia, nabycie nowej świadomości, potrzebę poświęcenia się, moment medytacji, okres wyczekiwania.
__________________________________________________ _____
CZAS – grudzień żywioł ziemi

ZDROWIE: choroby psychiczne, autyzm, psychozy, paranoje, uzależnienia od używek – alkohol, narkotyki, lekomania, delirium, prognozuje wszelkie zaburzenia świadomości i równowagi poprzez stany pochodzenia parapsychicznego

Zdrowie: możliwość uzyskania postępu w leczeniu choroby w przypadku skorzystania z alternatywnych metod leczenia; dobre efekty przyniesie medytacja, wizualizacja, afirmacja, grupy wsparcia, modlitwa, rozmowy z kapłanem; po chorobie konieczność wprowadzenia kategorycznych zmian w trybie życia i odżywianiu; w przypadku kryzysów emocjonalnych nie należy “znieczulać” się alkoholem, tabletkami czy narkotykami
__________________________________________________ ______
Symbolizuje + blokadę, zwłokę , moment zatrzymania który może nam dać korzyść aby pogłębić swoje projekty. Często oznacza, że to nie jest właściwy moment na podejmowanie decyzji, spokój, wyciszenie, odpoczynek, rehabilitacja, poświęcenie się, dobra koncentracja, zaduma, snucie planów, umiejętność zmiany perspektywy, okres czekania, afirmacja, modlitwa, medytacja,
__________________________________________________ ______
Pozycja odwrócona – brak możliwości wyboru, chowanie czegoś, brak odpoczynku, robienie dla kogoś nie dla siebie i swojej przyjemności – poświecenie, nadużywanie używek alkoholu, śpiączka, nieświadomość, lenistwo, odpływanie w świat fantazji, środki uspokajające, przymusowe zatrzymanie, niemożność wyjścia z sytuacji, posiadanie złych informacji

Niespełnione pragnienia, apatia, zniechęcenie, zmęczenie, które nie pozwala działać, spadek kondycji psychofizycznej, ucieczka w nałogi, zaburzony kontakt z rzeczywistością, rezygnacja z celów, wyraźny spadek motywacji, smutek, pozostawanie w martwym punkcie, niemożność wybrnięcia z trudnych sytuacji, życie iluzjami, snucie nierealnych planów, zdecydowany brak działania, aktywności, bierność. W skrajnych przypadkach może oznaczać również myśli samobójcze, odcięcie od świata, poczucie wyalienowania, depresja, nieodwzajemniona miłość.
__________________________________________________ _____
NIEKTÓRE POWIĄZANIA:

Wisielec + Świat -(jeśli z Magiem: duża elastyczność umysłu), zamknięcie w swoim świecie, siedzenie w domu, marzenia o innych krajach
Wisielec + Gwiazda czekanie na pozytywny rozwój sytuacji, nadzieja na poprawę, dochodzenie do siebie, zdrowienie, dobry humor, dobre przeczucia które się sprawdzą
Wisielec + Cesarz -zdanie na łaskę kogoś, (jeśli ze Sprawiedliwością – czekanie na odpowiedź z urzędu), obmyślanie strategii działania, poczucie bezpieczeństwa
Wisielec + Księżyc -sen, odlot w marzenia, nierealność, wizjonerstwo, środki psychoaktywne, niejasność sytuacji, nic nie jest do końca pewne, można tylko snuć domysły

__________________________________________________ ______
Rada z jednej karty:

Coś takiego zdarzyło się w Twoim życiu, co wywróciło go do góry nogami. Bądź cierpliwy i nie poddawaj się. Ucz się. Nie zastygaj w starych poglądach i przekonaniach. Słuchaj ludzi, ich doświadczeń. Możesz się z tego bardzo dużo dowiedzieć. Bądź uważny na wszelkie uzależnienia, o których myślisz, że mogłyby Ci pomóc w przetrwaniu tego okresu: alkohol, narkotyki, lekarstwa, nadmierna praca i ucieczka w sen. Karta informuje o opóźnieniach w sprawie, o którą pytasz. Życie będzie wymagało od Ciebie teraz dużego poświęcenia. Musisz więc wiedzieć, co tak naprawdę ważne jest w Twoim życiu.

Jako dobra rada:
Nie próbuj trzymać się kurczowo starego. Tylko przez odwrót, przez zmianę punktu widzenia i całkowicie nowy sposób postrzegania będzie możliwe coś nowego.

Jako ostrzeżenie:
Uleganie zwątpieniu, rezygnacja z siebie i kurczowe trzymanie się przeszłości nie ma żadnego sensu.

Jako karta dnia:
Dziś Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Albo będziesz z czymś zwlekał, o co tak czy owak już od dłuższego czasu zabiegasz, albo sprawa zatrzyma się niespodziewanie, choć nawet nie brałeś tego pod uwagę. Nie próbuj usilnie uwolnić się od takich problemów. To sprawi tylko, że staną się jeszcze bardziej zagmatwane. Być może wystarczy, jeśli zmienisz swój punkt widzenia, żeby zobaczyć całość w zupełnym świetle. Jeśli to nie pomoże, chcąc nie chcąc, musisz ponieść ofiarę, po czym przyjdzie postęp w sprawie.

Jako karta na rok:
Ten rok będzie punktem zwrotnym w Twoim życiu. Zagalopowałeś się w ślepy zaułek i musisz chcąc nie chcąc zawrócić. Jeśli masz uczucie, że utkwiłeś w beznadziejnej sytuacji, nie pozwól się “powiesić”, bo to pogłębi jeszcze bardziej ów kryzys. Równie niewiele pomoże wymuszanie zmian wszelkimi możliwymi środkami. To jest jak ruchome piaski, im bardziej próbujesz z nich wyjść, tym wchodzisz głębiej. Chodzi o to, że potrzebujesz więcej cierpliwości, zdecydowania, gotowości poświęcania starych przyzwyczajeń i zastanowienia się nad problemem tak długo, aż jego rozwiązanie stanie się jasne i oczywiste. To jest zupełnie proste. Ale takie rzeczy uświadamiamy sobie zwykle po tym, jak znajdziemy juz te rozwiązania.
__________________________________________________ ______
Osoba, którą symbolizuje Wielki Arkan XII: jest tym, kto chce, ale nie może (nie umie) zmienić swojego losu.
Karta odwrócona: ofiara sytuacji. Nerwicowiec. Materialista.
Cech charakteru: smutek, żal, melancholia. Brak zdecydowania. Wewnętrzna aktywność. Mądrość. Zdolności adaptacyjne. Samolubstwo.
Karta odwrócona: błędne wnioski. Lękliwość. Bierność. Nieufność. Uleganie złudzeniom. Chwiejność.
Sytuacja albo sprawa: “zawieszenie”, wymuszona przerwa w działaniu. Przeszkody. Uciążliwość. Poczucie izolacji. Konieczność zaakceptowania losu. Rozwój duchowy. Wyrzeczenia. Kłopoty. Niespełnione nadzieje.
Karta odwrócona: brak spokoju. Bezproduktywna szarpanina. Zdrada. Porażka. Znużenie. Uwięzienie. Upadek. Uwikłanie się. Stagnacja.
Zdrowie: problemy z ciśnienie i krążeniem.
Karta odwrócona: osłabienie. Długa choroba.
Miłość: samotność. Niespełnienie. Lęk przed zmianą. Powtarzalność reakcji i relacji.
Karta odwrócona: zdrada. Niemożność odejścia od kogoś, kto Cię krzywdzi.
Praca: ciężki, jałowy trud. Mało płatna, monotonna praca. W przyszłości szansa na usamodzielnienie się.
Karta odwrócona: Konieczność ciągłych ograniczeń. Bieda.
Karma: obecne trudności stanowią twoją lekcję karmiczną. Przepracuj ją świadomie i mądrze.
Karta odwrócona: ponowne karmiczne długi. Przepracowanie ich jest możliwe, ale zajmuj całe lata.
Rada: zastanów się czemu służą opóźnienia. Daj się prowadzić własnej nieświadomości. Nie rób nic na siłę.
Gdy karta Cię przyciąga: z ufnością oczekuj nadejścia tego, co stwarzasz w własnym umyśle. Zasłużyłaś na zmiany
Gdy karta Cię odpycha: czujesz się osaczona. Szamoczesz się bez planu. Poszukaj drogi. Wyzwolenie na pewno nadejdzie.

________
Źródła :Alla Alicja Chrzanowska “Tarot prosty i skuteczny”
Taraka: Astrologia, szamanizm, warsztaty, Słowianie. Nowości
Źródło – strona internetowa: Strona główna – Tarot – Arkana Małe
Źródło: “Sekrety Małych Arkanów Tarota” Dorota Maria Słowikowska
Alla Alicja Chrzanowska “Tarot prosty i skuteczny”
kurs Tarota- ESKK
Alla Alicja Chrzanowska& Andrzej Piotr Załęski ” Tarot a zdrowie”

XII – WISIELEC

ISTOTA ZAGADNIENIA:
zycie w zawieszeniu,nowe perspektywy,poswiecenie,porzucenie
Wisielec przynosi nam szczegolny prezent:mozemy nasze spojrzenie
na zycie obrocic o 180 stopni.Mozemy rowniez, duza porcje przeszlosci,
ktora nas do teraz paralizowala zrzucic ,jak niepotrzebny bagaz.
Aby to osiagnoc musimy sie calkowicie wyciszyc,odciac od materii.
Mozemy tez zobaczyc nas samych,z zupelnie innego punktu widzenia, jak obchodzimy sie z naszymi problemami,klopotami,nawet jak bardzo
moze nam zalezec na tym ,aby tych problemow nie utracic.

INSPIRACJA

Caloksztalt zycia ofiaruje nam zawsze,wyzsza wiedze i milosc ktora,
najlepiej sluzy wszystkim bioracym w nim udzial.
Powinnismy przyjac postawe odkrywcy i z tej pozycji podejsc do
naszych sytuacji zyciowych.Jezeli otworzymy sie na n o w e to
mozemy przezyc nowy punkt widzenia na nas samych i na zobaczenie
naszego swiata,co jest niecodzienne i podniecajace.
“Ja pozostawiam moje stare postawy i przyzwyczajenia i rozwazam
moje zycie calkiem na nowo.”

STACJA PODROZY DUCHOWEJ

Uczymy sie poznawac (czesto bez wlasnej ochoty) nie znane nam do tej
pory sposoby widzenia swiata,procesy myslowe i wartosciowanie,
ktore wczesniej do nas w ogole nie pasowaly.Zapoznanie sie z tym
procesem juz teraz,przyda sie nam bardzo w przyszlosci.

KARTA ROKU

W tym roku chodzi o to abys “obstawanie przy swoim” dostroil do
kierunku rozwoju calosci i aby to dzialalo w harmoni.
Ustapic,pozwolic sobie na poruszenie swego serca.

KARTA PARTNERSTWA:

Ciekawy zwiazek,w ktorym nie ma sensu,bazowac i zatrzymywac
starych struktur,albo przezytych juz wzorow zyciowych.
Zamiast tego istnieje szansa, zawsze swobodnie(wolnym)sie spotkac.

WISIELEC A ASTROLOGIA

Planeta Neptun:planeta wizji i iluzji laczy sie z Wisielcem.
Wlasnie dlatego ,ze ktos na tej karcie swiat i swoje zycie
musi obserwowac i rozwazyc z calkiem innej perspektywy,
bo swiat jakby stanol na glowie.
Neptun ma doczynienia z skarbnica pamieci,w ktorej
zapisala sie przeszlosc czlowieka.Do tych wspomnien
i przezyc,ktore przyszly z poprzedniego wcielenia,dodawane sa
wspomnienia i przezycia z biezacego zycia i to wszystko razem
wziete wywiera silny wplyw na poglady,przekonania,swiatopoglad
i zachowanie czlowieka i to znacznie silniejszy niz sie jemu wydaje,
jako ze jest to wplyw niezauwazalny,spontaniczny”podwodny”
i nastepuje bez aktywnego udzialu danej osoby.
Darami neptuna sa takze miedzy innymi druga twarz,trzecie oko
i szosty zmysl.Neptun zawsze dziala w sposob nieuchwytny,a nawet
tajemniczy,dajac sile nie uznajaca zadnych duchowych ograniczen.

NUMEROLOGIA A ARKAN WISIELCA:

Liczba 12(3×4=12)to wysycenie duchem(3)materii;przenikanie swiata
duchowego do swiata materialnego.Jest to ostatnia liczba cyklu (dwana-
-scie miesiacy roku,dwanascie znakow zodiaku,dwunastu apostolow,
w Biblii i w chrzescijanskim symbolicznym mysleniu-chrzescijanstwo to
religia dwunastego znaku zodiaku:znaku Ryb-jest symbolem doskonalosci
i kompletnosci.W alchemi jest liczba symboliczna, zawiera bowiem w sobie
az cztery dzielniki(zywioly)i trzy podstawowe alchemiczne zasady(sol,siarke,
rtec).Jest to liczba swieta i zwykle szczesliwa,symbolizujaca spelnienie( miedzy
innymi dlatego,ze jest podzielna przez 1,2,3,4,6,12),choc zmuszajacy do
wycofania sie.Jest tez symbolem swietosci,zbawienia,harmonii,milosci,laski
lagodnosci,umiarkowania,…radsci,cierpliwosci ,cierpienia.

KAMIEN(Mineraly)-niebieski fluoryt,kostka pyrytu
KOLORY – kolor lodu,wody,chmor

PYTANIA DO NASTEPNEGO KROKU:

1. Czy istnieje cos przeciwko czemu sie bronisz albo walczysz?
2. Czujesz,ze zawedrowales w slepa uliczke i musisz sie
zatrzymac?
3. W jakich elementach zycia albo przeciwko jakim ludziom
pomogloby ci miec nowe spojzenie?

Zrodlo:H,Rekus -Numerologia
Hrabia Sergiej A.Wronski -Astrologia Klasyczna
Gerd B. Ziegler -Tarot für alle – tlumaczenie wlasne

“(…) Wisielec oznacza, że ugrzęźliśmy w miejscu i tkwimy w kłopotach. Po dokładniejszym rozpatrzeniu sytuacji okaże się jednak, że w zewnętrznym bezruchu wymuszonego spokoju znajdziemy-poprzez bardzo wnikliwe zrozumienie- zarówno konieczność jak i okazję do zmiany światopoglądu. W ten sposób dotrzemy do zwrotnego punktu w życiu. Pasywność, na którą jesteśmy w tej fazie skazani, objawiać się może w postaci choroby, na którą faktycznie często wskazuje ta karta.(…)

W życiu zawodowym– karta ta oznacza przede wszystkim stagnację i przez to znaczne opóźnienie, jeśli nie całkowicie uniemożliwienie, wprowadzenia w życie naszych planów. Realizacja projektów zacznie kuleć, nie otrzymamy awansu, poszukiwanie nowego miejsca pracy okaże się bezskutecznie, nie można będzie zrealizować ważnych planów. Przy tym wszystkim ten stan bezruchu bardzo rzadko jest nagłą niespodzianką. Poprzedzają go pewne symptomy. Początkowo są to uciążliwe, opóźniające prace drobiazgiem które nas co prawda irytują, ale nie są traktowane poważnie. Dopiero ich suma opóźnia coraz bardziej rozwój zawodowy, aby doprowadzić w końcu do zastoju. Zarówno upór jak i agresywne, forsowne działania okazują się nieskuteczne. Jedynym wyjściem z sytuacji jest głębokie zrozumienie, że zabłądziliśmy. Dopiero to w połączeniu z gotowością do zmiany myślenia(nawet przekwalifikowania się) stwarza realną szanse na pokonanie trudności. Często, wspomniane już, niedostrzegane drobiazgi mogą doprowadzić nas do właściwego rozpoznania.

Na poziomie świadomości Wisielec także może być znakiem kryzysu. Zabrnęliśmy w ślepą uliczkę i musimy teraz zrozumieć, że krocząc tą drogą, nie posuniemy się naprzód. Właśnie w tym obszarze leży cała wielkość tej karty. Często na przykład choroba lub długi okres bezrobocia sprawiają, że bardzo długo trwa okres bezrobocia sprawiają, że bardzo długo trwa okres adaptacji, po upływie którego jesteśmy gotowi zmienić sposób myślenia, wyrobić sobie nowy pogląd na świat lub zmienić zupełne otoczenie i pole działania. Jeśli zorientujemy się, że znaleźliśmy się w sytuacji bez wyjścia, ale nie potrafimy zrozumieć, co zrobiliśmy źle lub z czego musimy zrezygnować- pomoże tylko spokój i cierpliwość. Jeśli wystarczająco długo będziemy przyglądać się problemowi, odpowiedzi wyjaśniające nam, czego nie dostrzegaliśmy dotąd, z pewnością się pojawią.

W związkach osobistych karta ta często pokazuje swoją przygnębiającą stronę. Ugrzęźliśmy w teraźniejszej sytuacji, przy tym odczuwamy ją bardzo mocno jak całkowicie nieprzyjemną: albo żyjemy samotnie i daremnie staramy się znaleźć partnera gotowego do wspólnego życia opartego na pełnym zaufaniu, albo uwikłaliśmy się w trudny związek i bezskutecznie próbujemy się z niego wyzwolić. W każdym przypadku Wisielec oznacza, ze zanim kłopoty znikną, a problemy samoistnie się rozwiążą, musimy najpierw zmienić sposób myślenia i spróbować zrozumieć, co robiliśmy albo co postrzegaliśmy błędnie.”

Źródło: Hajo Banzhaf, Tarot dla Każego

WISIELEC

BLASKI: zatrzymanie w życiu, opóźnienie, przewartościowanie, zwrócenie się do świata duchowego poprzez modlitwę czy medytację, wycofanie ze swiata materialnego, odłożenie spraw na później, okres czekania na wszystko.

CIENIE: ucieczka z rzeczywistości do wnętrzna, nadużywanie wszelkich używek zaburzających kontakt z rzeczywistością: alkoholu, lekarstw, narkotyków, rezygnacja, zobojętnienie, zazdrość, zdrada, strach prezd utratą wartości materialnych, apatia, kryzys, stagnacja, skłonności masochistyczne, smutek.

Źródło: Barbara Antonowicz – Wlazińska “Karty Ridera Waite’a proste i skuteczne”

Pustelnik, Eremita

Pustelnik, Eremita

Znaczenie karty Pustelnik:

Karta może przedstawiać następujące osoby:

Starsza osoba, przewodnik duchowy, emeryta, samotnik, osoba, która ma bardzo refleksyjną duszę, ktoś pogrążony w smutku, odczuwający osamotnienie, osoba mądra, doświadczona, chłodna emocjonalnie, powściągliwa. Karta może również wskazywać na osobę, która bardzo dba o rozwój duchowy, mistyka, włóczęgę, także na kogoś, kto jest w tej chwili pogrążony w zadumie nad swoim wnętrzem, izoluje się, by przemyśleć pewne sprawy.

Karta w pozycji normalnej:

Mądrość, doświadczenie, spokój, izolacja, zagłębianie się w sprawy duchowe, skupianie się na swoim wnętrzu, zaduma nad życiem, refleksyjność. Karta oznacza czas na poszukiwanie prawdy o sobie, dystans do przyziemnych spraw, cierpliwość, ostrożność, wycofanie się z aktywnego życia. Ponadto karta może oznaczać pomoc starszej, mądrzejszej i doświadczonej osoby, zwracanie się o poradę do takiej osoby lub obcowanie z kimś takim. Pustelnik może również oznaczać czas na zgłębianie wiedzy, poszukiwanie odpowiedzi na pewne pytania, potrzeba bycia samemu, konieczność czekania na rozwój spraw, brak pośpiechu.

Karta w negacji może oznaczać:

Zastój, marazm, opóźnienie, izolacja, przygnębienie, narzucanie sobie surowej dyscypliny, życie pełne wyrzeczeń, zgorzkniałość, niezadowolenie, oschłość, brak zaufania, podejrzliwość, przesadna ostrożność. Uczucie osamotnienia, porzucenia, oddalanie się od partnera, jeśli jest się w związku, zamykanie się w sobie, brak otwartości na innych ludzi, niepowodzenia w sferze materialnej, zawodowej. W sprawach zdrowotnych może oznaczać dolegliwości związane z wiekiem, lub długotrwałą chorobę.

Źródło: strona internetowa: Strona główna – Tarot – Arkana Wielkie

Inną nazwą karty jest: Eremita

Archetyp – mądry starzec
Znaczenie ogólne – poszukiwania własnego “ja”, zagłębienie się w siebie, odejście od świata, samotność, asceza, powaga
Praca – podążanie właściwą drogą z powagą, bycie dla innych dobrym doradcą, przegląd dotychczasowych celów i wyobrażeń
Relacje/uczucia – poważny i dojrzały związek, w którym oboje partnerów nawzajem siebie wspiera, także faza cieszenia się samotnością
Świadomość – uwolnienie od cudzych poglądów, obcego systemu wartości
Sfera ducha – krystalizacja własnej woli
Cel – bycie sobą, podążanie własną drogą
Cień – skrajna koncentracja na sobie, złość, ponuractwo
Odwrócona – izolacja, nieumiejętność rozumienia tego, co oczywiste

Źródło – H. Banzhaf: “Klucze do Tarota”

IX Eremita (w pozycji odwróconej!)

Choroby starcze (gerontologiczne), czyli związane z wiekiem i starzeniem się organizmu, np. choroba Alzhaimera, demencja starcza, upośledzenie funkcji komórek i tkanek organizmu, zmniejszenie witalności postępujące z wiekiem, marazm starczy – ogólne zniechęcenie, zmęczenie życiem, apatia, brak zainteresowania światem zewnętrznym.

Choroby przewlekłe (chroniczne), czyli trwające z różnym nasileniem przez wiele lat i nie poddające się skutecznemu leczeniu. Mówiąc jeszcze inaczej są to choroby, które można zaleczyć, a nie wyleczyć. Możliwe jest jedynie łagodzenie objawów, poprawa komfortu życia chorego, doprowadzenie do stanów remisji choroby. Należą do nich na przykład: choroby alergiczne, przewlekłe choroby płuc, upośledzające funkcje narządów zmysłów, przede wszystkim słuchu i wzroku oraz wiele innych.

Znaczenie karty w naturoterapii:
• lek homeopatyczny – Arsenicum,
• zioło – piołun,
• kamień – lapis lazuli.

Źródło: “Tarot a zdrowie” – Alla Alicja Chrzanowska, Andrzej Piotr Załęski

Podarunek. Pragnienie poznania przyszłości. Rozwiązanie wątpliwości. Poszukiwanie wyższych wartości duchowych. Mądrość. Zainteresowanie parapsychologią, magią, okultyzmem. Rezygnacja ze starych przyzwyczajeń. Ozdrowienie. Rozmowa. Dająca satysfakcję i przynosząca dobre wyniki dyskusja. Samotność. Poszukiwanie prawdy. Pomyślny czas w pracy. Zdrowie. Sceptycyzm. Konkretyzacja. Perfekcjonizm. Pracowitość.

Odwrócony: Ciemność. Fałszywa ocena sytuacji. Zły wybór, błędna ocena faktów. Niemożność rozwikłania zagadki. Zagubienie. Pomyłka. Choroba, złe samopoczucie. Nerwowość. Złe fatum. Niesprzyjający czas do podejmowania działań. Ograniczenie. Pedanteria. Oschłość.

Źródło – Suliga Jan Witold “Tarot. Karty, które wróżą”

Zamknąć drzwi oznacza nieraz tylko czekanie na lepszą okazję lub na otwarcie innych drzwi w nas samych. Eremita zaznacza czas retrospekcji, kiedy samotność nie oznacza izolacji.

Źródło – Znaczenia Wielkich Arkanów w Tarocie 78 Drzwi

pustelnik tarot
eremita tarot

 

OPIS – Latarnia – oświecenie, olśnienie, światełko w ciemności niewiedzy. Pustkowie – izolacja, wycofanie z aktywności, nabranie dystansu. Habit – skromność. Książka – poszukiwanie prawdy.

ZNACZENIE – Wewnętrzne poszukiwania, w miłości uczucia platoniczne, w pracy przejście na emeryturę.

KARTA ODWRÓCONA – Ostrzega przed kłamstwem, strachem, uporem.

PUSTELNIK, EREMITA. Karta poszukiwania prawdy w oparciu o własne możliwości umysłowe. Jeżeli wyciągnąłeś(aś) Pustelnika to nadszedł już czas, aby wykorzystać swoje potencjały intelektualne opierając się o własne przemyślenia i samodzielnie, w odosobnieniu, odkrywać prawdę ukrytą głęboko przed poznaniem w nieświadomości zbiorowej. Ce****e Cię precyzyjne myślenie i możesz nawet bez wykształcenia lub odrzucając wszystko co wiesz (to może się okazać niezbędne na początku) uzyskać kontakt z Najwyższą Mądrością i mieć dostęp do pokładów wiedzy niezwykłej, napełniającą i przenikającą materię. To sprawia, że przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są jednym. Uzyskać możesz obraz pełny i zrozumiały. Droga jednak nie jest ani łatwa ani krótka. Czeka Cię wiele okresów zwątpienia bądź rezygnacji, a kiedy ostatecznie stracisz nadzieję i powiesz sobie, że nic nie wiesz i nic nie rozumiesz, odnajdziesz właściwą drogę i prawdę. Musisz bezbłędnie rozpoznać, która droga zaprowadzi Cię do prawdy, a którą nie wolno Ci iść, bo nie wiadomo w którym miejscu i czasie na powrót będzie za późno. Jest tam wiele kuszenia i wiele pseudointelektualnych dyskusji, które do niczego nie prowadzą. I choć wydawać Ci się będzie, że jest to ważne, nie daj się w to wciągnąć. Musisz odróżnić prawdę od fałszu, w przeciwnym razie czeka Cię katastrofa. W swoim zasadniczym znaczeniu Pustelnik to ten, który świadomie wybiera duchową ścieżkę bez oparcia o zinstytucjonalizowane formy, a swoją mądrość uzyskuje w oparciu o własne przemyślenia, z dala od ludzkich skupisk, również po to aby lepiej zrozumieć siebie.

PUSTELNIK – karta odwrócona. Wymuszona izolacja poprzez złą sytuację życiową, brak perspektyw na lepsze życie, zahamowana jest ekspresja, opóźnione działania w wyniku braku wiary w ich powodzenie, nieporozumienia z ludźmi, popełnianie błędów i niewłaściwa ocena sytuacji, szkodzenie sobie.

Źródło – strona internetowa: Tarot

IX. PUSTELNIK OSTROŻNOŚĆ

Pustelnik bądź Eremita jest dziewiątą kartą Wielkich Arkanów. W Tarocie egipskim karta nazywana jest Przyćmionym Światłem. Chodzi tu właśnie o światło świecące również w życiu w pojedynkę, ponieważ pozostawanie samym nie oznacza samotności. Eremita próbuje wnieść światło w otaczający go mrok.

ZNACZENIE KARTY: musimy odejść w samotność, by usłyszeć swój wewnętrzny głos. Kto tego nie uczyni, wraca do roli Głupca. Jednym z gorszych aspektów naszego rozwoju jest nieumiejętność uczenia się na własnych doświadczeniach. Jeśli coś się nam nie układa, powinniśmy najpierw szukać przyczyn niepowodzeń w nas samych i dopiero potem szukać ich w otaczającym świecie. To oczywiście trudne, poszukiwać winy najpierw w sobie, ale jest to najkrótsza droga do celu ukrytego przed naszymi oczyma. Nie każdy musi stać się mędrcem i nie jest to konieczne. Byle byśmy tylko nie stali się na nowo Głupcem! Ale jak poznać, że znajdujemy się na niewłaściwej drodze? Właściwie jest to proste. Jeśli zewnętrzne uznanie znaczy dla kogoś zbyt wiele, ten zszedł z właściwej drogi. Oczywiście, uznanie, które zdobywamy w świecie zewnętrznym jest częścią naszego życia, ale znacznie więcej znaczy poczucie, że pozostało się wiernym sobie. Udaje się to wówczas, gdy stawiamy wobec siebie wysokie wymagania. Eremicie z pewnością nie przychodzi to łatwo, ale wie, że nie ucieknie od tego samopoznania. Kto patrzy w swoje wnętrze, z pewnością nie zachowa się niewłaściwie w świecie zewnętrznym.

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: ostrożność jest pancerzem mądrości. Przenikliwość chroni przed upadkiem w przepaść i niebezpieczeństwem pułapek. Zalecana jest ostrożność w działaniach najbardziej banalnych, codziennych. Niczego nie wolno zaniedbywać, mały kamyk może spowodować przewrócenie zdobywczego rydwanu. Należy raczej milczeć niż rzucać słowa na wiatr. Karta ta przedstawia symbolicznie światło mądrości załamujące swe promienie w materii. Mądrość, w której znajduje się prawda, jest zasłonięta i głęboko ukryta przed ludzkim wzrokiem. Przenikając materię daje życie. Pustelnik jest kartą intelektualną i pełną mocy. W swym znaczeniu elementarnym Pustelnik przedstawia człowieka poszukującego drogi, w spokoju i cierpliwie, w oparciu o swą logikę i poprzez światło na pół ukryte, którego używa z rozwagą. Pustelnik dzięki swej sile może wstrzymać działania Diabła. Czekanie, refleksja, mądrość – takie jest znaczenie Pustelnika, jeżeli, znajduje się w otoczeniu sprzyjających kart. W przeciwnym razie jest to karta upadku.

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: mądrość, skupienie. Ostrożność, powolność, przezorność. Zablokowanie na planie uczuciowym, małe zainteresowanie sprawami seksu, małe zaufanie do siebie w sferze realizacji materialnej i nieufność w stosunku do bliźnich. Karta ta sprzyja długiemu życiu. Możliwy jednak reumatyzm oraz choroba chroniczna, której diagnoza może być trudna.

ZNACZENIE UŻYTKOWE: karta samotności, starości, kontemplacji, filozofii, poszukiwań naukowych, wytrwałych badań, tajemniczości, religijności, medycyny. Jest również kartą moralności i cech budzących szacunek. W rozkładzie karta ta radzi milczenie, zachowywanie swoich planów w sekrecie, głęboką rozwagę, pozostawienie spraw własnemu biegowi, Czas pracuje dla pytającego. Być może zostanie odkryta jakaś tajemnica. Przeszkody i opóźnienie realizacji pragnień. Karta ta musi być brana pod uwagę jako przestroga losu. Nie należy podejmować nieostrożnego działania. Należy znaleźć właściwą ścieżkę przed podjęciem dalszej wędrówki. Karta ta może reprezentować lekarza, uczonego, księdza, dziadka, kogoś, kogo prosi się o radę. Najwyższa energia (Słońce, Papież, Sąd) musi ożywiać Pustelnika, aby wydobyć zeń całe bogactwo i znaczenie. Karta złowroga dla tego, kto hamuje swój własny rozwój. Jeżeli Pustelnik dokładnie przeanalizuje drogę, którą ma iść dalej doczekuje się upragnionej zmiany.

 

Na karcie widoczny jest zgarbiony, brodaty starzec, ubrany w habit albo pelerynę. Podpiera się laską, jednocześnie oświetlając lampą drogę przed sobą.
Rada nauka, troska, pieczołowitość, siła charakteru, rozwaga roztropność, dyskrecja cierpliwość, nieszczerość samotność, oszustwo, osoba nieśmiała z trudnością komunikacji z innymi, strach przed odkryciem, problemy z akceptacją faktów, osoba znająca czyjeś tajemnice, pośpiech, plotkarstwo, osoba nie panująca nad sytuacją, niedyskrecja, pochopność, nierozsądne postępowanie, złe wskazówki, niedojrzałość, nadmierna izolacja, odsunięcie rad innych.
Karta Eremity oznacza mądrość, doświadczenie, umiejętność podejmowania ważnych decyzji, uporządkowanie życia. Kojarzona bywa z zainteresowaniem psychologią, sztukami magicznymi i poszukiwaniem drogi do poznania prawdy. Bywa też symbolem samotności i opuszczenia, czy też zamknięcia się w sobie.
Karta poszukiwania prawdy w oparciu o własne możliwości umysłowe. Bardzo ważnym przesłaniem tej karty jest nakaz zachowania dla siebie swoich spraw. Publiczne poruszanie kwestii dla nas istotnych nie jest dla nas korzystne. Szukanie wartości duchowych i drogi życiowej. Upór w trzymaniu się starych przyzwyczajeń i starych sposobów komunikowania swoich potrzeb, surowość w ocenie innych, brak akceptacji, brak umiejętności darzenia uczuciem.
Problemy zdrowotne w obrębie jamy brzusznej, najczęściej kłopoty z jelitami i trzustką.
Duże znaczenie ma miejsce pojawienia się karty we wróżbie. Na początku układu oznacza, że powinieneś korzystać z rady czy pomocy innych osób, zwłaszcza specjalistów w dziedzinie, o którą pytasz np.: karta pustelnik będzie przy karcie oznaczającej załatwienie spraw urzędowych – tłumaczenie – bądź ostrożny, sprawdź wszystko bardzo dokładnie, nie podpisuj nic pochopnie, skonsultuj się z specjalistą w tej dziedzinie.
Pośrodku układu będzie sugerowała, że znajdują się koło niego osoby bardzo wpływające na jego życie. Poprzez izolację jesteś w stanie pokonać przeszkody i z zasobem pozytywnej energii iść do przodu. Przykładem takiego położenia może być – pustelnik znajdujący się koło karty oznaczającej dom – tłumaczenie – osoba bliska wróżącemu w jakiś sposób wykorzystuje albo będzie starała się wykorzystać wróżącego. Pustelnik będzie sugerował dużą ostrożność lub całkowitą izolację w celu uniknięcia krzywdy.
Na końcu układu będzie sugerowała porzucenie bierności i monotonności w życiu. Wróżący jest zamknięty w sobie własnym życiem i sam sobie jest przeszkodą na drodze do rozwoju. Karta ta będzie sugerowała pozytywny czas do zmian. Przykład – wróżący zastanawia się nad zmianą pracy czy miejsca zamieszkania, ale boi się ryzyka i ciężko jest mu podjąć decyzję -Pustelnik wskaże mu pozytywne rezultaty, jeżeli decyzja zostanie podjęta.
Generalnie sygnalizuje, że nadszedł już czas, aby wykorzystać swoje potencjały intelektualne opierając się o własne przemyślenia i samodzielnie, w odosobnieniu, odkrywać prawdę ukrytą głęboko przed poznaniem w nieświadomości zbiorowej. Droga jednak nie jest ani łatwa ani krótka. Czeka Cię wiele okresów zwątpienia bądź rezygnacji, a kiedy ostatecznie stracisz nadzieję i powiesz sobie, że nic nie wiesz i nic nie rozumiesz, odnajdziesz właściwą drogę i prawdę. Musisz bezbłędnie rozpoznać, która droga zaprowadzi Cię do prawdy, a którą nie wolno Ci iść, bo nie wiadomo w którym miejscu i czasie na powrót będzie za późno. Musisz odróżnić prawdę od fałszu, w przeciwnym razie czeka Cię katastrofa. W swoim zasadniczym znaczeniu Pustelnik to ten, który świadomie wybiera duchową ścieżkę bez oparcia o zinstytucjonalizowane formy, a swoją mądrość uzyskuje w oparciu o własne przemyślenia, z dala od ludzkich skupisk, również po to aby lepiej zrozumieć siebie.

W pozycji odwrotnej – odrzucenie pomocy w trudnej sytuacji z powodu nadmiernej pychy. Nierealne spojrzenie na istniejące fakty, zazdrość, zarozumiałość lub strach przesłaniają prawdę i długo wróżący może popełnić błędy. W zależności od otaczających kart, może także ostrzec wróżącego przed zdradą lub oszustwem ze strony osoby bliskiej, izolacja lub uczuciowa samotność sprowadzona na wróżącego przez nieuczciwe działania ludzi z pobliskiego otoczenia.

 

Eremita- uzdolnienia psychotroniczne, rozwój duchowy, doświadczenie, korzystne propozycje zawodowe, korzyści z wcześniej podejmowanych działań, renta, emerytura, dziadkowie, starsi ludzie.

Eremita (odwrócony) – brak zabezpieczenia na starość, samotność, bezradność, trudności we współżyciu z innymi, chaos, zamieszanie, problemy ze starszymi ludźmi, utrata pracy, brak postępów.

Alla Alicja Chrzanowska “Tarot prosty i skuteczny”

Rada z jednej karty:

Czas na bilans ostatniego okresu życia. Zatrzymaj się nareszcie i nie pędź tak! To zapowiedź samotności, rozstania, rozważań o życiu, sobie, o tym, co osiągnąłeś, a co nie. Dobry okres na poznawanie siebie, rozwój duchowy, psychoterapię, udział w kursach pracy nad sobą. Nie zaczynaj nic nowego. Uporządkuj wszelkie stare sprawy, by móc zamknąć przeszłość. Cel swojego życia znajdziesz szukając go tylko i wyłącznie w sobie, w swoich marzeniach, w przeszłości.

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska “Przepowiednia z jednej karty Tarota”

Blaski: mądrość, spokój, wycieszenie, zaduma nad życiem, sobą, światem, ludźmi, uświadomienie sobie swoich błędów, wzięcie nauki z lekcji życiowych, rozwój duchowy, poszukiwanie prawdy o sobie, czas na zrewidowanie swojego postępowania, poglądów, przekonań oraz systemu wartości, poszukiwanie swojej drogi życiowej.

Cienie: bolesna samotność, izolacja, utrata zaufania do ludzi, ucieczka od nich, umartwianie się psychiczne, tendencje masochistyczne, upór w trzymaniu się swoich starych przekonań, brak elastyczności, niemożność zaakceptowania siebie takim, jakim się jest, zgorzknienie, wewnętrzna ucieczka przed życiem.

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska “Przepowiednia z jednej karty Tarota”

IX. Pustelnik
czyli: “człowiek szlachetny zasłania swoje światło”
Karta numer 9 (z Wielkich Arkanów) nosi nazwę Pustelnik i przedstawia brodatego starca, który zawinięty w mnisi habit (lub staroświecki płaszcz wędrowca) idzie przed siebie, podpierając się kijem i oświetlając sobie drogę latarnią.Niektórym autorom kart ten obraz wydawał się zbyt skromny i dodawali doń pewne szczegóły; i tak David Sheridan dorysował węża (symbol wtajemniczenia) który oplata kij wędrowca; zaś Jan W. Suliga dodał wronę (symbol przejścia przez ciemność i odrodzenia), siedzącą na jego lewej ręce.Chociaż ta karta tonie w mroku, jej sens jest jasny: przedstawia ona taki okres w życiu, kiedy człowiek musi udać się w drogę, na poszukiwanie prawdy o sobie i świecie, w którym żyje. Taka podróż łączy się zwykle z porzuceniem dotychczasowego trybu życia, przyjętych zajęć i nawyków, i jest odwrotnością sukcesu. Ktoś, kto odrzuca “świat”, nie może liczyć na jego łaski. Pustelnicy raczej nie wygrywają na zawodach i w teleturniejach…Obraz samotnego wędrowca z kijem w garści skądś już znamy… tak, przecież łudząco podobnie wyglądał Głupiec, bohater karty nr Zero. Rzeczywiście, Pustelnik jest jakby drugim wcieleniem Głupca. Różnią się tym, że Głupiec oznacza osobę, która nie wie, co ma ze sobą począć; na swojej życiowej drodze znalazła się na zupełnym rozdrożu, i każdy wybór wydaje się jej równie wart – lub nie wart. Pustelnik – inaczej niż Głupiec – jest uzbrojony nie tylko w kij, ale i w latarnię. Latarnia jest symbolem wiedzy: Pustelnik wie, czego szuka, więc całkiem słuszną jest rzeczą, że oświetla sobie drogę, szukając sobie tylko wiadomych znaków, które poprowadzą go dalej, we właściwym kierunku. Przy tym jego latarnia jest rysowana tak, aby było widać, że wędrowiec ją zakrywa: przed wiatrem, ale i przed wzrokiem niepowołanych. Wiedza Pustelnika nie jest dostępna gawiedzi – to wiedza dla nielicznych, wiedza tajemna.

Taką wiedzą kierowany (a może tylko jej przeczuciem), kiedyś książe Siddartha Gautama porzucił dwór ojca, aby w puszczy szukać Oświecenia – i stał się Buddą. Ta sama wiedza kazała Jezusowi udać się na czterdziestodniowe odosobnienie na pustyni, zanim wewnętrznie dojrzał do głoszenia Dobrej Nowiny. W Księdze Przemian (I-Cing) jest heksagram 36, “Zaciemnienie Światła”, w którym czytamy: “Tak oto szlachetny człowiek żyje wespół z wielkim tłumem: zasłania swoje światło, lecz pozostaje jasnym.” Czyż to nie jest to ten sam obraz, co na karcie Pustelnik?

Kiedy pytamy o sukces w biznesie, o osiągnięcia zawodowe; kiedy mamy nadzieje się wzbogacić, jak również pozyskać sobie czyjeś względy – w takich wypadkach karta Pustelnik jest “odpowiedzią odmowną”. Nie zapowiada ona żadnego światowego sukcesu. Przeciwnie, zapowiada wewnętrzne poszukiwania, wyprawę w głąb własnej natury, szukanie prawdy o sobie.

Dla tych ludzi, którzy są pochłonięci “światową karierą”, postawa Pustelnika jest zwykle niezrozumiała.

——————————————————————————–

Pustelnik czyli droga przez ciemność
Dziewiąta karta Wielkich Arkanów, Pustelnik, przedstawiająca mnicha w habicie podpierającego się kijem, kojarzy się z takimi okresami w życiu, kiedy trzeba wycofać się ze “światowego” życia, i odejść na ubocze, na odosobnienie. Niekoniecznie z powodów religijnych – zwykle po to, aby odzyskać utracone siły, psychiczne i fizyczne. W wielu mitach i powieściach występuje taki watek, ze bohater w chwili słabości i klęski odchodzi gdzieś “na stronę” – na pustynie, do lasu – i tam otrzymuje pomoc od opiekuńczych duchów. Przypomina to praktyki alchemików, którzy zanim zamienili materię w złoto, poddawali ja procesowi zwanemu “nigredo” (poczernienie). Zawartość ich retort wtedy ciemniała, a oni sami popadali w mroczne skupienie przypominające depresję. Budziła ich z tego nadzieja, ze zobaczą złoto. O takich procesach przejścia przez ciemność mówi karta Pustelnik.

Pustelnik jako pierwsza i najważniejsza karta w rozkładzie

Nadchodzi okres skupienia, rozmyślań, rozważania na nowo swoich życiowych planów i celów. Zapewne będziesz musiał wycofać się z większości absorbujących działań – twój czas pochłonie życie wewnętrzne. Karta może dosłownie zapowiadać okres odosobnienia i samotności, oraz podróże w miejsca, gdzie nikt cię nie zna.

Pustelnik jako karta druga, ostrzegająca

Grozi ci samotność, odrzucenie, “wypadnięcie z toru”, brak powodzenia. Karta może zapowiadać okres smutku i depresji. Zwykle jednak Pustelnik w najbardziej nawet negatywnym położeniu oznacza oczyszczenie.

Jako karta trzecia: wskazówki, co robić

Wycofaj się z większości spraw. Zyskaj dystans wobec bieżących wydarzeń. Przemyśl na chłodno to, co się dzieje. Nie licz ani na cudzą pomoc, ani na łaskawość losu. Musisz rozegrać tę partie w życiu jak samotny szachista.

Jako karta czwarta: zastarzałe przeszkody, nawyki z przeszłości

Za mało ufasz ludziom. Masz nawyk samotnego borykania się z problemami. Odsuwasz się i zachowujesz dystans, kiedy potrzebne większe zaangażowanie.

Karta numer pięć: twoi partnerzy

Pustelnik w tej pozycji często oznacza chłód, dystans i brak zaufania ze strony najbliższych ci ludzi. Jest to karta skrajnie nietowarzyska i może znaczyć po prostu samotność.

Karta szósta: najbliższa przyszłość

Trzeba zwijać interesy, wycofywać się z prowadzonych spraw, “skracać fronty”. Nadchodzi okres odosobnienia, skupienia się na sobie, przejścia od życia zewnętrznego do wewnętrznego.

Karta siódma: niespodziewane wydarzenia

Niespodziewany okres samotności i zajęcia się swoimi problemami wewnętrznymi.

Karta ósma: to, czego nie masz mocy zmienić

Nie zmienisz otaczającej cię samotności, dystansu od ludzi; tego, ze możesz liczyć tylko na własne siły.

Dziewiąta: mistrzostwo

Karta Pustelnik w tej pozycji zachęca cię do długotrwałych ćwiczeń i poszukiwań, które mogą zaprowadzić do celu, który dla większości ludzi będzie mało zrozumiały.

Dziesiąta: pożytek dla innych

Twoje odejście będzie ofiarą, która poprawi los kogoś innego.

Jedenasta: to, co się nie uda

Nie jesteś w stanie odczepić się od towarzystwa, “świata” i związanego z tym rozpraszania sił. Możesz wielokrotnie odchodzić i będziesz wracał jak bumerang.

Dwunasta: wskazówki do ogólnej oceny rozkładu

Zwróć uwagę na wszystko to, co świadczy o okresie osamotnienia i oszczędzania sił.

Trzynasta: co w następnym cyklu

W odległej przyszłości dane ci będzie odejść, oderwać się, porzucić sprawy o których jest mowa – ale teraz nie jest to jeszcze możliwe.

——————————————————————————–
zrodlo Taraka: Astrologia, szamanizm, warsztaty, Słowianie. Nowości

o zdrowiu

Pustelnik
Choroby o podłoŜu psychosomatycznym, moŜna je wiec zatrzymać wyleczyć tylko poprzez
pracę nad wnętrzem emocjonalnym. Pamiętaj, Ŝe samotność jest często potrzebna dla
zrobienia porządku wewnętrznego, ale jeśli zauwaŜysz, ze staje się ucieczką, bądź u waŜny,
gdyŜ moŜe stać się prostą i szybką drogą w depresję.

PUSTELNIK
Dziewiąta karta Tarota w Wielkich Arkanach. Postać mnicha reprezentuje, izolację i poświęcenie się ascezie w
poznaniu światła mądrości, symbolizowanego przez niesioną przez niego lampę (a. klepsydrę). MoŜe teŜ on
wywoływać skojarzenia z uczonym niosącym światło wiedzy. Na niektórych wczesnych kartach Tarota mnich
trzyma klepsydrę, symbol czasu, a niekiedy wspiera się teŜ na kuli co wskazywałoby na atrybuty Saturna,
władcy czasu, zarówno w aspekcie astrologicznym jak i mitologicznym. Klepsydra jest teŜ często atrybutem
alchemików. Lampa uniesiona wysoko jest atrybutem Diogenesa. Powszechne są alegorie Czasu i Saturna jako
starca idącego o kuli i trzymającego klepsydrę. Zwana przez mistyków metafizyczną, szczęśliwą liczbą rządzącą
sztukami pięknymi, równowaŜącą elementy duchowe i materialne. Jako ostatnia z szeregu reprezentuje koniec i
początek, ideę rodzenia się na nowo, przeobraŜenia i rozwoju, a zarazem śmierci, końca cyklu. Piekło
chrześcijańskie ma 9 bram: 3 spiŜowe, 3 Ŝelazne, 3 kamienne. Symbol sumy trzech światów: nieba, ziemi i
piekła.
ZNACZENIE WRÓŻEBNE KARTY
Poszukiwanie wyŜszych wartości, mądrość nabyta w wyniku nauki i doświadczenia, okres kontemplacji,
zagłębianie się w swej duchowości, rezygnacja ze starych przyzwyczajeń, zainteresowania okultyzmem i
ezoteryką, profity finansowe z wcześniej dokonanych inwestycji, perfekcjonizm w działaniu. Błędna ocena
faktów, zahamowanie realizacji planów, rozczarowanie mistrzem lub nauczycielem, konieczność
zweryfikowania dotychczasowych celów Ŝycia. KaŜdemu potrzebny jest okres samotności, by w pełni poznać
samego siebie. dzięki temu na wiele spraw spojrzysz z nieznanym ci dotąd dystansem. W efekcie zobaczysz
otwierające się przed tobą nowe szansę. Stare przysłowie mówi, Ŝe miecze zwycięstwa wykuwa się w
samotności. Nie zapominaj o tym.

W pozycji prostej: rozwój duchowy, równowaga wewnętrzna, medytacja.
Odwrócony: odludek, samotnik, brak radości życia, brak uczuć, trudna sytuacja życiowa, spowalnia bieg wydarzeń.Źródło: Kizińczuk Sergiusz- ,,Tarot twój klucz do przyszłości”Eremita – mówi o stanie chorobowym oraz ogólnym złym samopoczuciu. Przynosi depresje, załamania nerwowe, problemy z jelitami oraz kośćcem. Pokazuje typowe choroby i objawy wieku starczego.
Astrologia, splot słoneczny, wnętrzności
Osoba pokazana tą kartą powinna wyjść ze stanu ciągłego rozmyślania nad swoją chorobą i otworzyć się na nowe możliwości jakie niesie ze sobą chwila obecna. Osoba pokazana Eremitą powinna zacząć częściej się uśmiechać, praktykować afirmacje, udać się na zabieg energetyzujący organizm. Jeżeli to możliwe osoba ta powinna “wyjść do ludzi” oraz zmienić nastawienie do świata.Piotr Górski ,,Tarot a zdrowie”

 

 

Eremita
Osoba, którą symbolizuje Wielki Arkan IX: to człowiek szlachetny i myślący. Łaknie samotności oraz wolności osobistej. Ma dużą intuicję. Psycholog, nauczyciel, naukowiec, filozof, teolog, lekarz. Starszy człowiek.
Karta odwrócona: ktoś ograniczony, nieufny.
Cechy charakteru: mądrość, koncentracja, altruizm, empatia, umiar. Perfekcjonizm. Dystans.
Karta odwrócona: nadmierna ostrożność, nieuzasadniona podejrzliwość. Upór. Wyniosłość. Egocentryzm. Zahamowania, kompleksy. Przesadna pedanteria. Lęk przed samotnością.
Sytuacja albo sprawa: potrzeba zachowania milczenia. Informacja, że pewnych spraw nie uda się przyspieszyć. Pomoc i rada. Konieczność spowolnienia działań. Ewolucja. Edukacja.
Karta odwrócona: przestroga przed wyrokami losu. Zły okres.
Zdrowie: mobilizacja sił życiowych.
Karta odwrócona: chroniczne choroby, trudne do zdiagnozowania. Nawrót dolegliwości.
Miłość: uczucie, w którym dużą role odgrywa zrozumienie, współodczuwanie, a nie erotyka. Brak zainteresowania seksem.
Karta odwrócona: blokada seksualna. Konflikt w związku.
Praca: zajęcie połączone ze służbą dla innych. Negocjacje. Praca w odosobnieniu.
Karta odwrócona: możliwość utraty pozycji lub pracy.
Karma: człowiek o wielkiej samoświadomości. Znaczny stopień duchowego rozwoju. Mistrz.
Karta odwrócona: upadek z wysokości. Zarozumiałość i próżność. Zaprzeczanie wartościom duchowym.
Rada: zachowuj swoje sprawy dla siebie. Czas jest twoim sprzymierzeńcem. Ufaj. Zdaj się na los.

Gdy karta Cię przyciąga: potrzebujesz spokoju. Nadchodzi czas analiz i podsumowań.
Gdy karta Cię odpycha: nie umiesz uczyć się na błędach. Zrozum , że przyczyna niepowodzeń tkwi w Tobie.

 

Pustelnik – Uniezależnij się od niego;
Pragniesz więcej niezależności w waszym związku;
Szukasz samotności z dala od niego i jego życia;
Musisz oderwać się od wspólnej pracy z mężczyzną i dojść własną ścieżką do kariery;
Nie chcesz dzielić życia z drugą osobą, ponieważ nie możesz znieść emocjonalnej pożogi, Jaką często niesie ze sobą związek;
Nie chcesz być z żadnym mężczyzną przez jakiś czas lub do końca życia;
Zachowujesz się jak zakonnica lub dziewica;
Masz staroświeckie nastawienie do mężczyzn i czyste serce, z którym czekasz na odpowiedniego dla ciebie mężczyznę;
Oboje z twoim partnerem potrzebujecie trochę czasu żeby się przekonać czy wasz związek jest naprawdę korzystny dla obu stron;
Chowasz się w swoją skorupę i oddalasz się od niego uczuciowo, ponieważ nie możesz dłużej znieść waszego związku;
Mężczyzna zachowujący się jak mnich, który nie miał w swoim życiu kobiet;
Powiedz mu prawdę albo czekaj na jego przyjście, które cię oczyści;
Uczysz się żyć samotnie po rozstaniu z mężczyzną;
Jesteś przygotowana na wyprowadzkę, jeśli twój mężczyzna nie dopasuje swojego poziomu życia do twojego standardu;
Ktoś, kto żyje w celibacie lub jest zamknięty w sobie.
Nancy Shavick – Tarot a miłość i przyjaźń

Pustelnik

Jako dobra rada:
Skoncentruj się, medytuj, wyciż aż odnajdziesz jasność i jednoznaczność. Bądź zdecydowany i nie pozwól, by inni na Ciebie wpływali, wtedy wszystko stanie się całkiem proste i nieskomplikowane.

Jako ostrzeżenie:
Nie izoluj się od świata zewnętrznego, nie okazuj wrogości innym, bo ryzykujesz, że zostaniesz wilkiem-samotnikiem.

Jako karta dnia:
Ten dzień należy tylko do Ciebie. Podaruj sobie samemu dostatecznie dużo czasu i nie zaraź się gorączkowym pośpiechem dnia codziennego. Jednakże, jeśli musisz zająć się jakimiś sprawami, zrób to z pełną uwagą, bez zmuszania się przy tym lub ulegania wpływom innych. Jeśli masz do podjęcia ważną decyzję, powinieneś tak długo się nad nią zastanawiać, aż znajdziesz właściwe i jednoznaczne stanowisko. Może Ci w tym pomóc medytacja, długi spacer lub po prostu kontemplacja morza.

Jako karta na rok:
Rok, który Cię czeka będzie poważny. Ale w najlepszym sensie tego słowa. Będziesz musiał przemysleć wiele spraw i poważnie określic swój stosunek do siebie i świata, żeby dowiedzieć się, czego naprawdę chcesz. Wykorzystaj tę fazę do przemysleń nad swoim życiem. Sprawdź, jak dalece zawartość i zewnętrzne struktury wyrażają Twą istotę i osobowość w życiu zawodowym i prywatnym. Jeśli jakieś sprawy nie są w Twoim stylu, dowiedz się, co musisz zmienić. Pewne poglądy nie jest łatwo ustalić, ale masz przecież na to cały rok. W poznaniu tego bardzo sprzyjające są dni wyciszenia się, pobyt w klasztorze, na wyspie lub w jakimś innym odległym miejscu. Przede wszystkim, nie powinieneś źle zrozumieć tej karty i obawiać się, że przez ten rok będziesz samotny. Eremita oznacza wierność samemu sobie, także podczas spotkań z innymi ludźmi.

H. Banzhaf – Klucze do tarota

 

Osoba Starsza z odpowiednim bagażem doświadczeń i przeżyć . To ktoś kto ocenia sytuacje na bazie przemyśleń i rozwagi , Pustelnik ma zamknięte oczy ale on widzi rzeczy swoją mądrością nie działa na emocjach .

W rozkładzie – konieczność zatrzymania się w życiu i pomyśleniu o sobie o tym co się robi , dokąd się zmierza . Głębsze przemyślenie , zastanowienie się nad zaistniałą sytuacja . Po trudnościach odpoczynek i wycofanie się z aktywnego życia i zawieszenie wszelkich planów na czas zastanowienia się co dalej . Rozwaga i nie działanie na szybko .

 

IX(9)Pustelnik Karta może przedstawiać następujące osoby:

Starsza osoba, przewodnik duchowy, emeryta, samotnik, osoba, która ma bardzo refleksyjną duszę, ktoś pogrążony w smutku, odczuwający osamotnienie, osoba mądra, doświadczona, chłodna emocjonalnie, powściągliwa. Karta może również wskazywać na osobę, która bardzo dba o rozwój duchowy, mistyka, włóczęgę, także na kogoś, kto jest w tej chwili pogrążony w zadumie nad swoim wnętrzem, izoluje się, by przemyśleć pewne sprawy.

Karta oznacza czas na poszukiwanie prawdy o sobie, dystans do przyziemnych spraw, cierpliwość, ostrożność, wycofanie się z aktywnego życia.

Ponadto karta może oznaczać pomoc starszej, mądrzejszej i doświadczonej osoby, zwracanie się o poradę do takiej osoby lub obcowanie z kimś takim. Pustelnik może również oznaczać czas na zgłębianie wiedzy, poszukiwanie odpowiedzi na pewne pytania, potrzeba bycia samemu, konieczność czekania na rozwój spraw, brak pośpiechu.

We wróżbie miłosnej oznacza samotność w najbliższym czasie i potrzebę, odnalezienia w sobie przyczyn swoich miłosnych niepowodzeń. Sugeruje zajęcie się rozwojem duchowym, zainteresowanie się psychologią. Jeśli jesteś samotna(y), niczego nie przyspieszaj. Prawdziwa miłość sama cię odnajdzie.

Jeżeli masz stałego partnera, unikajcie manipulowania sobą nawzajem. Wymuszanie czegokolwiek może doprowadzić jedynie do wzajemnej niechęci i uczuciowego zamknięcia.

Dla biznesmenów Pustelnik jest wróżbą niepomyślną. Jedyną rada jest natychmiast wycofać się z obecnego zajęcia i przerzucić się na coś innego.

Praca i pieniądze. Mimo zamieszania, intuicyjnie wybierzesz właściwą drogę. Nadarzy się okazja, by ustabilizować swoje życie na takim poziomie, o jakim marzysz.

Bardzo ważnym przesłaniem tej karty jest nakaz zachowania dla siebie swoich spraw. Publiczne poruszanie kwestii dla nas istotnych nie jest korzystne. Karta symbolizuje też szukanie wartości duchowych i drogi życiowej, upór w trzymaniu się starych przyzwyczajeń i starych sposobów komunikowania swoich potrzeb, surowość w ocenie innych, brak akceptacji i nieumiejętność darzenia uczuciem.

Kiedy pytamy o sukces w biznesie, o osiągnięcia zawodowe; kiedy mamy nadzieje się wzbogacić, jak również pozyskać sobie czyjeś względy – w takich wypadkach karta Pustelnik jest “odpowiedzią odmowną”. Nie zapowiada ona żadnego światowego sukcesu. Przeciwnie, zapowiada wewnętrzne poszukiwania, wyprawę w głąb własnej natury, szukanie prawdy o sobie.

Przedstawia ona taki okres w życiu, kiedy człowiek musi udać się w drogę, na poszukiwanie prawdy o sobie i świecie, w którym żyje.

Symbolizuje + kryzys w którym jest potrzebna wewnętrzna przemiana, skromność, samotność z wyboru ,doświadczenie, spokój, wiedza, mądrość życiowa, długofalowe plany, cierpliwość, pracowitość, samotność, bycie dla innych drogowskazem, samotne przecieranie szlaków, stałość i stabilizacja, starsi ludzie, miejsca izolacji, szpital, dom starców, miejsca odległe i słabo dotępne, mądrość, doświadczenie, spokój, izolacja, zagłębianie się w sprawy duchowe, skupianie się na swoim wnętrzu, zaduma nad życiem, refleksyjność, terapia, zaduma, wyciszenie, poszukiwanie swojej drogi życiowej, nowy etap w zyciu po analizie,

Przesłanie. Karta ta niesie ze sobą następujące przesłanie: porzuć rozrywki, nie kłopocz się codziennymi problemami, bo to zatrzymuje rozwój twego ducha. Aby znaleźć skarb, trzeba oddać się kontemplacji w samotności. Dopiero samotność, da Ci właściwy wgląd w siebie, wprowadzi harmonię. Zrozumiesz innych wtedy, kiedy zrozumiesz siebie. Praca w tym kierunku zapewni ci osiągnięcie harmonii i powodzenie.

CZAS: – wrzesień

jelita, trzustka

ZDROWIE: może również problemy zdrowotne w obrębie jamy brzusznej, najczęściej kłopoty z jelitami i trzustką. Choroby starcze, przewlekłe, apatia, skłonność do depresji,

Zdrowie. Jeśli coś ci dolega, nie zwlekaj z wizytą u lekarza. Koniecznie rozładuj napięcie. Najlepiej rób to, co sprawia ci radość.

W sprawach zdrowotnych może oznaczać dolegliwości związane z wiekiem, lub długotrwałą chorobę
__________________________________________________ ____________________________________________
OBAWY

Pozycja odwrócona – samotność źle znoszona, ubóstwo ,brak szczęścia, ktoś bez stałego adresu zamieszkania, osoba mająca problemy z alkoholem, brak mądrości, doświadczenia, złe rady,skostnienie, zatrzymanie się w przeszłości, ucieczka od ludzi, osamotnienie, depresja, choroby starcze, izolacja, brak radości, ponuractwo, niechęć do kontaktów z otoczeniem, stare budynki w kiepskim stanie technicznym, unikanie prawdy o sobie, brak odpowiedzialnosci konfrontacji z samym sobą, utrata zaufania do ludzi, zgorzknienie, umartwianie, chłód emocjonalny, wewnetrzna ucieczka, depresja,

Karta w negacji może oznaczać:

Zastój, marazm, opóźnienie, izolacja, przygnębienie, narzucanie sobie surowej dyscypliny, życie pełne wyrzeczeń, zgorzkniałość, niezadowolenie, oschłość, brak zaufania, podejrzliwość, przesadna ostrożność. Uczucie osamotnienia, porzucenia, oddalanie się od partnera, jeśli jest się w związku, zamykanie się w sobie, brak otwartości na innych ludzi, niepowodzenia w sferze materialnej, zawodowej..

Jednak, gdy karta jest odwrócona, pytający nie zostanie samotny, możliwe, że zmieni stan cywilny w najbliższym czasie. Dla ezoteryków odwrócona karta, oznacza, że nie przyszedł jeszcze czas na twórczą samotność i nie ma takich możliwości.

__________________________________________________ _______________________________________
NIEKTORE POWIAZANIA:

Eremita + Mag – odnalezienie czegoś (jeśli pojawia się Zmartwychwstanie – odnalezienie czegoś co już uznaliśmy za utracone), nieufność do nowinek technicznych, przemyślany zakup, przemyślanie działanie
Eremita + Księżyc -szukanie po omacku, trudność z wyjaśnieniem starych spraw, bardzo odległe wspomnienia
Eremita + Słońce – stary przedmiot przywrócony do blasku, naprawa, remont, powrót chęci do życia
Eremita + Śmierć – odejście czegoś co nie było potrzebne, porządki i wyrzucanie starych rzeczy, awaria starego sprzętu

 

Pustelnik a…
Miłość: poczucie samotności, niezrozumienia, strach przed zostawieniem, nieumiejętność porozmawiania z partnerem i wyjawienia mu swoich uczuć, przekonanie o braku zrozumienia w związku
Przyjaźń: chęć wycofania się z aktywności, potrzeba samotności i przemyślenia
Zawód: potrzeba wycofania się z aktywności zawodowej, konieczność urlopu, przejście na emeryturę, robienie bilansów zawodowych
Pieniądze: nie tyle ważne, co doświadczenia życiowe. Człowiek zajęty jest swoim światem duchowym, trudno mu więc skorzystać z bogactwa świata materialnego
Zdrowie: choroby o podłożu psychosomatycznym, można je więc zatrzymać i wyleczyć poprzez pracę nad wnętrzem emocjonalnym. Pamiętaj, że samotność jest często potrzebna dla zrobienia porządku wewnętrznego, ale jeśli zauważysz, że staje się ucieczką, bądź uważny, gdyż może się stać prostą i szybką drogą w depresję

Źródło: “Vademecum Tarota” B. Antonowicz – Wlazińska

 

 

RADA Z JEDNEJ KARTY;
Jeśli intensywnie pracujesz nad sobą,medytujesz,stosujesz diety oczyszczające i myślisz,że intensywnością tych ascetycznych ćwiczeń przyśpieszysz proces samoświadomości,to zatrzymaj się.Tego procesu nie uda się człowiekowi przyśpieszyć.Ten proces kieruje się swoim tempem,jaki sam uzna za najlepszy dla siebie.Nie wyniszczaj się więc.Pracujesz nad sobą po to,aby żyć szczęśliwiej,radośniej,by każdego dnia witać swoje życie i dziękować Bogu,że jest takie,Jakim je otrzymałeś.
Jeśli jesteś właśnie na zakręcie życiowym,doświadczasz burz życiowych,zajmij się sobą.Jeśli potrafisz zrobić sobie sam remanent życiowy,wycofaj się na chwilę w swoje zacisze wewnętrzne.Jeśli trudno Ci uspokoić myśli i nie czuć się,jakbyś stanął nad przepaścią,poproś przyjaciela,brata czy siostrę,terapeutę,by Ci pomógł.

Oznacza ostrożność,rozwagę,samotność,medytację,przyglądani e się sobie,odkrywanie prawdy,namysł,dystans do otoczenia i spraw toczących się aktualnie,oszczędność.Kart nakazuje zastanowić się,trzymać plany w tajemnicy.Oznacza samotność.Karta symbolizuje też szukanie wartości duchowych i drogi życiowej,pewnej równowagi.
Negatywnie pokazuje upór w trzymaniu się starych przyzwyczajeń i starych sposobów komunikowania,surowość w ocenie innych,brak akceptacji i nieumiejętność darzenia uczuciem,chłód emocjonalny;oznacza też osobę skrytą,a przez to fałszywą.

źródło”JASNOWIDZENIE W INTERPRETACJI KART TAROTA” Piotr Gońciarz.

 

IX Pustelnik L’Hermite
Czyli droga przez ciemność.

Dziewiąta karta Tarota w Wielkich Arkanach. Postać mnicha reprezentuje izolację i poświęcenie się ascezie w poznaniu światła mądrości, symbolizowanego przez niesioną przez niego lampę. Może on wywoływać skojarzenia z uczonym niosącym światło wiedzy. Na niektórych wczesnych kartach Tarota mnich trzyma klepsydrę, symbol czasu.
Dziewiątka- jest liczbą szczęśliwą, rządzącą sztukami pięknymi, równoważącą elementy duchowe i materialne. Jako ostatnia z szeregu reprezentuje koniec i początek, ideę rodzenia się na nowo, przeobrażenia i rozwoju, a zarazem śmierci, końca cyklu. Piekło chrześcijańskie ma dziewięć bram: trzy spiżowe, trzy żelazne i trzy kamienne. Jest to symbol sumy trzech światów: nieba, ziemi i piekła.
Na tej karcie widzimy starego mężczyznę, idącego, rozświetlającego przed sobą drogę światłem lampy trzymanej w ręce. Odwraca się od przyszłości ku przeszłości, ale tak naprawdę jego uwagę skupia światło lampy. Poszukuje prawdy o sobie. Wybiera się od zewnętrznego świata w nową drogę, która prowadzi w światy wewnętrzne.
Jest jakby drugim wcieleniem Głupca. Głupiec oznaczał osobę, która stoi przed wyborem, ale nie wie, co zrobić. Pustelnik natomiast wie dobrze, którą pójść drogą. Uzbrojony jest nie tylko w kij podróżny, ale jeszcze w latarnie, którą oświetla sobie drogę.

Znaczenie ogólne
Gdy pytamy o sukces w biznesie, o osiągnięcia zawodowe i gdy mamy się wzbogacić lub pozyskać czyjeś względy- karta ta daje odpowiedź odmowną. Nie zapowiada żadnego światowego sukcesu, ale wewnętrzne poszukiwania. Bohater w chwili słabości i klęski odchodzi gdzieś na stronę na pustynię, do lasu i tam otrzymuje pomoc od duchów opiekuńczych.
Pustelnik przedstawia starszego, mądrego człowieka, znawcę tematu, dobrego diagnostyka, filozofa, uczonego, kogoś, kto pomorze zrozumieć jakąś zagadkę.
Karta ta zapowiada znalezienie zguby, rozwiązanie zagadki., zrozumienie samego siebie pokazuje wagę życia duchowego, umysłowego, medytacji. Pokazuje, że trzeba wyrzec się wszystkiego, co pozorne i hałaśliwe.
Ogólne znaczenie karty w pozycji negatywnej:
Karta w tej pozycji pokazuje człowieka zagubionego w chaosie życia. Mówi, że nie ma pomyślnej drogi ani rozwiązania kłopotów. Przestrzega przed nieodwracalnie straconą zgubą, nierozwiązaną tajemnicą. Zapowiada lęk przed śmiercią, brak nadziei, zapieczętowanie czegoś na zawsze.
Ustawienie postaci
Pustelnik stoi, głową zwrócona prawie przodem. Jego myśl zmierza do bezpośredniego, ale rozważnego działania. Wybitna praca wewnętrzna, o której świadczy pozycja stojąca, prowadzi ku spokojowi i medytacji.

źródło: mój komputer

IX EREMITA ( PUSTELNIK )

ISTOTA ZAGADNIENIA- znalezienie swiatla,zawrocenie.

Gotowosc do spotkania sie z samym soba,na bardzo glebokiej plaszczyznie.
Wycofanie sie w glab siebie.Sprobuj traktowac z daleka mysli i zdania innych
ludzi,aby otrzymac szanse,naprawde glebokiego wczucia sie w siebie samego.
Podazaj za swoim wewnetrznym swiatlem,nawet jezeli jest to tylko maly
plomyzek! Wsluchaj sie w wiadomosci,wiedze,ktore ujawnia sie z twej wewnetrznej
ciszy.Nie miej strachu ani nieczystego sumienia,ze przez pewien czas nie bedziesz
robil nic,lub bardzo malo.

STACJA PODROZY DUCHOWEJ

Mimo iz jestesmy towarzyskimi zwierzatkami,istnieje tez jakas czesc
samotnika/czki w nas samych.W tym czasie chodzi o to ,aby odkryc w sobie
swoje mozliwosci i umiejetnosci.Nastepnie jestesmy chetni je wykozystac
dla pozytku wszystkich.
Teraz jednak wolno nam byc calkiem w sobie.

INSPIRACJA

Znajdz dojscie do swego wewnetrznego swiatla,z tym swiatlem przezyjesz
uwolniona milasc,prawdziwa bliskosc,glebokie zjednoczenie z ludzmi i z calym
swiatem.W samotnosci z soba spotkamy nasza wewnetrzna zywotnosc i sile.
Ta zywotnosc i sila beda nas niosly przez najwieksze kryzysy i wyzwania zyciowe,
poniewaz sa one zawsze w nas.

Ja delektuje sie tym,ze przez jakis czas moge byc sam ze soba,aby odkryc ssiebie
na nowo.

EREMITA jako karta roku

Znajdz czas dla siebie samego i dla tego co w twoim zyciu jest wazne.Jest latwiej to
wszystko kontemplowac,zamyslic sie ,rozwazac,jezeli zrezygnujemy z zewnetrznych
wplywow i podniet.

KARTA PARTNERSTWA

Zwroc uwage ,aby twoje partnerstwo ,doswiadczenie ze swiatlem wewnetrznym
wspomagalo.Pomoze to w przetrwaniu wszystkich wzlotow i upadkow zyciowych.
Znajdz rowniez w twoim partnerstwie czas,aby byc talko dla siebie .Jest to czesto
blogoslawienstwem.

CEL ROZWOJU

Znajdz swoja wewnetrzna prawde,to duchowe swiatlo,to wieczne zrodlo zycia,
radosci i bycia,ktore jest w kazdym z nas ukryte.
Oczy naszego ciala sa najczesciej niewidoczne (oprocz-w spojrzeniumilosci,
dobroci,madrosci) ale osobiscie odczuwalne.

PYTANIA

1.Czy jest cos co cie boli,albo cos ci brakuje?
2.Czy jestes gotowy na poszukiwanie swiatla nawet wtedy jezeli spotkasz
cienie,przez ktore musisz przejsc aby to swiatlo znalezc?
3.Gdzie i komu wniesiesz wiecej swiatla w zycie poprzez swoje istnienie?

 

 

Pustelnik jest kartą życia w odosobnieniu i wewnętrznej kontemplacji.Ce****e ona introwertyczne fazy życia, w których wzbraniamy się przed obcymi wpływami, aby z dala od ludzi i tempa dnia codziennego osiągnąć spokój, a przede wszystkim odnaleźć drogę do swego wnętrza.Pustelnik mówi o znaczących doświadczeniach, które pomagają rozpoznać kim jesteśmy, czego chcemy. Wskazuje sposób, w jaki można do tego dojść. Łączy on w sobie dwie ważne skrajności: głębię przeżyć i szczyt poznania. Wielu ludzi niesłusznie obawia się tej karty.Tylko gdy cechy Pustelnika zostaną źle zrozumiane, pojawi się lęk przed samotnością i opuszczeniem. Kto jednak dobrowolnie pójdzie za głosem Pustelnika, odnajdzie siebie wzbogaconego o jasność, siłę i uszczęśliwiające doświadczenie pozwalające na bycie ze sobą <<sam na sam>>.

W życiu zawodowym– Pustelnik oznacza czas odnalezienie siebie, w którym zdajemy sobie jasno sprawę, co rzeczywiście chcemy osiągnąć na niwie zawodowej. Efektem tego może być kompletnie przewartościowanie naszych dotychczasowych wyobrażeń o sukcesie, uznaniu, prestiżu, zaangażowaniu, pieniądzach i wyznaniach. W każdym przypadku przemyślenia te zbliżają nas znacznie do naszych rzeczywistych potrzeb i prawdziwego powołania. Z jasnością i jednoznacznością tego poznania idzie w parze, obok umocnienia charakteru, poczucie wewnętrznej pewności, dzięki któremu zrealizujemy nowo odnalezione cele. W niektórych przypadkach Pustelnik oznacza, że zawód, który wykonujesz, może dać Ci większe wewnętrzne zadowolenie niż uwieńczone sukcesami współuczestniczenie w życiu konsumpcyjnego społeczeństwa. Powaga spokój i skromna egzystencja mogą sprawiać większą satysfakcję.

Na poziomie świadomości– Pustelnik pokazuje, ze wycofujemy się, aby wolni i nie skażeni poglądami innych odnaleźć samego siebie. Pustelnik często wskazuje na czas, w którym na parę dni lub na okres całego urlopu oddalamy się w osamotnienie, aby skoncentrować się nad jednym zadaniem lub problemem. Może też oznaczać, ze w stanie pełnego spokoju oczekujemy, aż prawdziwe poznanie zjawi się samo z siebie.W tych okresach spokoju często skutecznie pomagają: asceza, głodówka, medytacje, milczenie lub ćwiczenia spirytualistyczne, Wynikiem takich doświadczeń jest osiągnięcie znacznej mądrości życiowej, odwagi, siły i wyrazistości.

W związkach osobistych karta ta jest ambiwalentna. Może uosabiać mądre przekonanie, że najważniejszą przesłaną udanego związku jest samodzielności obu partnerów, może oznaczać osamotnienie w związku. Jednak jej główne znaczenie leży tutaj głębokim poznaniu i przekonaniu o tym, co jest dla nas naprawdę ważne w życiu partnerskim. Często prowadzi ona do dojrzalszych form miłości, do dobrowolnego samoograniczenia w imię głęboko przeżywanego bycia we dwoje.”

Źródło: Hajo Banzhaf,Tarot dla każdego

 

Eremita: “Szukanie”. Medytacja,samotność,spędzanie czasu samemu,spojrzenie w głąb siebie,akceptacja tego,co nie do zaakceptowania,przerwa,odpoczynek.
Z mojej talii “The Sorcerers Tarot”

Pustelnik:
Otrzymujesz sygnał,że powinieneś się wycofać z życia,ponieważ potrzebny jest Ci czas na kontemplację i ponowne naładowanie emocjonalnych lub fizycznych “akumulatorów” albo po prostu na rozważenie tego,co powinieneś zrobić w najbliższej przyszłości.
Jeśli zastanawiasz się,którą z życiowych dróg wybrać,już wkrótce dojdziesz do satysfakcjonującej konkluzji i sprawy przejmą lepszy bieg.
Musisz się trzymać z dala od zdarzeń,mieć otwarty umysł i uwzględnić wszystkie opcje.
Nie znasz jeszcze wszystkich faktów – być może niebawem pojawią nowe.

Położenie odwrócone:
Z pewnych względów czujesz się nieszczęśliwy,kiedy zostajesz sam.
Być może jesteś samotny lub usiłujesz uniknąć określonych emocji lub myśli.
Jeśli chcesz poprosić kogoś o poradę,zwróć się do osoby szanowanej i nie przyjmuj porady bezkrytycznie.
Zastanów się dobrze nad tym,co usłyszałeś.

Z talii “The Destiny Tarot”

Jak kocha Pustelnik:
Osoba, którą ta karta symbolizuje, bywa człowiekiem „po przejściach”. Jego (jej) poprzednie związki uczuciowe nie utrzymały się, z natury jest bowiem samotnikiem, mającym dużą potrzebę wolności. Pustelnik podąża za swym głosem wewnętrznym, potrzebuje spokoju, czasu, przestrzeni.

Dlatego dość trudno mu podporządkować się czyjejś ideologii, osobowości albo – co gorsza – nakazom. Ostrzegam, że niewiele uda się na nim wymusić. Emocjonalnemu szantażowi ulega tylko na pozór, natomiast „w środku” oddala się duchowo. Podczas ewentualnych nieporozumień wycofuje w milczenie (uwaga! ciche dni!) albo… ucieka do jakiegoś własnego azylu. Zwykle unika natychmiastowej konfrontacji z problemami. Wiążące decyzje odkłada na później, co z reguły wychodzi mu na dobre.
Najszczęśliwszy jest, gdy wykonuje wszystko we własnym rytmie. Ma naturę refleksyjną i poszukującą. Jego ukochany (ukochana) powinien rozumieć Pustelnika i podzielać jego zainteresowania. A jeżeli partner jest przy tym osobą bardziej optymistyczną i towarzyską, wówczas w związku udaje się zachować zdrową równowagę między „eremickim” pragnieniem izolacji a żywymi kontaktami z ludźmi.

Niekiedy wyciągnięcie karty Pustelnika informuje, że Twój luby (luba) akurat liże rany po życiowej porażce. Wtedy zwyczajnie bądź obok i nie staraj się niczego przyspieszać. Tym bardziej, że karta ta symbolizuje wycofanie się z aktywności seksualnej. W gorszym wariancie zapowiada także głębokie erotyczne zahamowania partnera.

Karta odwrócona:
Egocentryczny, znerwicowany i pełen kompleksów mierzy bliźnich swoją miarką. Nie zmienisz go, natomiast podejrzliwość i skąpstwo Pustelnika ogromnie utrudnią Ci przyszłość. Zatem karta przestrzega przed bolesną próbą, jaką niewątpliwie okazałaby się taka miłość. Zachowaj ostrożność. Nie angażuj się.

(Tarot Miłości,M.Bigoszewska)

Pustelnik – Słowa Klucze:
PROSTA: wyciszenie,zatrzymanie,wycofanie,cierpliwość,poszu kiwanie,doświadczenia życiowe

ODWROTNA: zastój,skostnienie,pustka,izolacja,samotność,wyobc owanie

(Dorota Dukowicz,”Tarot w praktyce”)

Pustelnik
Astrologiczne odniesienia:
– SATURN
– Panna,Merkury

“Astrologia i Tarot”,Dariusz Cecuda

Pustelnik
W moich medytacjach i snach:
– Kojarzony często z samotnością…
– Ale to przede wszystkim introspekcja,potrzeba zgłębienia się w samego siebie,poszukiwanie rozwiązań,odpowiedzi.
– Prowadzenie innych (z tą latarenką w ręku) jako dawanie wskazówek,doradztwo
– Cenienie sobie przebywania w ciszy
– Rozmyślanie
– Poszukiwanie drogi,celu
– Odpoczynek (wyjazdy),w miejscach odosobnionych
– Potrzeba zrozumienia własnej duszy
– Pora odnaleźć samego siebie

Pustelnik
Często spotykam się z opiniami osób wróżących,iż w relacjach Pustelnik rozumiany powinien być jako:
– Mężczyzna starszy
– lub taki,który nosi (ma na sobie) oznaki starości,przykładowo: mężczyzna w średnim wieku (nawet przed/po 40-ce) ale posiadający na twarzy wiele zmarszczek,łysinę,spore zakola,itp.
– W rozkładach dla kobiet-singielek,pytających o przyszłego partnera: karta ta pokazuje,że w życiu takiej kobiety pojawi się nowy mężczyzna,nowy partner,uosabiany przez Pustelnika (może być starszy lub nosić owe znamiona starości).
– Z kolei w rozkładach dla mężczyzn,gdy pojawi się Pustelnik – może to oznaczać samotność.Z wyjątkiem sytuacji,gdy mężczyzna zadający pytanie jest homoseksualistą.

Pustelnik:
Miłość: uczucie, w którym dużą role odgrywa zrozumienie, współodczuwanie, a nie erotyka. Brak zainteresowania seksem.
Karta odwrócona: blokada seksualna. Konflikt w związku.

(Maria Bigoszewska)

Według Macieja:

2 Kielichy + Pustelnik = nie teraz

Pustelnik
W pytaniu: Czy On/Ona myśli o Tobie?
– Tak.
(Gdyż Pustelnik to ten,który przed wszystkim myśli,zagłębia się w myślenie i w myśli).

W pytaniu: Czy On/Ona się odezwie?
– Nie
(Gdyż Pustelnik wybiera “ciszę”)

Pustelnik + 5 Mieczy = coś nie uda się/ nie zrealizujesz czegoś

(Według Macieja)

Wróżka Online

Wróżka Online

Chętnie pomogę wszystkim, którzy chcą poznać swój los. Numerologia jest moją pasją. Liczby dużo mówią o nas samych. O naszym przeznaczeniu, rytmie rozwoju, przyczynach życiowych niepowodzeń. Z wykształcenia jestem psychologiem a z zamiłowania wróżką. Już od czasów studenckich fascynował mnie świat ezoteryczny – magiczne symbole, rytuały czy wróżenie z kart. Potem postanowiłam pomagać ludziom przychodzącym do mnie, łącząc wiedzę zdobytą na studiach z ezoteryczną. Zauważyłam, że każdy z nas ma ukryty potencjał, który nie zawsze jest właściwie wykorzystywany. Moi rozmówcy potrafili przejść przez życie nie zdając sobie sprawy w jakiej dziedzinie mogliby zrobić prawdziwą karierę. Pomogę ci to ustalić za pomocą liczby wcielenia. Pamiętaj! Nie jesteś sam ze swoimi problemami.

Uważa, że w liczbach zaszyfrowane są tajemnice ludzkiego losu. Sporządzając portrety numerologiczne, wyliczając drogę życia, odkrywa przed każdym z nas nowe możliwości. Pozwala to w sposób świadomy, bez niepotrzebnej szarpaniny obierać właściwe ścieżki. Nie musimy już walczyć z własnym losem, bo wiemy co mamy robić. Wszystko staje się prostsze. Rytuałów odpowiednich na pozbycie się praktycznie każdego problemu nauczyła ją jej babcia-szeptunka (znachorka pochodząca z Białorusi). Przekazała jej ludową wiedzę praktykowaną w ich rodzinie od pokoleń. Tobie też może ona pomóc.

 

Ta wróżka rozwieje twoje sercowe rozterki, wyjaśni źródło złego samopoczucia i podpowie czy dobrze zrobisz wyruszając w podróż. Runy są magiczną sztuką wróżenia, wychodzącą naprzeciw problemom człowieka. Neasa, dzięki tym starym magicznym znakom znajdzie dobre wyjście z każdej trudnej sytuacji. Wsparciem mogą się też okazać przygotowane przez nią amulety. Po zapoznaniu się z twoim problemem, Neasa zaproponuje adekwatny do sytuacji i przygotowany z myślą tylko o tobie.

 

Znaną od dawnych czasów sztukę przepowiadania przyszłości za pomocą kart szczególnie upodobała sobie wróżka Istis. Kiedy ktoś szuka rozwiązania życiowych problemów, znajduje się w impasie – sięga wtedy po karty Tarota. On rozstrzyga o sprawach w życiu najważniejszych. Doskonałym dopełnieniem wróżby są podpowiedzi Świetlistych Duchów. Te magiczne stworzenia, podobnie jak Anioły, przemawiają z głębi serca. Karty te nie determinują przyszłości, wskazują jedynie drogę. Są darem pochodzącym z zapomnianego już świata. Tak więc wyjdź naprzeciw swojemu przeznaczeniu.

W swojej pracy łączy współczesną psychologię i tajemną wiedzę. Daje to doprawdy niezwykłe rezultaty. Ana wierzy, że tkwią w nas moce czekające na uwolnienie. Za pomocą wspomnianych wyżej technik umie ona dotrzeć do najgłębszych pokładów naszej duszy. Tarot pomaga jej rozwikłać tajemnicę wewnętrznych zahamowań osoby proszącej o wróżbę. Rad, których udziela nie sposób nie docenić. Uczy ona patrzeć “oczami duszy”. Chcąc ukierunkować twoje działania na osiągnięcie sukcesu rozkłada też karty runiczne. Otwierają one magiczny portal do krainy pełnej nowych możliwości. Ukierunkują cię one na znalezienie, nowej, lepszej pracy. Mogą dodać skrzydeł przy otwieraniu własnej firmy. Jaką zatem powinieneś obrać drogę? Zapytaj wróżki Any.

 

Masz problem, którego nie umiesz rozwiązać? Pojawiła się szansa na zmianę pracy, a ty nie wiesz co zrobić? Dzięki mądrości tarota Orunmila pomoże ci w podjęciu słusznej decyzji. Możesz zapytać o wszystko. Tarot kubański odkryje tajemnicę twojego przeznaczenia. Jest inny niż wszystkie, składa się z 24 kart. Dzięki niemu poznasz samego siebie i dopuścisz do głosu intuicję. Ona poprowadzi cię do twojego ukrytego ogrodu, aby zebrać cuda. Poznanie samego siebie to najgłębszy sens przesłania tarota. Rzuca on światło na nasze wczoraj i dziś. To pozwala wyciągnąć wnioski na jutro i obrać właściwy kierunek. Każda karta niesie też ze sobą przesłanie, które pomaga odnaleźć właściwą drogę. Tarot – jak inteligentny rozmówca- udziela wyczerpujących odpowiedzi na rozmaite pytania typu : Dlaczego ciągle jestem sama? Co zrobić by lepiej zarabiać? Czy mężczyzna, którego poznałam, to właśnie ten, na którego od dawna czekałam? Orunmila pomoże ci skorygować twój dotychczasowy sposób myślenia i odczuwania, tak byś osiągnął swój zamierzony cel i precyzyjnie określi, co cię czeka w przyszłości.

KiKa
Posiada pani niesamowicie pozytywną energię. Już po kilku dniach od naszej rozmowy moje życie zaczęło zmieniać się na lepsze. Polecam wszystkim, którzy tak jak ja potrzebowali wsparcia i pomocy w podjęciu właściwej decyzji.
2010-04-06 09:45:11
ramzes
Dzięki tej osobie mój mąż wyszedł z uzależnienia i odnalazł nowe wartości w życiu. Teraz stanowimy prawdziwą, szczęśliwą rodzinę. Nie mam słów, którymi mogłabym wyrazić swoją wdzięczność!!!
2010-04-08 11:31:41
Janik
To Anioł, który został mi zesłany z niebios 🙂
2010-05-02 13:36:00
Radek_Walcz
Poznałem brunetkę o której Pani mi napisała, jesteśmy ze sobą już ponad 2 miesiące i wszystko ma się bardzo dobrze.
2010-06-08 04:35:10
Orfila
Gdyby nie wróżka nigdy nie wyszłabym na prostą. Teraz dzięki jej poradom prowadzę szczęśliwe życie. Jestem dozgonnie wdzięczna!
2010-07-10 18:47:01
Justyna_dzast
Wczoraj urodziła mi się córeczka, dziwne bo inne wróżki pisały, że to będzie chłopiec, a tylko Pani pisała o dziewczynce. Teraz już Pani wie, skąd te moje wątpliwości wtedy w wiarygodność wróżby.
2010-07-19 04:16:57
Agat_Mos
Nie wiedziałam co dalej robić z moim małżeństwem, posłuchałam rady wróżki i nie żałuje bo z mężem jesteśmy szczęśliwi jak nigdy wcześniej.
2010-07-23 22:35:10
Alanos
Choć bylem przekonany, że Pani słowa się nie spełnia to spróbowałem. Dzisiaj wiem, że faktycznie stało się to co Pani mówiła. Dziękuję ze dala mi Pani nadzieje.
2010-07-26 01:49:02
Wiktor_123
Nie jestem przesadny, ale przez przypadek spróbowałem i odezwałem się do wróżki. Nie żałuje i powiem więcej, że sporo się sprawdziło – polecam.
2010-08-18 05:00:17
Po długiej rozmowie rozwikłałam wszystkie problemy, teraz przyszłość zapowiada się cudownie, dziękuję za paradę.
2011-03-21 18:22:09
Gossiaczek
. Powiedziała dużo więcej niż mogłam nawet przypuszczać, POLECAM
2011-03-30 19:22:17
LOVELass
niektorzy mysla ze porada u wrozek lub u wrozbitow jest dla slabych ludzi.powiem szczerze ze wole byc slaby ale sluchac tego co ma do powiedzenia ta wrozka.pomogla mi bardzo
2011-04-12 12:32:11
Kauamarnica
nie wiem jak to pani zrobila ale czuje w sobie moc by z usmiechem na twarzy przezyc kolejny dzien.dziekuje!
2011-05-12 10:37:53
sanczajn
witam i z gory dziekuje za fachowa porade za poswiecenie mi czasu i pomoc w uzyskaniu odpowiedzi na nurtujace mnie od dawna pytania
2011-05-15 17:38:19
odmieniona
Gdy koleżanka mi o Pani powiedział to ją wyszydziłam i zadrwiłam z niej. A teraz sama polecam Pani porady swoim koleżanką. Co za ironia losu 🙂
2011-05-24 20:55:39
NoMoreStress
Kiedy lekarz postawił diagnozę myślałem,że to koniec. Jednak Twoja wróżba dała mi nadzieje i szanse na walkę z chorobą. Wyzdrowiałem!
2011-05-25 03:54:06
PEJA
Bardzo dobra wróżka!!!
2011-05-30 13:21:32
turban
dziekuje za konkretne odpowiedzi na zadane pytania bez zbednego lania wody
2011-08-27 13:37:28
Ela_bez_portfela
Wróżby sprawdziły się w 100%, życie stało się dużo prostsze, dziękuje!!
2011-09-05 16:24:40
Irena olkusz
nie wiem czemu wcześniej Pani nie posluchalam, ale dziekuje za dobre rady.
2011-11-11 06:31:43
Jakub99
Kazdy kto chce korzystac z porad Wrózki Tsury na pewno nie pozaluje, Ja osobiscie sie przekonalem ze mozna w ten sposob odkryc prawde!
2011-11-24 03:29:49
Rychu
dzięki pani zmieniłem prace z portiera na coś wyjątkowego – szef mnie docenia !!
2011-12-24 17:01:11
Bailando
Podarowała mi runy, które towarzyszą mi każdego dnia. Zauważyłam różnicę na co dzień. Jakoś szczęście mnie już nie omija.
2012-01-12 21:23:48
Jadźka
Dowiedziałam się czego nie zrobić aby uniknąć przykrości. Profesjonalna porada!
2012-02-03 23:30:30
Broszka
Dziękuje za energię którą mi Pani przekazała niewiem jak to możliwe ale działa. Dzięki Pani czuję się dużo lepiej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wróżby Online

Wróżby Online

Skłonność ludzi do chęci poznania przyszłości jest niezwykle silna i znana prawdopodobnie już od zarania dziejów. Jej przykładem są teksty Starego Testamentu, który zawiera dziesiątki zapisów dotyczących proroczych snów, na podstawie których przewidywano prawdopodobne, mające zdarzyć się w przyszłości wydarzenia. Po dzień dzisiejszy ludzie odwiedzają wróżki i czytają horoskopy w nadziei na ujrzenie swojej przyszłości. Najczęstszymi sytuacjami, kiedy wróżba mająca przepowiedzieć przyszłość jest najwyżej ceniona, jest wieczór andrzejkowy, zabawa walentynkowa, hallowen oraz okres przeżywania różnorodnych kłopotów i związana z nimi konieczność podjęcia właściwej decyzji.

W pierwszym z wymienionych przypadków, czyli na przykład w trakcie zabaw andrzejkowych, wróżenie niejako jest obowiązkiem wynikającym z tradycji. Najbardziej znana wróżba andrzejkowa to oczywiście lanie wosku. Roztopiony wosk jest własnoręcznie przelewany przez oczko klucza na zimną wodę, w której tworzy przedziwne kształty. Następnie kształt figury woskowej oświetlany jest z jednej strony światłem ze świecy lub lampki a cień, który tworzy na ścianie ma przedstawiać przepowiednię przyszłości. Widok przypominający dziecko, może oznaczać zajście w ciążę, a obraz palmy – może przepowiadać wyjazd na egzotyczne wakacje. Oczywiście wróżby andrzejkowe wykonane samodzielnie, nie należą do profesjonalnych metod przepowiadania przyszłości. Walentynkowy wieczór z kolei jest wspaniałą okazją do wróżb miłosnych. Zgodnie z tradycją istnieje wiele niezawodnych podobno wróżb, które odsłaniają, jaka miłosna przyszłość nas czeka… Ci, którzy już są w związku, mogą dowiedzieć się, czy partner jest uczciwy a jego uczucie szczere. Bardzo dużo można na przykład wyczytać z płomienia świec, które stoją na stole przy walentynkowej kolacji. Chwiejący się płomień oznacza, że bliska osoba wkrótce daleko wyjedzie. Duży i bardzo jasny płomień oznacza, że czeka nas wielka miłość z kimś, kogo jeszcze nie znamy. Płomień wirujący w kształcie skrętu symbolizuje, że ktoś chce nam zabrać partnera lub konspiruje przeciwko naszej miłości. Jeśli natomiast od płomienia idą iskry, czeka nas namiętny flirt, a nawet romans. Nierówny płomień oznacza miłosne wzloty i upadki.

Większą wartość posiadają wróżby profesjonalnych wróżek, do których udają się ludzie w czasie poważnych życiowych kryzysów w nadziei, na uzyskanie pomocy w zakresie podjęcia właściwej decyzji. Stojąc na rozdrożu, np. w przypadku utraty pracy, ciężkiej choroby, czy też zdrady małżeńskiej, wizyta u wróżki ma na celu znalezienie drogi do szczęścia, wiary, nadziei i miłości. W karcianych wróżbach ludzie szukają tego, co jest w życiu pomostem pomiędzy tym, co ziemskie i tym, co boskie – zgodnie z zasadą “Życie jest Magią, a Magia jest życiem”. Większość wróżek fascynuje się Tarotem i z przeświadczeniem twierdzi, że jest on przyjacielem i dobrym doradcą człowieka. Każda karta przedstawia jakiś symbol, którego znaczenie należy odczytać w odpowiedni sposób. Tarot wyraża przyczyny naszych sukcesów i porażek. Tarot spośród innych kart wyróżnia się mnogością symboliki, oraz szerokimi możliwościami jej interpretacji. Karty Tarota pozwalają uzyskać wgląd w to, co pozornie, w danej chwili jest przed człowiekiem ukryte. Dzięki kartom Tarota możemy uzyskać odpowiedzi na dręczące nas pytania oraz dowiedzieć się, jaka przyszłość nas czeka.

Oprócz przepowiadania przyszłych losów wróżby odsłaniając motywy ludzkich reakcji, pozwalają lepiej zrozumieć samych siebie – czyli wprost – pozwalają zajrzeć w głąb własnej duszy. W dzisiejszych czasach, kiedy pośpiech i ciągłe dążenie do jakiś celów jest nieodłącznym elementem naszego istnienia, możliwość chociaż krótkotrwałego zastanowienia się nad własnym jestestwem jest niezwykle cenne. W przypadku, kiedy wróżba pozwoli nam głębszą refleksję nad własnym życiem, jej znaczenie dla naszego życia może okazać się wyjątkowo wartościowe. Z tego, więc powodu, warto pochylić się nad kartami, uwierzyć w moc wróżby i pomóc sobie w kształtowaniu własnego losu.

 

Porady życiowe

Świat zmienia się nieustannie. Nikt i nic nie czeka na nas, rzadko dając druga szansę… Jak długo można przeciwstawiać się nieuniknionemu…? Czy przyszłość przyniesie szczęście w miłości, pieniądze i sławę? Czy może złamane serce i gorzkie łzy? Skorzystaj z porady doświadczonego eksperta od zmian życiowych, jakim jest nasza wróżka. Online lub na żywo – Wasze spotkanie może przybrać dowolną formę, czy to w cztery oczy czy za pomocą komunikatora, maila – zawsze otrzymasz wyczerpujące odpowiedzi na swoje pytania. Wskazówki mogą i okażą się bezcenne, gdy przyjdzie czas zmierzyć się z teraźniejszością. Możesz pytać o wszystko, począwszy od życia codziennego po sprawy miłosne. Dzięki wróżeniu z kart możesz dowiedzieć się, jak widzą Cię szef i koledzy w pracy i co myśli o Tobie Twój partner. Słowem nie ma tematów TABU, bo wszystko, co dotyczy Ciebie ma wpływ na Twoje życie.

Astrologia biznesowa

Masz do podpisania ważny kontrakt, od którego zależy los Twojej firmy? Jednocześnie od jakiegoś czasu trapią Cię koszmary senne i masz złe przeczucia, co do zamiarów drugiej strony? Nie zwlekaj, odpowiedzieliśmy już na dziesiątki takich niepewności. Postępowanie w zgodzie z gwiazdami nie jest tylko domeną ogrodników czy pszczelarzy… Wróżenie z gwiazd pomaga podjąć ważne decyzje, często kluczowe dla dalszej kariery, przy udziale sprzyjającej mocy kosmosu! Wykorzystaj wiedzę przekazywaną w sekrecie od wieków, aby ustrzec siebie i swoich bliskich od złych decyzji. To nie zagwarantuje oczywiście pomyślności, natomiast na pewno radę doświadczonego eksperta można wykorzystać jako brakujący element procesu decyzyjnego, który z jakiegoś znanego Ci powodu spoczął na Twoich barkach..

Wróżby online dla przedsiębiorstw

Prowadzisz firmę, a masz poczucie, że co byś nie zrobiła nie możesz odnieść sukcesu na jaki zasługujesz? Natrafiasz na mur nie mogąc go obejść? Często zastanawiasz się, czy Twój wspólnik rzeczywiście chce Waszego wspólnego dobra, czy tylko mieć dostęp do taniej – firmowej gotówki? Te i inne pytania nachodzą przedsiębiorców w różnym czasie z różną siłą. Ci, którzy mierzą się z nimi sami, często przegrywają nie mogąc dać sobie rady z wnioskami z przemyśleń oraz twardą rzeczywistością. Tak przecież być nie musi! Zdaj się na wróżenie z kart. Nasi eksperci to osoby, które od lat pomagają przedsiębiorcom różnych branż odkrywać prawdę o ich wspólnikach, zawartych umowach lub prawie podpisanych kontraktach… Teraz łatwo możesz zdobyć wiedzę, która da Ci przewagę na wolnym rynku i może ustrzec Cię od niepotrzebnych strat za pomocą tarota i wróżby online. Zapraszamy do zakładki \”prosto z gwiazd\”, gdzie prezentujemy spojrzenie przez gwiezdny pryzmat na aktualne wydarzenia z kraju i ze świata.

Tarot miłosny

Tarot miłosny

Czy Tarota powinniśmy się bać? Ludzie odpowiadają rozmaicie. Jedni, że przynosi nieszczęście, zmienia rytm życia, kręci, a nawet potrafi oszukać. Inni, że przeszkadza i mąci. To są przekonania powtarzane od wieków nadając tym kartom złą sławę i jednocześnie okrywając je mroczną kurtyną tajemniczości. Nic bardziej mylnego w tych osądach! Można napisać wręcz odwrotnie. Tarot jest właśnie przyjazny człowiekowi! Jeśli Ten chce zmienić swoje życie, poprawić, dostrzec swoje błędy, które popełnia, wspomniana talia to pewna droga do sukcesu. Jest to tylko narzędzie w rękach wróżbity, tak samo, jak mąka w rękach piekarza. Albo umie zrobić ciasto i upiecze piękny i smaczny chlebuś, albo zakalec… Tak samo z Tarocistą – to od niego zależy, jak potrafi przekazać wiadomości wyczytane z kart. Nie szkodząc – doradzi jak wyjść z sytuacji czasami bez wyjścia. Przypomina to wróżenie.

Niestety nie zawsze Tarot pokazuje dla człowieka dobre wiadomości, ale właśnie tu dochodzi jeszcze do tego człowieka rozum i jego dobra wola. Jeśli chciał wiedzieć, co będzie dalej w jego życiu, takie wiadomości naprzód są na wagę złota dla niego (Oby tylko umiał z nich zrobić dobry użytek). W takich sytuacjach należy nie bać się, nie wpadać w panikę, tylko zacząć działać! Odwrócić los do góry nogami i gwarantuję, że można – tylko trzeba chcieć. Nie czekać, aż się spełni wszystko, co złe. Należy również mieć na uwadze, że karty są tylko narzędziem. Gdy decyduje siła wyższa, nie można nic na to poradzić, tylko przyjąć werdykt i się dostosować… Proponujemy Ci wróżenie z kart Tarota online, które jest tak samo skuteczne, jak wróżby przekazane w cztery oczy. Nasz tarocista i wróżka online odpowiedzą na zadane przez Ciebie pytania.

Tarot a Miłość…

Wielkie mi co! Słyszałam to tysiące razy. Moja najlepsza kumpela chodziła setki razy do wróżki i co?! Za każdym razem wychodziła zdołowana niemocą jaka ja ogarniała.

Rodzina również nie miała najlepszego zdania o wróżeniu. Mama była kiedyś u wróżki jak kłóciła się z tatą, ale po tym co jej powiedziała to wypadało by wziąć rozwód i wyprowadzić się na drugi koniec świata.

Ja nie miałam zamiaru ani zmieniać mojego życia ani ty bardziej nigdzie się wyprowadzać. Dobrze mi było tu gdzie byłam… W końcu co karty Tarota, jakieś ustawienia, rozkłady mogą powiedzieć o mnie a szczególnie o mojej przyszłości!!!

To są typowe początki wielu osób jakie rozpoczynają swoja przygodę z… no właśnie warto zadąć to pytanie właśnie teraz. Teraz zanim podejmie się ta decyzje, gdyż później już NIC nie będzie takie samo!!!a wszystko będzie inne:)

Wiem co mowie.!

Jakiś czas temu przeczytałem książkę ‘’4 godziny tydzień pracy’’ i po tej lekturze odszedłem z pracy…

Malo tego, jak nigdy wcześniej i jak mało kto z mojego otoczenia po prostu postanowiłem wraz z nowa praca zrealizować swoje marzenie, hobby.

Zaraz, zaraz zapytać możesz czy tylko przeczytanie jednej książki zmieniło mnie i moje Życie? Otóż skłamałbym gdybym tak powiedział. To co na prawdę zmieniło mnie a dokładniej dało impuls do działania była wizja… Choć szczegóły miałem w głowie brakowało szkieletu – impulsu. Bodziec otrzymałem podczas seansu u wróżki posługującej się kartami Tarota!
Zaczęło się niewinnie. Opowiedziałem o tym co mi się przytrafia w pracy i co o tym myślę. Ona zapytała jedynie o datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok). Reszta była już przysłowiową poezja.

W kolejnej części dowiesz się jak data urodzenia jest sprzężona z kartami Tarota oraz jak uzyskać z ich pomocą informację czym powinniśmy kierować się w obecnym roku. Na swoje życie należy patrzeć holistycznie, nie tylko przez pryzmat ‘’dzisiaj’’, zatem pokaże Ci również jak upewnić się, że to co robiliśmy wcześniej – nasze doświadczenie pomoże nam w przyszłości.

Ja kochankowie… karta roku!

W poprzedniej części pisałem o tym jak wielki wpływ na moje życie wywarło jedno spotkanie z wróżką. Faktycznie tak było. Tarocistka opisała mi z czym zmagałem się w poprzednim roku – opisując poprzedni rok. Byłem w szoku!

Niektóre aspekty moich sukcesów i porażek trzymałem dla siebie, innych byłem po prostu nieświadomy… Każde rysowały wyraźny obraz tego co było, jak moje decyzje ukształtowały moje ‘’tu i teraz’’.

Czy wiesz, że przeszłość i decyzje wtedy podjęte to Twoja teraźniejszość?

Czy wiesz, że decyzje jakie podejmiesz ‘’dziś’’ to Twoja przyszłość…?

Technika jaką posługiwała się wróżka do uzyskania informacji o mojej przeszłości to wyliczenie karty roku z sumowania mojej daty urodzenia z poprzednim rokiem w latach. Spójrz na poniższy przykład, mój przykład!

Urodziłem się 07.11.1970. Aby uzyskać kartę roku poprzedniego potwierdzającą czy moje działania były wspierane, czy miałem szanse wykorzystać mój potencjał należy dodać do siebie wszystkie liczby oraz poprzedni rok czyli 2013. Czyli:

0+7+1+1+1+9+7+0 + 2+0+1+3 = 32 = 3 + 2 = 5

…a więc moją osobistą kartą na rok 2013 jest karta Arkan Wielkich 5 czyli Kapłan

Piękno Arakan Wielkich jest ich magiczne dopasowanie do symboliki upływającego czasu. 21 kart może opisywać Twój potencjał w danym roku lub na konkretny miesiąc. Można z niego wyczytać czym się kierować w najbliższym czasie aby decyzje były spójne z mocą i energią jaka będzie do nas płynęła z kosmosu…

—————————————    Poniżej zamieszczam parę komentarzy uzyskanych z rozmów telefonicznych z klientkami    ——————————

(myślę, że to ważne, że wszystkie zgodziły się na ich opublikowanie)

Monika, Kraków:

Na rozmowę namówiła mnie koleżanka. Na początku sprawdzałam Małgosię, bo zwyczajnie jej nie wierzyłam. Po tym jak z kart powiedziała mi o chorej matce i wcześniejszym nieudanym związku to było dużo. Pzeszłyśmy do rozmowy o finansach… Dowiedziałam się, że zmienie pracę i to w czasie do 3 miesięcy oraz że to będzie praca wyjazdowa. MOCNE… szczególnie, że dwa tygodnie później moja szefowa zakomunikował, że jest w ciąży i do centrali do Anglii jadę ja… Szok!!!

Julia, Skawina:

Skorzystałam z wizyty osobiście, nie przez skype. Od razu wiedziałam czego chce. Dziecko po rozwodzie było wychowywane troche przeze mnie, a troche przez byłego… Zależało mi na wystąpieniu do sądu o wyższe alimenty i pełną opiekę… Małogosia ciepło opisała mi nie tylko jak sytuacja wygląda z punktu widzenia Tarota ale i pod względem numerologii i znaku zodiaku… To nie był dobry czas! Miałam czekać. Po pół roku układ planet się zmienił i sama również. Tarot nie był już dla mnie taki srogi. Choć się nie znam na tym obrazki na kartach wprawiły mnie w dobre samopoczucie… że po prostu będzie dobrze. Wystąpiłam do sądu i wygrałam. Choć podwyżka alimentów nie była duża to pełne prawo do wychowania Maciusia w pełni mi to zrekomnensowało!! Dziekuje

Marek, Łódź

Małgosie znalazłem na sieci. Skorzystałem z konsultacji przez skype. Od razu umówiliśmy się na sesje wieczorem. Chciałem dowiedzieć się czy powininem podpisywac kontrakt, o który walczyłem od  5tyg. czy nie mam szans. Dostałem infromację z kart, że nie jest to dobry pomysł. Diabeł chyba nigdy nie jest pozytywnym znakiem. Odpuściłem. Po wakacjach firma zbankrutowała i pociągnęła za sobą innych podwykonawców… Miałem szczęście:)

Martyna, Bochnia

‘’Nie lubię serwisów gdzie nachalnie wciska się klientom jakieś usługi. Zapytajgwiazd.pl jest inne.Przez darmową konsultację można dopasować usługę do swoich potrzeb. Nawet jeśli zakres jaki oferują jest niewystarczający (nie wiem kto to musiałby być i jaki problem mieć…;) to po prostu się rezygnuje.’’

Michał, Łódź

Dużo inwestuję lecz czasem po prostu nie wiem w którą stronę pójdzie rynek. Pani Małgosia co prawda swoimi słowami ale jednak podpowiedziała mi ogólnie jakie nastroje ‘’krążą’’ wokół giełdy amerykańskiej, że ta cała nagonka na Rosje i Putina to przysłonienie wzrostów na giełdzie. Zaufałem jej, dziś liczę zyski z mojej decyzji podjętej ponad 3 miesiące temu.

 

Lidka, Rybnik

Horoskop z gazety to bzdura! Jak można wierzyć w coś co jest napisane dla każdego czytelnika…?! Czy można opisać los każdej osoby w uniwersalnym zdaniu… Pewne tak tylko czy to coś może pomóc?

Ja zgłosiłam się po prostu po personalną, skrojoną na moją miarę wróżbę z kart tarota. Pani Małgosia omówiła moje cechy charakteru jakie wynikają z daty urodzenia oraz jaka najbliższa przyszłość czeka mnie bazując na kartach Tarota. Użyła wahadełka aby potwierdzić moje przypuszczenia co do mojego męża. Cały seans trwał 1,5h. Rozmowa przez Internet w ogóle nie stwarza bariery jak myślałam. Było super

Postaw Tarota

Postaw Tarota

Tarot zajmuje się pomaganiem ludziom przy ich życiowych problemach, analizuje sytuacje, dociera do przyczyn dla których się pojawiły w naszym życiu. Pokazuje przyszłość na zasadzie tendencji, a więc jak sprawy będą się rozwijały w czasie.

Tarot to coś więcej niż samo wróżbiarstwo. To przede wszystkim analiza. Pokazanie związków przyczynowo skutkowych. Wskazanie na korzenie problemów z jednoczesnym badaniem dróg wyjścia i doradztwem. Dlatego tez wole określenie siebie jako Tarocistki, a nie Wróżki.

Badać przy użyciu kart tarota możemy praktycznie wszystko, każdą ze sfer naszego życia: pracę, pieniądze, rodzinę, relacje z ludźmi, miłość, zdrowie itp. Przyglądać możemy się przyszłym skutkom podjętych lub nie podjętych decyzji. Określać ich uwarunkowania, przewidywać następstwa nie tylko dla nas samych, ale także czy i w jaki sposób wpłynie to co robimy na inne osoby.
Szczegółowość porad tarota zależy praktycznie tylko od stopnia oczekiwań osoby która się do mnie zwraca z prośbą o pomoc. Słowem im więcej pytasz … tym więcej informacji otrzymasz, z jednym tylko zastrzeżeniem – nie zadawaj pytań na które nie jesteś w stanie przyjąć odpowiedzi!

W tarocie chodzi nie o to aby poznać przyszłość, ale o to aby rozumieć dlaczego ona ma być właśnie taka a nie inna, skąd to się bierze, od czego zależy, jakie mamy możliwości działania teraz i w przyszłości. Klucz leży w zrozumieniu a nie w samym poznaniu przyszłości. Karty mają służyć nam w tym pomocą, radą, wskazówkami a nie być wyrocznią beznamiętnie oznajmującą o tym co ma, bądź nie ma się zdarzyć. Karty mają pomagać, a nie ograniczać.

 

Nie wiesz co począć z otaczającymi Cię problemami?
Myślisz, że karty mogą Ci pomóc? Dać odpowiedzi na twoje pytania?
Zrozumieć przyczyny tak aby ból w końcu przestał dominować w twoim życiu?

Mogę być Twoim Przewodnikiem po ich świecie. Po świecie kart, świecie pytań i odpowiedzi, rad i wskazówek.

Mogę pomóc zrozumieć Ci dlaczego problemy jakie się pojawiają są takie właśnie a nie inne, podpowiedzieć co zrobić aby przerwać to błędne koło. Pomóc znaleźć wyjście. Doradzić. Wysłuchać. Zrozumieć.

Nie jestem cudotwórcą i nie przejdę Twojej Drogi za Ciebie… ale po to jest tarot by z niego korzystać! I po to są ludzie umiejący go odczytać, aby ich pytać.

 

jak wyglądać będzie nasz kontakt?

Napisz mail, z konkretnym pytaniem i określeniem się jakiego rodzaju pomocy ode mnie oczekujesz. Wybierz również karty,
których mam w tym celu użyć – czy chcesz zwróć się do Kart Anielskich, czy do Tarota. Wyboru tego dokonaj intuicyjnie … nie bój się, nie popełnisz błędu, bo nic nie dzieje się przypadkowo. Ja w odpowiedzi podam Ci numer konta, na które poproszę o wpłacenie należności za wróżbę. Ceny naprawdę są symboliczne, bo nie jest moją intencją zabieranie Ci środków do życia. Mam przecież pomóc. Dlaczego w ogóle zapłata za wróżbę? Jest to związane z jedną z zasad pracy z energiami. Chodzi o zamknięcie (przerwanie) kanału więzi. Najbardziej bezpieczne polega na wzięciu honorarium za wykonaną pracę. Jeśli “coś” dajemy powinniśmy również otrzymać “coś” w zamian. Jest to kwestia zachowania harmonii w tym, co Tarot nazywa “równowagą pomiędzy dawaniem a braniem”

Czas oczekiwania na odpowiedź to 24 godziny od momentu wpłynięcia honorarium (chyba, że ustalimy inaczej).
Uwaga – jeśli zależy Ci bardzo na czasie prześlij mailem skan dowodu dokonanej przez siebie wpłaty – to znacznie skróci czas
oczekiwania na odpowiedz (zwłaszcza jeśli przesyłać będziesz pieniądze za pośrednictwem Poczty Polskiej)

Tarocistka

Tarocistka

Moją podstawową metodą wróżenia jest TAROT. Podczas wykonywania seansów, zwracam często uwagę na numerologię osoby, której wróżę. Numerologia jest jedną z tych dziedzin, która szczególnie mnie interesuje. Pomogła mi odsłonić wewnętrzne procesy zawiadujące naszą fizyczną rzeczywistością, naszymi emocjami i wzajemnymi relacjami. Numer symbolizuje, jaką osobowością obdarzył Cię los w chwili Twoich narodzin. To potencjał, który możesz w życiu wykorzystać… lub zaprzepaścić.

Każdy kto rozkłada karty Tarota i dziwi się precyzji odczytu, zadaje sobie pytanie:”Jak to działa?”. Odpowiedź w dużej mierze zależy od nastawienia i ukierunkowania osoby, przekonań o ogólnych zasadach funkcjonowania na tym świecie.Musi przecież istnieć powiązanie na jakiejś płaszczyźnie między dwiema stronami w projekcji Tarota, skoro złożone i trudne pytania otrzymują sensowne odpowiedzi poprzez karty .

Gdyby nie były sensowne, z punktu widzenia etyki, wysiłek tarocisty trzeba określić jako daremny, jeśli nie nazwać go brzydko szalbierstwem. Sprawy by nie było, tak jak i nie byłoby tarocistów, gdyby nie to, że Tarot “jednak działa”. Karty tarota mają różne zastosowania. Najczęściej kojarzą się z wróżką przepowiadającą przyszłość. W okresie od XVIII do XX wieku struktura kart Tarota utrwaliła się jako standard. Składnikami tej struktury są nie tylko liczba kart w talii i ich podstawowa symbolika, ale również relacje kart między sobą i podział na grupy.

Obecny standard jest następcą średniowiecznego Tarota weneckiego lub piemonckiego. Obejmuje 78 kart w dwóch podstawowych grupach: Wielkie Arkana i Małe Arkana, mające odpowiednio po 22 i 56 kart. Wielkie arkana zawierają karty archetypowe, jak Głupiec, Demon, Księżyc, itd., Małe Arkana składają się z czterech kolorów po 14 kart. Każdy z kolorów ma karty numeryczne od Asa do Dziesiątki oraz cztery karty dworskie. Ja w swojej pracy wykorzystuję również tarota Jedwabnego Szlaku

Osoby zainteresowane seansem wróżbiarskim, przepowiednią z kart tarota pragnę poinformować, iż w ramach jednej porady można uzyskać odpowiedź na 5 konkretnych pytań. Proszę przy układaniu pytań pamiętać o datach urodzenia i imionach osob, których dotyczą pytania.

W ramach odpowiedzi otrzymujesz:

– pełną analizę numerologiczną

– pełną analizę z kart tarota na podstawie pytań

Wróżby Tarota – Czy Warto?

Wróżby Tarota – Czy Warto?

Czym jest Tarot

Liczne mity dotyczące Tarota utrudniają dostrzeżenie tego, czym ta legendarna talia kart naprawdę jest – środka, który służyć może do różnych celów, w zależności od potrzeb osoby z niego korzystającej. Nie jest ani dobry ani zły, tak jak tysiące innych narzędzi czy technik, które wykorzystywane bywają zarówno w dobrych jak i złych celach, począwszy od zwykłego młotka a skończywszy na technologii jądrowej. Dopiero człowiek nadaje każdemu instrumentowi charakter pozytywny lub negatywny poprzez sposób i cel jego wykorzystania. Najpopularniejszym zastosowaniem Tarota jest niewątpliwie przewidywanie przyszłości, dlatego karty te najczęściej kojarzone są z wróżeniem. Znacznie cenniejsze są jednak ich właściwości pozwalające na wnikliwą i rzetelną analizę stanu emocjonalnego, psychologicznego i duchowego człowieka, wówczas odsłaniają bowiem nie tylko to, co się wydarzy, ale także, a może przede wszystkim, dlaczego.

 

Wielbić czy potępiać?

Ani demonizowanie ani gloryfikowanie Tarota nie ma sensu, ponieważ tak jedno jak i drugie podejście wynika z fałszywego przekonania o sile sprawczej samych kart, podczas gdy ich prawdziwa siła ma charakter odtwórczy, przynajmniej w odniesieniu do życia człowieka. Innymi słowy, Tarot niczego w naszym życiu nie powoduje, a jedynie ukazuje to, co w nas już istnieje, a czemu często nie dowierzamy lub wręcz zaprzeczamy, obawiając się zakłócenia pozornego spokoju. Co ciekawe, to fakt, że choć demonizacja i gloryfikacja tych kart zdają się mieć charakter wzajemnie przeciwstawny, to jednak wypływają ze wspólnego źródła, którym jest niechęć dostrzeżenia prawdy o sobie, a co za tym idzie, pragnienie uniknięcia odpowiedzialności za własne życie. Przypisywanie Tarotowi możliwości działania zdaje się zwalniać od aktywności życiowej zarówno ludzi bezkrytycznie go wielbiących jak i potępiających, ponieważ jedni i drudzy uważają, że ich życie jest nieodwołalnie zdeterminowane przez ten czy inny układ kart. Jedyna różnica tkwi w charakterze przekonań odnośnie możliwości wpływu na własne życie w kontekście tarotowych sugestii. Jedni uznają więc, że nie muszą podejmować żadnych działań, bo Tarot zrobi to za nich, a drudzy, że ich ewentualne działanie nie ma sensu, ponieważ Tarot nie dopuści do zmian. Żadna z tych grup nie ma racji, Tarot nie służy bowiem do kształtowania naszej rzeczywistości, ale do jej odzwierciedlania. Jego działanie porównać można do lustra. Każdy z nas zdaje sobie doskonale sprawę z faktu, że nasze odbicie w zwierciadle samo w sobie jest wierne, zgodne ze stanem faktycznym i pozbawione elementu interpretacji, a zatem obiektywne. Nie przeszkadza nam to jednak w całkowicie subiektywnym odbiorze tego, co widzimy, przy czym nasz stosunek do własnego odbicia świadczy tak naprawdę o sposobie, w jaki postrzegamy samych siebie. Jeśli nosimy w sobie poczucie winy, mamy kompleksy dotyczące wyglądu albo jesteśmy przekonani o własnej niższości czy wyższości, wtedy trudno nam spojrzeć na siebie obiektywnie. W lustrze ujrzymy więc raczej to, co podświadomie chcemy w nim zobaczyć, żeby utwierdzić się w naszych przekonaniach o tym, że jesteśmy do niczego, albo przeciwnie, lepsi od innych. Lustro odbija nasz wygląd zewnętrzny taki, jaki jest, ale my patrzymy na swe odbicie przez pryzmat naszej opinii o sobie. Jeśli nie podoba Ci się Twój nos, kształt ust, czy układ brwi, to ich odbicie w lustrze utwierdzi Cię w tym przekonaniu, ale jeśli pewnego dnia zmienisz zdanie i uznasz, że Twój nos czy usta pasują do Ciebie, w lustrze znajdziesz potwierdzenie Twej nowej opinii, chociaż samo odbicie nie ulegnie zmianie. Tarot działa podobnie. Jest lustrem, w którym odbija się nasze wnętrze, lęki, obawy, nadzieje, cele, pragnienia, ambicje, zalety i wady. Obwinianie Tarota za to, że ukazuje nam niezbyt atrakcyjny wizerunek nas samych i naszego życia nie ma sensu, tak samo jak obwinianie lustra za to, że sami się sobie nie podobamy – ono i tak będzie niewzruszenie pokazywać prawdę.

 

Czy Tarot się “sprawdza”?

Pierwszym pytaniem, jakie pada z ust niemal każdej osoby zainteresowanej, a bliżej niezorientowanej w tematyce Tarota, kiedy styka się ona z tarocistą, brzmi “Czy Tarot się sprawdza?” Nie zdając sobie sprawy ze złożoności zadanego pytania i oczekując na nie jednoznacznej, a często wręcz jednowyrazowej odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej, klient dziwi się, słysząc przydługi i w swoim mniemaniu co najmniej podejrzanie wymijający wywód o wpływie czyichś oczekiwań wobec Tarota na odbiór rzeczywistego przesłania zawartego w układzie kart. Wbrew pozorom, problem z wyjaśnieniem tej prostej, zdawałoby się, kwestii “sprawdzalności”, nie leży wcale w niejednoznaczności odpowiedzi, ale raczej w nieprecyzyjności zadanego pytania. Brak precyzji wynika zaś z beztroskiego założenia, że tak sprawdzalność, jak i przeznaczenie Tarota są właśnie tym, za co zadający powyższe pytanie je uważa, przeoczając fakt, iż tak naprawdę nic lub niewiele o nich wie. Zatem dopiero po jednoznacznym zdefiniowaniu tych pojęć tarocista pokusić się może o udzielenie zwięzłej i satysfakcjonującej pytającego odpowiedzi.

Czego oczekuje klient tarocisty?

Idąc do tarocisty, raczej rzadko czujemy się pewnie, szczególnie jeśli jest to nasza pierwsza wizyta, aby więc zminimalizować wewnętrzny dyskomfort, nieświadomie zapewniamy sobie dostępną nam w takiej sytuacji ochronę, w postaci określonych przekonań na temat wróżb i tego, co spotkanie z tarocistą może nam dać. Krótko mówiąc, przychodzimy z zakorzenioną w nas pewną wizją Tarota i tego, co tarocista może wyczytać z tych kart. Kiedy wydaje nam się, że wiemy, czego możemy się spodziewać, czujemy się bezpieczniej, ale zapominamy przy tym, że nasze oczekiwania niekoniecznie muszą pokrywać się z prawdą. Podczas spotkania z tarocistą często towarzyszą nam też emocje związane z samą wizytą (np. obawa przed ośmieszeniem się) lub z jej specyficznym charakterem (nadzieje, obawy). Wyjściem z tej sytuacji, ułatwiającym przełamanie uprzedzeń, czy wręcz niechęci do praktyk powszechnie, choć niesłusznie, kojarzonych z zabobonem, bywa deklarowany wobec nich sceptycyzm lub też sprowadzenie konsultacji z tarocistą do poziomu zabawy. W jednym i drugim przypadku klient koncentruje się głównie na sobie, swoich przekonaniach i emocjach, przy okazji zaprzeczając istocie i celowi swej wizyty, jakim jest uzyskanie porady, a dzieje się tak, ponieważ w sytuacji przesadnego skupienia się na formie konsultacji niemożliwe jest, a przynajmniej bardzo trudne i ograniczone, otwarcie się na treść przesłania zawartego w kartach, a odsłanianego klientowi przez tarocistę.

Jak tworzą się nieświadome postawy wobec Tarota?

Nieufne podejście do wszelkich wróżb, a więc i do Tarota, wydaje się wynikać z tzw. “naukowego podejścia” do wszelkich zjawisk, które panuje we współczesnym świecie. Niestety, mam wrażenie, że zbyt wielu zwolenników “podejścia naukowego” nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, czym takie podejście powinno się wyrażać. Prawdziwa naukowość nie tylko nie jest bowiem równoznaczna, ale wręcz nie ma nic wspólnego ze sceptycyzmem, czy uprzedzeniem wobec określonego zjawiska. Taka postawa nie jest niczym innym jak tylko przyjęciem pewnego założenia a priori, a zatem całkowicie bezpodstawnie, a wynika najczęściej z chęci zadeklarowania swej wyższości nad tym, co uważamy za nienaukowe. Niestety, jedynym rezultatem tak wybiórczego osądzania, co zasługuje na “podejście naukowe”, a co nie, może być całkowita utrata prawdziwie naukowej postawy, która z definicji powinna charakteryzować się rzetelnością i neutralnością wobec badanego zjawiska, a nie polegać na dogmatycznym przyjmowaniu za pewnik swoich bądź czyichś nieuzasadnionych, autorytarnych opinii.

Struktura Tarota

Talia kart Tarota składa się z dwóch głównych części, zwanych Major Arkanami i Minor Arkanami, albo Wielkim i Małym Wtajemniczeniem. Major Arkana to 22 karty, ponumerowane od 0 do 21 (w niektórych taliach od 1 do 22), przedstawiające alegoryczne postacie i sceny składające się na kompletny obraz drogi życiowej człowieka we wszystkich jej aspektach. W aspekcie fizycznym, droga ta zawiera się w okresie między początkiem a końcem każdego doświadczenia, łącznie z narodzinami i śmiercią, w aspekcie filozoficznym, między nierozumieniem a rozumieniem, w aspekcie duchowym, między nieświadomością a świadomością siebie, w aspekcie intelektualnym, między niewiedzą a wiedzą, zaś w aspekcie emocjonalnym, między uczuciową słabością a siłą. Z kolei Minor Arkana to 56 kart, podzielonych na cztery grupy (kolory): buławy, kielichy, miecze i denary. Każda grupa składa się z Asa, dziewięciu kart numerycznych (od 2 do 10) oraz czterech kart dworskich, przedstawiających postacie Giermka, Rycerza, Królowej i Króla. Łatwo zauważyć, że struktura Minor Arkanów przypomina talię zwykłych kart do gry. Nie jest to przypadek, ponieważ te ostatnie pochodzą właśnie od kart Tarota. Jedyną istotną różnicą dzielącą te dwie talie są 4 karty przedstawiające Rycerzy, o które talia kart do gry została zubożona.

Obie części wtajemniczenia są ważne dla drogi życiowej człowieka, choć dotyczą różnych poziomów doświadczeń. Major Arkana określają przede wszystkim duchowy sens doświadczenia, odpowiadając na pytanie dlaczego zaistniało, podczas gdy Minor Arkana koncentrują się na wydarzeniach życia codziennego, opisując to, co i jak się dzieje (karty od Asa do dziesiątek), oraz kto bierze w danym zdarzeniu udział (karty dworskie). Ponieważ w metodzie Integry zadaniem Tarota jest określanie duchowego wymiaru doświadczeń, karty Minor Arkanów nie będą nam potrzebne, skoncentrujemy się wyłącznie na Major Arkanach.

Archetypy w Tarocie

Być może zastanawiasz się, w czym tkwi moc Tarota pozwalająca wnikać za pośrednictwem zaledwie 22 kart w życie nieskończonej liczby istnień ludzkich, z których każde jest absolutnie niepowtarzalne. Fenomen Tarota można wyjaśnić porównując go do alfabetu, który składa się z ograniczonej liczby liter, pozwala jednak na tworzenie z nich nieograniczonej ilości kombinacji, składających się na słowa, spośród których każde nie tylko obejmuje co najmniej kilka różnych znaczeń, ale może być różnie interpretowane przez różne osoby. Łączenie słów w zdania, a tych z kolei w dłuższe wypowiedzi dodatkowo zwielokrotnia i tak nieskończoną ilość kombinacji tak niewielu liter. Kontynuując to porównanie, każdy człowiek jawi się jako księga całkowicie niepowtarzalna i odmienna od miliardów pozostałych, chociaż wszystkie napisano zaledwie kilkudziesięcioma literami. 22 karty Major Arkanów to symbole “liter”, którymi zostaliśmy “napisani” wszyscy, choć każdy z nas w unikalny sposób zarówno pod względem formy (wygląd zewnętrzny) jak i treści (wnętrze).

Co w takim razie reprezentują sobą poszczególne karty, jakie aspekty człowieczeństwa zawierają, skoro uchodzą za system kompletny? Na pierwszy rzut oka, 22 obrazy przedstawione na kartach Major Arkanów mogą wydać się dziecinne, chaotyczne i płytkie, jednak głębsza analiza ich znaczeń i ustalonej kolejności pozwala odkryć, że ani ich treść ani układ nie są przypadkowe. Każda z kart przedstawia bowiem jeden z tzw. archetypów, ustawionych w porządku sugerującym stopniowy postęp na drodze życiowej człowieka i rozwój jego potencjału.

Pojęcie archetypu oraz związane z nim pojęcie nieświadomości zbiorowej wprowadził do psychologii Carl Gustaw Jung, stwierdziwszy istnienie pewnego rodzaju dziedzictwa wspólnego dla całego rodzaju ludzkiego. Dziedzictwo to, nazwane nieświadomością zbiorową, stanowi matrycę istnienia, właściwą każdemu człowiekowi niezależnie od jego własnych doświadczeń. Poszczególne elementy tej matrycy to archetypy, które można opisać jako wzorce bytu. Przykładami archetypów jungowskich są Wielka Matka, Ojciec albo Stary Mędrzec, których postacie pojawiają się w mitach i snach zawsze i wszędzie, niezależnie od czasu, miejsca czy kultury, w których żyje człowiek. Jako pojęcia abstrakcyjne, archetypy przypominają puste formy, które dopiero po wypełnieniu osobistym doświadczeniem nabierają zrozumiałego dla nas znaczenia. Innymi słowy, doświadczamy sensu archetypu Ojca poprzez kontakt z jego personifikacją w osobie naszego prawdziwego ojca czy opiekuna, Wielkiej Matki w osobie prawdziwej matki, a Starego Mędrca w osobach uczonych, duchownych czy nauczycieli.

Struktura Tarota umożliwiająca skończonej liczbie elementów tworzyć nieskończoną ilość kombinacji stanowi odbicie struktury wnętrza człowieka, a dzięki temu, talia ta może z powodzeniem opisywać nieskończoną liczbę całkowicie niepowtarzalnych osób i sytuacji.

Dlaczego Tarot działa

Dlaczego jednak układ kart postawiony dla osoby X miałby opisywać sytuację, cechy charakteru i doświadczenia właśnie jej, a nie kogoś zupełnie innego? Sama struktura talii Tarota, nawet najbardziej pojemna i elastyczna, nie jest w stanie wyjaśnić kwestii trafnego dopasowania konkretnego układu kart do konkretnej osoby, którą układ ten ma opisać. Jung uznawał tego typu korelację za możliwą i zachodzącą w wyniku tak zwanej synchroniczności zdarzeń. Zgodnie z jego teorią, dwa zjawiska mogą być powiązane ze sobą nie tylko na płaszczyźnie przyczynowo-skutkowej, ale także czysto znaczeniowej. W przypadku Tarota czy astrologii oznacza to, że choć układ kart czy gwiazd ani nie powoduje określonych stanów i zdarzeń w życiu człowieka ani sam nie jest przez różne zdarzenia powodowany, to jednak układ ten posiada te same cechy znaczeniowe, co opisywane przezeń zdarzenie czy stan. Taka znaczeniowa jednorodność charakterystyczna jest dla wydarzeń i stanów istniejących w określonym momencie czasu, co wynika z kolejnego twierdzenia Junga odnoszącego się do cech chwili. Zgodnie z tym twierdzeniem, każda chwila posiada określony i charakterystyczny dla siebie zespół cech nadawany niejako automatycznie każdemu stanowi i zdarzeniu (na przykład narodzinom czy zadanemu pytaniu) zachodzącemu w danej chwili. Skoro więc wszystkie stany i zdarzenia zachodzące w danym momencie posiadają te same cechy, możliwe jest odczytanie cech każdego z nich na podstawie innego, dowolnie wybranego z pozostałych. W ten sposób wyjaśniona może być skuteczność każdego działania o charakterze wróżebnym, w którym sytuacja życiowa osoby zadającej pytanie odczytywana jest z zewnętrznego układu odniesienia, takiego jak horoskop czy układ kart.

W czym Tarot pomaga

Działając jak lustro, karty Tarota pozwalają Ci dostrzec, a dzięki temu uświadomić sobie istnienie w Tobie i Twoim życiu pewnych faktów, cech, uczuć, pragnień, przyczyn i celów, które starasz się od siebie odsunąć czy to z obawy, że zburzysz swój dotychczasowy wizerunek czy z niechęci podjęcia wysiłku, aby wprowadzić w swoim życiu zmiany. Jeśli jednak zdecydowałeś się na podjęcie pracy nad swym rozwojem wewnętrznym, pragniesz wprowadzić w swoim życiu zmiany, by poprawić jego jakość, Tarot może okazać się dla Ciebie nieocenionym wprost drogowskazem. Zaglądając w karty, będziesz mógł zobaczyć to, kim byłeś do tej pory, kim jesteś obecnie i kim możesz się stać w przyszłości. Ten obraz będzie się zmieniał za każdym razem, kiedy podejmiesz jakieś działanie i przekroczysz kolejny próg w swoim rozwoju, będziesz mógł więc na bieżąco kontrolować jego przebieg, w razie potrzeby modyfikując podejmowane decyzje. Zdając sobie sprawę nie tylko z tego, co w Twoim życiu świadome, ale także z tego, co nieświadome znacznie zwiększysz efektywność swoich działań, ponieważ nie będziesz musiał działać po omacku. Tarot oferuje Ci bowiem obrazy pochodzące wprost z Twojej podświadomości oraz światło wskazujące dalszą drogę.

Poza odpowiedziami na takie pytania jak, Kim jestem? Co jest w tej chwili ważne w moim życiu? i Jak mogę to osiągnąć,Tarot udziela także informacji na temat duchowych przyczyn zaistnienia aktualnego stanu, to znaczy, dlaczego i w jakim celu zaistniał. Dzięki temu, jesteśmy w stanie wnikliwie zanalizować i zrozumieć sens konkretnych doświadczeń.

 

Tym razem głos Julii w słuchawce zabrzmiał nieco tajemniczo.

– Nic ci nie powiem, dopiero potem – oświadczyła. – Najpierw karty. Już wszystko wiem, ale chcę posłuchać, co ci wyjdzie.

Po niedawnych Symbolach Sabiańskich przyszła zatem pora na Tarota. Bez zbędnych słów wyjąłem talię Rider-Waite’a i przetasowałem.

– O co chcesz zapytać?

– Na początku miałam cierpliwie czekać – powiedziała Julia, podsumowując swoją pierwszą sesję z Tarotem. – No i trochę poczekałam. Potem według Symboli Sabiańskich miałam być aktywistką. I rozmawiać. No to się zaktywizowałam i żebyś wiedział, że było tak jak w tym Symbolu: stałam prawie jak na podium i darłam się na niego! Były takie emocje, że hej! No i okazuje się, że bardzo dobrze, że były! A teraz, powiedz mi, czy coś z tego będzie.

Przełożyłem zatem karty i wylosowałem trzy. Pierwsza była Trójka Mieczy. Druga była Dwójka Mieczy. Trzeci był As Mieczy.

Przez chwilę wpatrywałem się w milczeniu w obrazy na kartach: duże czerwone serce przebite trzema mieczami, kobietę z zawiązanymi oczami, siedzącą w nocy nad brzegiem morza i trzymającą w skrzyżowanych na piersi rękach dwa miecze, i na zwycięsko uniesiony miecz na ostatniej karcie.

– Co tak cicho siedzisz? – zaniepokoiła się Julia.

– Widzę tu trzy etapy – zacząłem ostrożnie, zastanawiając się równocześnie, jak oględnie ująć to, co widziałem w tych kartach. – Pierwszy to wielka przykrość, zranienie i ból… Drugi, to twoja chęć wycofania się, uleczenia zranionego serca, a jednocześnie konieczność podjęcia pewnej decyzji. Masz dwie możliwości, ale w tej chwili nie chcesz o tym myśleć…

– Boże, skąd ty to wiesz…?! – w głosie Julii pojawiła się lekka zgroza.

– Znikąd, bo nic mi nie powiedziałaś – przypomniałem jej. – Mówię ci tylko, co widzę na tych kartach. – Na dowód opisałem jej dwie pierwsze karty w rozkładzie.

– Serce przebite trzema mieczami mówisz… To by się, cholera, zgadzało – powiedziała na to Julia posępnie. – Bo wyobraź sobie, choć spotykamy się już od jakiegoś czasu, jemu dotąd nie przyszło do głowy poinformować mnie o pewnym drobnym szczególe jego życia, a mianowicie, o swojej, cholera jasna, żonie! I jak ja się teraz czuję?

– Właśnie widzę… – powiedziałem, patrząc na Dwójkę Mieczy.

– I co ja mam teraz zrobić?

– A jak myślisz?

– Myślę, że powinnam posłać go do wszystkich diabłów!

– A czego chcesz?

Chwila ciszy. Najwidoczniej Julia przetrawiała własne emocje i uczucia.

– No więc właśnie – odezwała się w końcu. – To jest najgorsze, że już sama nie wiem. Z jednej strony brzydzę się takim oszustwem, jakie mi zaserwował, a z drugiej… no, dobrze mi z nim… Ale przecież o wygryzieniu żony nie ma mowy! Więc chyba w końcu oszaleję! Albo porysuję mu samochód!

– Z dwojga złego, już lepszy ten samochód…

– No dobrze – otrząsnęła się na chwilę z czarnych myśli, coś sobie przypominając. – Ale co z tą trzecią kartą?

– To As Mieczy – wyjaśniłem. – Karta zwycięstwa, pokonania trudności, nabrania pewności siebie, podjęcia decyzji i wyzwolenia.

– No i dobrze! – powiedziała Julia z satysfakcją. – Mówiłam ci, że już wszystko wiem! Tylko muszę z kimś o tym pogadać. No i jeszcze mi trochę brakuje tej pewności siebie, ale coś czuję, że już niedługo się wyzwolę!

Zacząłem składać karty, ale okazało się, że to jeszcze nie wszystko.

– To teraz mi powiedz o tym drugim – poprosiła.

– To jest i drugi? – zdziwiłem się.

– No, taki jeden. Kiedyś coś kręciliśmy, dawno temu, a teraz to raczej kumpel, ale powiedz mi, czy on aby czegoś tam jeszcze do mnie nie czuje?

Jeszcze raz potasowałem więc karty i wylosowałem kolejną trójkę. Były to: Siła, Król Buław i Eremita.

Przyjrzałem się znajomym obrazom: kobiecie bez wysiłku ujarzmiającej lwa, siedzącemu na tronie królowi, zwróconemu twarzą ku kobiecie z karty Siła i samotnemu Eremicie stojącemu za wysokim oparciem tronu Króla Buław.

– Znowu nic nie mówisz, ja się wykończę! – poskarżyła się Julia w słuchawce.

– Już mówię, już mówię – uspokoiłem ją pospiesznie. – Energie tych kart są zupełnie inne, niż tych z poprzedniego rozkładu. Dużo spokojniejsze, zrównoważone i znacznie silniejsze. Pierwsza karta to Siła, na której widać lwa, który je ci z ręki…

– O, to fakt! Wszystko dla mnie zrobi!

– Na drugiej karcie jest Król Buław – to on – siedzi na tronie, z którego patrzy w twoją stronę…

– Czyli jest zainteresowany, tak?

– Zdecydowanie jest zainteresowany tobą nie tylko jako kumpel – potwierdziłem. – Pociąga go twoja kobiecość, bo karta Siły wyraża właśnie kobiecy magnetyzm i moc. Ale w tej chwili nie ujawnia swojego zainteresowania, bo coś go przed tym powstrzymuje…

– No i masz ci los! – Julia wyraźnie się zmartwiła.

– Jego karta znajduje się między twoją kartą Siły, a kartą Eremity, który jest też często nazywany Pustelnikiem. Być może samotność jest mu do czegoś potrzebna, choć prawdopodobnie sam nawet sobie tej potrzeby nie uświadamia, bo symbolicznie się od niej odwraca. Karta Pustelnika oznacza też poszukiwanie, potrzebę wglądu w siebie samego i zrozumienia. Dopiero wtedy będzie gotów, żeby wykonać jakiś ruch – wstać ze swego tronu i przejść do sąsiedniej karty Siły, czyli do ciebie. Możliwe też, że przed wykonaniem tego kroku powstrzymuje go jakaś nieujawniona tajemnica. Coś, z czym musi sam sobie poradzić albo w jakiś sposób rozstrzygnąć, zanim będzie w stanie zaangażować się w jakiś związek. W przeciwnym razie nie będzie w stanie zbudować pełnego związku, a wydaje się osobą, której półśrodki nie zadowalają.

– Powiem mu to – oświadczyła Julia. – I niech sobie to szybko i porządnie odpracuje. A ty mi jeszcze powiedz, czy w najbliższym czasie poznam może kogoś nowego…?

– Krótko?

– Może być krótko, ale wyczerpująco.

Przetasowałem, przełożyłem, wylosowałem i rozłożyłem karty: Ósemka Denarów, Cesarzowa i Szóstka Denarów.

– Moim zdaniem, w najbliższym czasie na pierwszym planie będzie praca i płynące z niej korzyści materialne. Nikogo nowego tu nie widzę – powiedziałem tym razem bez ogródek.

– Cholera – mruknęła Julia. – Ileż można?! Praca i praca… Od miesięcy nic innego nie robię, tylko pracuję!

– No, ale sama przyznasz, że różnych emocji też ci nie brakuje.

– No przyznam, przyznam… tylko czemu muszę się bez przerwy tak szarpać…? – westchnęła sobie głęboko. – No dobra, pewnie masz mnie już dość.

– Wcale nie.

– To dobrze, to jeszcze kiedyś zadzwonię.

– Bardzo proszę.

– Dzięki za rozmowę… i w ogóle. To na razie, idę się z tym wszystkim przespać.

– A ja mam nadzieję, że wszystko ci się ułoży jak najlepiej. W razie czego, dzwoń. Dobranoc.